AHF lanse kanpay anons televizyon ki vize Majistra Baton Rouge Sharon Weston Broome pou bloke finansman VIH/SIDA malgre epidemi vil la eksploze.

AHF lanse kanpay anons televizyon ki vize Majistra Baton Rouge Sharon Weston Broome pou bloke finansman VIH/SIDA malgre epidemi vil la eksploze.

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Malgre pi gwo pousantaj VIH ak SIDA nan nasyon an, Biwo Majistra a finanse founisè medikal VIH ki respekte kounye a k ap pran swen plis pase 30% pasyan VIH/SIDA Baton Rouge yo.

BATON ROUGE, LA (19 jiyè 2017) Nan kontinye defann li kont desizyon Majistra/Prezidan Sharon Weston Broome ak ofisyèl vil Baton Rouge pran pou retire lajan VIH/SIDA ki pral nan prevansyon ak swen nan Baton Rouge, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te lanse yon kanpay piblisite nan televizyon jodi a, ki te pote konsyantizasyon piblik sou pwoblèm nan ak enpak negatif desizyon Majistra a pral genyen sou abòde epidemi VIH/SIDA k ap ogmante nan vil la.

Jounal anons televizyon  dirije elektè nan Baton Rouge sou sitwèb la hivcrisis.org, ki bay yon apèl nan aksyon pou rele biwo Majistra a pou adrese enkyetid kominote a konsènan desizyon li.

Kanpay televizyon an te lanse pwochen faz defans kontinyèl ke AHF te mennen nan Baton Rouge pou kenbe konsyantizasyon piblik konsènan desizyon Majistra a ak efò òganizasyon yo ap kontinye pou travay avèk Majistra a ak ofisyèl vil yo pou rezoud pwoblèm definansman an.

Anons televizyon an vini apre yon seri lòt efò defans ke AHF te mennen nan vil-pawas kap defann kont Majistra Sharon Weston Broome ak Vil Baton Rouge paske li pa abitrèman pa renouvle yon kontra federal finanse pou swen ak sèvis medikal lokal enpòtan pou VIH/SIDA nan Baton Rouge avèk AHF, yon founisè medikal ki respekte VIH k ap pran swen kounye a plis pase 30% pasyan VIH/SIDA Baton Rouge yo. Nan dat 2 mas 2017, ofisyèl vil Baton Rouge te fè AHF konnen li pa t ap renouvle kontra Ryan White li a pou ane sibvansyon 2017 – 2018 la, yon aksyon ki te fè AHF pa elijib pou patisipe lokalman nan sibvansyon federal la. 340B Pwogram pri Medikaman, yon pwogram rabè dwòg federal, men lokalman administre nan Baton Rouge. Kanpay televizyon an swiv defansè VIH/SIDA lokal yo òganize manifestasyon lapè ak divès efò kontak nan vil la pa plizyè rezidan lokal ki afekte pa koupe yo, yon pwosè federal depoze pa AHF k ap chèche entèvansyon tribinal pou ranvèse koupe yo, osi byen ke anpil, tantativ san siksè pa AHF rankontre ak Majistra a pou rezoud koupe yo.

“Nou desi anpil paske, apre plizyè tantativ pou n rankontre Majistra Broome, nou pa t kapab rezoud pwoblèm sa a,” te di. Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF. “Etandone enpak negatif dirèk desizyon Majistra Broome a genyen sou kominote lokal la, nou te deside lanse anons televizyon an pou moun Baton Rouge yo ta rete okouran de desizyon Majistra a ak sa yo kapab fè pou fè yon diferans.

Anons la, ki te lanse jodi a, pral kouri jiska 1ye Outst epi yo pral emèt sou WAFB ak WBRZ, estasyon afilye lokal CBS ak ABC nan Baton Rouge.                       

Premye nan nasyon an: background sou VIH/SIDA nan Baton Rouge, Pwogram Ryan White

Nan pi resan 2015 Rapò Siveyans VIH CDC (Vol. 27),

1.     Louisiana klase 2yèm nan nasyon an pou pousantaj ka VIH (24.2 pou chak 100,000 popilasyon) ak 11yèm nan kantite ka VIH rapòte.

2.     Baton Rouge MSA klase 2yèm nan nasyon an ak New Orleans MSA klase 3yèm nan nasyon an pou pousantaj ka VIH (32.0 ak 31.9 pou chak 100,000, respektivman), pami gwo zòn metwopolitèn nan nasyon an.

3.     Louisiana te klase 2yèm pi wo nan pousantaj ka SIDA eta a (11.2 pou chak 100,000) ak 11yèm nan kantite ka SIDA an 2015.

4.     Baton Rouge MSA te klase 2yèm nan pousantaj ka SIDA (16.0 pou chak 100,000) ak New Orleans MSA te klase 4yèm nan to ka SIDA (14.9 pou chak 100,000) nan 2015 pami gwo zòn métro nan nasyon an. 

Nan Baton Rouge, AHF opere de sant Swen Sante AHF sa yo: 

1) Sant Swen Sante Baton Rouge, 8281 Goodwood Boulevard, Suite D, Baton Rouge, LA 70808; epi

2) Baton Rouge Azmeh Clinic and Pharmacy, 4890 Bluebonnet Boulevard, Baton Rouge, LA 70809.

AHF felisite Komite Apwopriyasyon Chanm yo pou pase bòdwo ki kontinye finansman enpòtan Etazini ak mondyal pou VIH/SIDA.
NPR: "Dat ekspirasyon dwòg sa a ka plis mit pase reyalite"