Sant Byennèt nan Broward County ofri tès depistaj VIH ak STD gratis

Sant Byennèt nan Broward County ofri tès depistaj VIH ak STD gratis

In Nouvèl pa AHF

Yon patenarya ak AHF ak Depatman Sante Florid nan Broward County te ouvri ofisyèlman nouvo Sant Byennèt Broward County jodi a

FORT LAUDERDALE (27 jiyè) Yon seremoni koupe riban ouvri ofisyèlman nouvo lokal Broward Wellness Center jodi a. Broward Wellness Center se yon patenarya ant AHF ak Depatman Sante Laflorid nan Broward County (DOH-Broward) e li pral ofri gratis tès pou Maladi Transmèt Seksyèlman (STD) ak VIH. Broward Wellness Center sitiye nan 750 SE 3rd Avenue, Fort Lauderdale, FL, epi li louvri lendi jiska vandredi, 10am jiska 7pm. Pa gen randevou nesesè. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan www.freeSTDcheck.org.

“Nou ankouraje kominote nou an pou fè tès VIH ak STD yon pati nan tchèkòp medikal regilye. "Broward Wellness Center, yon patenarya ant Depatman Sante Laflorid nan Broward County ak AIDS Healthcare Foundation, pral bay plis aksè a sèvis sante seksyèl sou yon ti mache gratis," te deklare Doktè Paula Thaqi, Direktè Depatman Florid. of Health nan Broward County.

Sèvis yo ofri yo enkli: tès depistaj ak tretman Klamidya gratis; tès depistaj ak tretman gonore gratis; tès depistaj ak tretman sifilis gratis ak tès VIH gratis ak koneksyon ak swen prensipal VIH.

Nan senk ane operasyon li yo, Broward Wellness Center te bay plis pase 100,000 pasyan sèvis depi li te louvri nan mwa avril 2013. Nan Sant Byennèt gen espesyalis entèvansyon maladi nan DOH-Broward ki travay kole kole ak founisè yo pou asire ke kliyan sant lan. resevwa bon jan kalite swen.

“Broward Wellness Center se yon bèl egzanp sou fason patenarya piblik/prive ka travay. Òganizasyon gouvènmantal swen sante yo ak konpayi Teknoloji yo ap travay ansanm pou bay sèvis efikas, dènye kri nan gwo echèl. Mwen fyè de travay nou ak Depatman Sante Broward County, Healthvana, Cepheid ak Abbot e nou espere fè plis pou kominote nou an,” te deklare Whitney Engeran, Direktè AHF Sante Piblik.

Anplis nouvo lokal Broward County, AHF opere yon total de 21 Sant Byennèt nan 8 eta tankou Kalifòni, Ohio, New York, Washington DC, ak Texas. Ou ka jwenn plis enfòmasyon ak kote yo nan www.freeSTDcheck.org.

"Yon danjere, 'Rezèvwa an silans' pou gonore: gòj la"
AHF Louvri New Orlando Healthcare Center and Pharmacy