AHF Spices Up Prevansyon nan Brazil & Mexico Prides

In Brezil, Mondyal, Meksik pa AHF

Sao Paulo ak Mexico City Gay Pride se pami pi gwo parad nan mond lan. An reyalite, Sao Paulo kenbe Rekò Mondyal Guinness pou pi gwo parad ki te janm genyen e evènman vil Meksik la toujou atire kèk nan pi gwo foul moun nan Amerik Latin nan.

Vle nan plezi a? Tcheke foto Prides atravè mond lan isit la!

Ak yon gwo prezans nan tou de peyi yo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te itilize opòtinite pou sipòte tou de evènman yo nan ankouraje prevansyon VIH ak ofri tès VIH rapid rapid ak kapòt.

Nan Brezil, prèske 900 moun te teste pou VIH ak lòt STD, 17 kliyan te teste pozitif epi yo te imedyatman lye ak swen, epi 200,000 kapòt yo te distribye.

"AHF se te sèl ONG [òganizasyon non-gouvènmantal] nan Gay Parad la ki te pote mesaj prevansyon bay patisipan yo," te di AHF Brezil Manadjè Prevansyon, Tès ak Advocacy Beto de Jesus. “An patenarya ak Pwogram STI, SIDA ak Epatit nan nivo nasyonal, eta ak minisipal, AHF te distribye plizyè milye kapòt – n ap raple sèn LGBT la ke prevansyon enpòtan toujou.”

Anplis de sa, AHF Mexico te patisipe nan mach Gay Pride vil Meksik la nan mwa jen. Ekip la te teste 749 moun pou VIH e li te idantifye 29 rezilta pozitif. Tout kliyan pozitif yo te lye ak sèvis swen ak swivi. AHF te distribye 43,000 kapòt pandan Pride la.

AHF ak Impulse Mexico City te fè patenarya pou pote amizman nan yon espas piblik popilè kote pèfòmè yo te transmèt benefis prevansyon VIH ak itilizasyon kapòt.

"Apeprè 90% nan tout nouvo enfeksyon VIH nan Meksik transmèt atravè kontak seksyèl," te di AHF Amerik Latin nan Biwo Chèf Dr Patricia Campos. "Semèn Fyète vil Meksik la se yon opòtinite pou nou ankouraje prevansyon VIH nan yon fason kreyatif epi rive jwenn plizyè milye moun atravè edikasyon, tès ak distribisyon kapòt."

AHF te aktif nan Meksik depi 2004 ak nan Brezil depi 2013. Kounye a gen 28,085 ak 8,325 pasyan nan swen nan Meksik ak Brezil, respektivman.

 

NPR: "Dat ekspirasyon dwòg sa a ka plis mit pase reyalite"
AHF Ikrèn ede mete rekò Guinness