AHF mobilize pou LA Pride; Rantre #ResistMarch

AHF mobilize pou LA Pride; Rantre #ResistMarch

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (12 JEN 2017) — Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, te fyè pou l rejwenn yon lòt fwa ankò ak kominote LGBTQ Los Angeles nan selebre LA Pride, 5-11 jen. Te fonde nan Los Angeles kòm AIDS Hospice Foundation an 1987 pou bay yon etablisman pou pasyan ki gen maladi SIDA nan Kalifòni, AHF ap selebre 30 li yo.th Anivèsè ane sa a epi kontinye sipòte egalite LGBTQ ak ekspansyon sèvis swen sante pou trete moun k ap viv ak VIH/SIDA. Nan festival pandan sezon Fyète 2017 la, AHF pral bay kapòt gratis, pataje enfòmasyon sou prevansyon ak tretman STD, epi bay tès VIH gratis.

Nan Dimanch, Jen 11th Anplwaye AHF, pasyan yo ak manm nan Gwoup enpilsyon te patisipe nan #ResistMarch, yon mach pou dwa moun LA Pride te òganize an solidarite ak Mach Egalite Nasyonal pou Inite ak Fyète k ap dewoule nan Washington DC nan menm jou a. Mach AHF yo te rasanble nan biwo Divizyon Sante Piblik AHF a, ki chita nan 1710 N. La Brea, epi yo te mete ansanm ak patisipan #ResistMarch yo sou wout mach ki te fini toupre West Hollywood Park.

AHF fyè pou l sipòte kominote LGBTQ nan zòn Los Angeles atravè plizyè Sant Swen Sante AHF, sit Famasi AHF, ak lokal Out of The Closet Thrift Store nan Konte Los Angeles ak San Fernando Valley.

“Kòm kay katye jeneral mondyal nou an, AHF toujou ap tann pou l rantre nan kominote LGBT lokal la pou selebre Pride nan Los Angeles. Patisipasyon nou nan mach ane sa a patikilyèman enpòtan pou nou pandan n ap make 30 nou anth Anivèsè nan bay swen ak defann dwa moun k ap viv ak VIH ak SIDA,” te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Apre 30 ane depi nou rete nan premye liy nan batay kont SIDA, nou rete rekonesan dèske nou kapab bay aksè a swen medikal ak tretman innovantes ki te pèmèt moun ki gen VIH yo viv pi lontan, pi an sante epi ede anpeche viris la transmèt yo. lòt moun. Jodi a, n ap bay swen plis pase 740,000 pasyan atravè mond lan epi n ap travay pou elaji operasyon nou yo entènasyonalman pou nou kapab ede plis moun toujou.”

Anplis bay tès VIH gratis ak kado nan festival Pride nan tout peyi a, pasyan AHF, volontè ak anplwaye yo pral mache tou ak siyati li a "One Community, One Love" otobis Pride anvlope ak figi souri ki reprezante divèsite moun ak fanmi LGBTQ yo. Otobis la pwograme pou parèt nan parad Pride nan vil Etazini ki gen ladan Brooklyn (6/10); Long Island (6/11); Washington, DC (6/10); Columbus, OH (6/16); Houston (6/24); Vil Nouyòk, NY (6/25); San Diego (7/15); Oakland, CA (9/10); Dallas (9/16); Atlanta, GA (10/14); ak Las Vegas (10/20).

Pou yon lis konplè sou festival Fyète kote AHF pral patisipe nan 2017, vizite www.ahfparticipate.org

Pou jwenn plis enfòmasyon sou kote Sant Swen Sante AHF, Famasi AHF, ak Magazen Thrift Out of the Closet, vizite www.hivcare.org. www.AHFpharmacy.org, epi www.outofthecloset.org

Pou plis foto nan LA Pride 2017, klike sou imaj ki anba a: 

Los Angeles Pride Resist Mas 2017

AHF ankouraje “One Community, One Love” nan Brooklyn, Long Island ak Capital Prides
Peyi Zend Adopte Tès & Trete