AHF montre Doc Matthew pou sekou Siklòn nan Festival Film Silicon Beach

AHF montre Doc Matthew pou sekou Siklòn nan Festival Film Silicon Beach

In Ayiti, Nouvèl pa AHF

Kout fim dokimantè swiv premye sekouris AHF yo ann Ayiti nan jou kritik yo apre siklòn Matthew

LOS ANGELES (25 avril 2016) — Nan jou ki vin apre siklòn Matthew nan mwa Oktòb 2016 ki te kite plizyè santèn milye ayisyen san kay e san manje, rad, elektrisite ak dlo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te pami premye moun ki te pran aksyon pou mobilize epi delivre èd bay viktim tanpèt yo. Yon tanpèt Kategori 4, Matthew te twazyèm pi fò nan dosye ki te frape peyi a, e li te pi fò ki te frape Ayiti depi siklòn Cleo an 1964.

Konfwonte ak rapò twoublan sou devastasyon toupatou ak repons lan dousman òganizasyon èd entènasyonal yo pou yo rive nan zòn ki pi mal frape yo lè chak segonn konte, anplwaye AHF te kapab kolekte ase pwovizyon nan lespas 24 èdtan pou ranpli de avyon kago pou delivre ann Ayiti. AHF te voye doktè nan Meksik ak Karayib la tou ki te vwayaje ann Ayiti pou yo rantre nan anplwaye medikal lokal yo nan trete moun ki malad ak blese yo.

AHF prezante premye tès depistaj li yo nan Matye, yon ti fim dokimantè ki swiv premye sekouris AHF yo ann Ayiti nan moman kritik yo apre siklòn Matthew te fin pase tout peyi a, nan Silisyòm Beach Film Festival lendi 24 avril.

 

Pwodui pa Direktè Kreyatif Asosye AHF Sou entènèt jwèt Stacy Fong, Dokimantè dis minit la ogmante konsyantizasyon sou bezwen medikal ak enfrastrikti terib k ap kontinye ann Ayiti, tankou lefèt ke anpil viktim siklòn Matthew yo san soulye, enkli timoun yo. Timoun sa yo gen yon risk siyifikativman ogmante pou yo blese pye ak enfeksyon ki ka mennen nan maladi ki pi grav. Soulye, rad ak kontribisyon monetè yo ka voye bay Fon Sekou AHF nan 700 SE 3rd Ave., Ft. Lauderdale, FL 33316 oswa fè sou entènèt nan haitirelief.ahf.org

"Se yon wont absoli ke politik sante mondyal yo pa reyaji a ijans sante piblik menm jan," te di AHF Southern Bureau Chèf. Michael Kahane ki te ede dirije efò sekou AHF ann Ayiti. "Moun ap mouri grangou. Moun yo malad. Kòm yon òganizasyon sante piblik, moun ka reponn pi byen, pi vit, nan sitiyasyon tankou sa a. Nou gen yon obligasyon moral pou nou reponn pi vit epi pou n ede moun ki nan bezwen.”

“Se te yon onè pou m te rakonte istwa ekip AHF Ayiti a ak fason yo te reyini ansanm pou ede plizyè milye ayisyen parèy yo pandan y ap fè fas ak konsekans siklòn nan nan pwòp vi pèsonèl yo,” te di AHF Associate Creative Director. Sou entènèt jwèt Stacy Fong. "Te gen plizyè defi ki vini ansanm ak filme nan yon zòn dezas, men mwen fyè de rezilta a epi mwen espere ke li se jis kòmansman nan ogmante konsyantizasyon sou bezwen peyi sa a ki pral san dout ap rekipere pou ane k ap vini yo."

AHF se 2 and pi gwo founisè swen pou moun k ap viv ak VIH/SIDA an Ayiti e li bay swen nan klinik li nan Pòtoprens ak nan klinik mobil li yo ki rive jwenn popilasyon riral nan tout peyi a. Anplis de sa, AHF bay popilasyon prizonye VIH+ yo swen nan Sistèm Prizon Nasyonal Ayiti a epi lyen prizonye ki fèk lage yo ak swen kontinye. AHF gen tou sèl pwogram pou jwenn kontak ki egziste ann Ayiti, pou kontakte ak teste patnè prizonye yo jwenn VIH+. Atravè pwogram sa a, AHF jeneralman idantifye de lòt moun ki enfekte ak VIH ki pa konnen sitiyasyon yo pou chak prizonye ki teste pozitif epi nou konekte patnè sa yo nan tretman an.

 

Atlanta deklare 20 avril "AHF Know Your Status Tour Day"
AHF, Defansè Bank Mondyal: Ranje Defektye Deziyasyon Peyi Revni Mwayen!