AHF: Sifilis konjenital yon kriz k ap grandi; CDC Dwe Aji agresif sou Prevansyon, Tretman

Vil Nouyòk: Defansè Pwoteste Pfizer poutèt twazyèm mank de medikaman kle sifilis nan yon ane

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Sa a se twazyèm mank jeyan dwòg la oswa stock soti nan mwens pase yon ane nan Bicillin LA, dwòg kle sifilis Pfizer a; fanm ansent ki gen sifilis rete an patikilye risk pou yo pase enfeksyon sou tibebe ki fèk fèt yo sof si Bicillin LA disponib pou tretman.

NEW YORK (18 me 2017) Defansè sante soti nan AHF ak lòt gwoup te òganize yon midi pwotestasyon nan vil Nouyòk jodi a devan katye jeneral antrepriz la Pfizer, twazyèm pi gwo konpayi dwòg nan mond lan, pou pwoteste kont yon mank oswa stock dwòg soti nan medikaman kle sifilis jeyan dwòg la, Bicillin LA (Penisilin G benzathine). Sa a se twazyèm mank Pfizer nan medikaman an—ki se sèlman tretman CDC la rekòmande pou fanm ansent ki gen enfeksyon an—nan mwens pase yon ane.

AHF premye sonnen alam la sou mank nan danjere Bicillin nan Me 2016 epi answit ankò nan Desanm 2016. Poutan, FDA a ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) tou senpleman repete eksplikasyon ki soti nan Pfizer, pwodiktè Bicillin, ke kontaminasyon fabrikasyon te lakòz mank nan. Mank la te repete jodi a, kite founisè sante yo, sitou moun k ap trete fanm ansent yo, ap chèche pwovizyon dwòg la. Mwa sa a, Depatman Sante New York te pibliye yon konsiltatif pou mete ajou kominote a sou sitiyasyon mank Bicillin LA ki kontinye.

Manifestasyon jodi a devan katye jeneral Pfizer nan 235 East 42nd (ant 2nd & 3rd Avenues) gen entansyon atire atansyon sou stock k ap kontinye oswa mank dwòg epi tou pou atire atansyon anplwaye Pfizer yo pandan y ap ale nan manje midi ak randevou biznis.

“Pfizer, ki gen patant eksklizif sou Bicillin LA, se twazyèm pi gwo konpayi dwòg nan mond lan, ak plis pase 50 milya dola nan revni rapòte an 2016, poutan, yon jan kanmenm pisan mechanste pharmaceutique Ameriken sa a pa t kapab oswa pa vle prepare pou, ak / oswa satisfè demann founisè medikal yo, famasi-ak pasyan-pou medikaman sifilis li yo pou prèske tout ane ki sot pase a," te di. Jessica Reinhart, Direktè Asosye pou Sensibilizasyon Kominotè pou AHF. "Atravè pwotestasyon nou an, nou pral mande Pfizer pou redrese bato sa a oswa pèmèt yon fabrikan medikaman jenerik kòmanse fabrike ak vann medikaman an."

Pousantaj enfeksyon sifilis prensipal ak segondè yo nan yon nivo rekò. Soti nan 2014-2015, to nasyonal la te ogmante 19 pousan. CDC kontinye rekòmande Bicillin kòm premye rejim tretman an paske li se youn nan zouti ki pi efikas nan abòde kriz sante piblik sa a. Altènativ tretman tankou Doxycycline pa ka konsidere kòm yon ranplasman rezonab kòm Doxycycline pa ka administre fanm ansent epi paske kondisyon dòz yo kreye defi aderans grav pou pasyan yo.

Mank aktyèl la Bicillin LA vini sou pinga'w yo nan yon alarmant Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rapòte lage nan mwa Oktòb 2016 ki gen tit: "Rapòte STD nan nivo segondè san parèy nan peyi Etazini an" Dapre yon Atik NPR sou rapò CDC la, "Kantite moun ki enfekte ak twa gwo maladi seksyèlman transmisib se nan yon maksimòm tout tan, dapre yon rapò CDC pibliye Mèkredi [Oct. 19].” NPR te note tou, "... ogmantasyon nan ka klamidya, gonore ak sifilis rapòte yo ap frape adolesan ak jèn adilt yo pi rèd."

Dapre Sant pou Kontwòl Maladi (CDC) estimasyon, gen 20 milyon nouvo enfeksyon STD chak ane nan peyi Etazini, sa ki koute sistèm swen sante a prèske $ 16 milya dola nan depans medikal dirèk. Ajans la rapòte tou plis pase 110 milyon ka aktyèl enfeksyon seksyèlman transmisib nan gason ak fanm ameriken.

WÈ LÒT IMAJ SOTI PWOTESTASYON AN

 KLIKE SOU IMAJ ANBA A: 

Manifestasyon Pfizer Bicillin Stock Out: New York

AHF sipòte Long Beach Pride!
Boutik Thrift 'Out of the Closet' louvri nan St. Petersburg, FL