Atlanta deklare 20 avril "AHF Know Your Status Tour Day"

Atlanta deklare 20 avril "AHF Know Your Status Tour Day"

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES, CA (25 avril 2017) – Know Your Status Tour (KYST) Fondasyon AIDS Healthcare Foundation (AHF) te antre nan gwo vitès nan Jedi pase Clark Atlanta University, kote plis pase 1,000 elèv Atlanta University Center te chaje Sal Juanita Powell Baranco Multi Purpose Room. a kapasite. AHF te kreye an 2016 pou ede etidyan HBCU yo konsyantize sou enpòtans prevansyon STD, tretman ak sèks ki pi an sekirite, evènman Atlanta a te prezante panelist remakab yo enkli. Amber Rose, aktè Don Benjamen, E! Nouvèl' Sibley Scoles, Nina Parker, ekspè sèks Shannon Boodram, ak Calvin Broadus.  Tout panelist yo te angaje elèv yo pandan yo t ap reponn kesyon difisil yo epi yo te pataje istwa pèsonèl yo sou eksperyans yo genyen ak datant ak relasyon yo. Kòm repons, anpil elèv te ale nan mikwofòn odyans lan pou poze kesyon panèl la epi divilge kèk nan enkyetid yo ak enkyetid yo konsènan sèks.  

Pandan diskisyon an, reprezantan Konsèy Vil Atlanta ak Konsèy Komisyonè Konte Fulton te prezante fondatè KYST. Chris Grace ak yon seri pwoklamasyon ki deklare 20 avril kòm "AHF Know Status Tour Day" nan Vil Atlanta ak Konte Fulton. Pwoklamasyon sa yo vini sou talon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) dènyèman pibliye estatistik ki montre ke Georgia se pami eta yo "ki gen plis maladi seksyèl" nan peyi a e ke 12 milyon jèn ant 18-24 ane kontra ak STI chak. ane nan tout peyi a. CDC te rapòte tou ke nan ane 2014, Fulton, Dekalb, ak Cobb ak Gwinnett peyi - ki kouvri Metro Atlanta - klase pami pi wo nan nasyon an pou ka klamidya ak gonore.

Apre yon diskisyon panèl ki dire yon èdtan modere pa stratèj medya sosyal Karen sivil, elèv yo kouri sou sèn nan yon fwa yo tande vwa atis anrejistreman "Think It's A Game" YFN Lucci. Atis tablo afichaj "Keys To The Streets" te limen yon flanm eksitasyon pandan y ap fè pèfòmans pou foul moun yo sèlman. 

Pwochen estasyon nan Tour Konnen Sitiyasyon ou a pral, TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY le 26 Avril 2017. 

Pou plis enfòmasyon, vizit KnowYourStatusTour.com

New York Times Magazine pibliye yon istwa sou AHF, Michael Weinstein
AHF montre Doc Matthew pou sekou Siklòn nan Festival Film Silicon Beach