AHF mande G20 pou ogmante angajman finansye ak repons mondyal VIH nan limyè somè nan Hamburg.

In G20, Mondyal pa AHF

HAMBURG (6 jiyè 2017) Pandan prezidans Almay la G20, pou premye fwa, pwoblèm sante mondyal la te mete sou ajanda G20 la. Somè a nan Hamburg ofri yon opòtinite inik pou Almay bay yon egzanp pou rès peyi G20 yo nan batay kont VIH/SIDA atravè lemond.

Kòm G20 a rankontre sou 7 jiyèth ak 8th nan Hamburg, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) an Ewòp mande Almay, Lachin ak lòt lidè G20 pou yo ogmante pwomès yo epi pou yo angaje yo jis nan Fon mondyal pou konbat SIDA, tibèkiloz ak malarya. AHF se pi gwo founisè mondyal san bi likratif nan sèvis prevansyon VIH, tès ak swen medikal, kounye a k ap sèvi plis pase 770 000 pasyan nan 39 peyi, ki gen ladan 53 000 nan rejyon Ewopeyen an.

An 2015, AHF te lanse yon kanpay defans mondyal anbisye ki rele “Finansman Fon an” espesyalman mande gwo donatè tankou Almay, Japon ak Lachin pou ogmante kontribisyon yo nan Fon Global la. Efò defans ki dire lontan an te gen ladann manifestasyon de baz devan anbasad yo nan plis pase 20 peyi, tankou Almay; yon kanpay ekri lèt, kanpay piblisite ak reyinyon ak ofisyèl anbasad yo ak moun k ap pran desizyon wo nivo atravè mond lan.

"Nou bat bravo pou Almay pou demontre angajman li pandan senkyèm wonn renouvèlman fon mondyal la nan mwa septanm 2016, nan ogmante pwomès li pa plis pase trant pousan," te di. Zoya Shabarova, AHF Ewòp Biwo Chèf. "Sepandan, kanpay la pa fini ak rezilta akeyi lidèchip Almay la, e nou kontinye ankouraje lòt peyi tankou Lachin pou yo jenere epi pou yo angaje yo jis nan Fon Global la."

ONUSIDA estime ke si sèvis yo pa ogmante rapidman pa 2020, sa ta ka lakòz 21 milyon moun mouri ak yon lòt 28 milyon moun vin enfekte ak VIH pa 2030. Si sa ta rive, mond lan ta dwe peye yon lòt $24 milya dola chak. ane pou dwòg terapi antiretwoviral (ART) pa 2030. Nan lòt men an, yon echèl alè nan finansman pou SIDA, TB ak malarya ta bay yon retounen 15 fwa sou envestisman.

"Nou mande Almay ak lòt lidè mondyal yo sonje rezon ki fè yo sipòte Fon Global la nan kòmansman li yo ak objektif mond lan te espere akonpli," te ajoute. Denis Godlevskiy, Direktè Advocacy Ewòp pou AHF Ewòp. “Si bès nan finansman an kontinye, reyalizasyon enpresyonan sa yo pral an danje—nou ta ka pèdi plizyè milya dola, epi pi enpòtan, dè milyon de lavi. Epidemi VIH la rete pi mòtèl nan istwa modèn. Chak ane, plis pase yon milyon moun mouri akoz SIDA e de milyon moun vin enfekte ak VIH.”

Pou fini ak li, mond lan bezwen yon envestisman solid, kontinyèl nan lajan ki soti nan Almay, Lachin ak lòt manm nan blòk G20 la. AHF Europe ankouraje manm G20 yo pou yo kontinye kenbe swen sante sou ajanda Global Summit la ede finanse konplètman Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya.

----

Referans: Fon Global se yon òganizasyon ki fèt pou akselere fen SIDA, tibèkiloz ak malarya kòm epidemi. Fonde an 2002, Fon Global se yon patenarya ant gouvènman yo, sosyete sivil la, sektè prive a ak moun ki afekte nan maladi yo. Fon Global la kolekte epi envesti prèske 4 milya dola ameriken chak ane pou sipòte pwogram ekspè lokal yo dirije nan peyi ak kominote ki pi bezwen yo. Plis pase 470 milyon moun atravè lemond te fè tès pou VIH grasa pwogram Global Fund sipòte. Apeprè 8.6 milyon moun ap resevwa terapi antiretwoviral pou sove lavi pou VIH ak 16 milyon moun ki gen ko-enfeksyon VIH-TB yo te trete. Prèske 3.3 milyon manman te resevwa tretman pou anpeche transmisyon VIH bay tibebe yo e 560 milyon moun ki gen malarya te trete tou.

Gonore ki reziste Dwòg: AHF mande CDC pou l repare efò prevansyon sante piblik ki echèk yo.
ATLANTA: AHF bay tès VIH gratis pou jounen nasyonal tès VIH (VIDEO)