AHF fè fas ak Bank Mondyal sou MIC

AHF, Defansè Bank Mondyal: Ranje Defektye Deziyasyon Peyi Revni Mwayen!

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

$2.86 pa jou se pa mwayen revni!

PWOTESYON Bank Mondyal

Vandredi, Avril 21st

PWOTESYON DC—12 midi pou 1 pm—Edward R. Murrow Park, anfas Bank Mondyal—1818 H St., NW

WASHINGTON (20 avril 2017) Kòm ofisyèl yo rasanble pou la Reyinyon Prentan Gwoup Bank Mondyal la semèn sa a nan Washington, DC, defansè jistis sosyal ak VIH/SIDA, tankou moun ki soti nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), pral òganize yon PWOTESTASYON deyò a Bank Mondyal vandredi 21 avrilst soti 12 midi rive 1:00 pm nan kad yon kanpay k ap kontinye atravè lemond pou peze ofisyèl bank yo pou yo chanje fason Bank Mondyal defini ak klasifye Peyi Mwayen Revni (MIC).

Malerezman, itilizasyon klasifikasyon revni bank la kounye a pi lwen pase Bank Mondyal li menm, e kòm konsekans deziyasyon MIC yo souvan defo, peyi ki gen ekonomi fèb kounye a ap fè fas a rediksyon nan èd etranje, mwens prè devlopman konsesyonè ak pi wo pri pou esansyèl. medikaman—ki gen ladan pou terapi antiretwoviral ki sove lavi pou VIH/SIDA.

Defansè yo ak manifestan yo rasanble Vandredi nan Washington ap mande pou Bank Mondyal fikse limit ki pi ba nan kategori MIC nan, oswa pi wo a $ 3,650 nan GNI per capita - ekivalan a apeprè $ 10 pa jou. AHF, ki te dirije a 'Ogmante MIC a' kanpay pral revele tou yon nouvo kanpay piblisite DC 'Ogmante MIC' ki gen rapò ak tit, "Peyi Rich yo pa ta dwe defini povrete pou peyi pòv yo".

 

"Swasannkenz pousan pòv nan mond lan—ak majorite moun k ap viv ak VIH/SIDA—reside nan peyi ki Bank Mondyal kounye a klase kòm yon pòv nan revni mwayen," te di. Terri Ford, Chèf Global Policy & Advocacy pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Liy Povrete Entènasyonal la se $1.25 pa jou, alòske limit ki pi ba a nan parant MIC aktyèl la se sèlman $2.86 pa jou—sèlman $1.61 pa jou plis pase Liy Povrete Entènasyonal la ak sou pri yon tas kafe. Sa vle di pa Mwayen revni! Nou ap pwoteste pou avèk respè, men aksanman ankouraje Bank Mondyal pou revize metodoloji klasifikasyon revni li pou li pi byen aliye ak reyalite ekonomik moun yo nan mond lan devlope epi pouse deziyasyon Mwayen Revni jiska ekivalan a apeprè $ 10 pou chak. jou.”

"Yon entèpretasyon komen nan klasifikasyon 'Mwayen Revni' se ke moun ki nan parantèz sa a ta dwe gen ase revni pou satisfè nesesite debaz yo nan lavi tankou bon jan lojman, manje, rad ak aksè a swen sante," te di. Loretta Wong, Senior Direktè Global Advocacy ak Policy pou AHF, epi ki baze nan Hong Kong. "Reyalite a se, anpil nan klasifikasyon sa yo fè sitwayen nan peyi yo klase nan erè mwayen kòm revni mwayen pa kapab aksè a entèvansyon sovtaj rezève pou Peyi ki gen revni fèb tankou èd etranje, prè devlopman konsesyonè, ak peyi yo ak moun yo fè fas a pi wo pri pou medikaman esansyèl. —sa enkli pou tretman VIH/SIDA—si se entansyon Bank Mondyal la oswa non.”

“Misyon Bank Mondyal se mete fen nan povrete ekstrèm nan yon jenerasyon epi ranfòse pwosperite pataje. Objektif sa a pa ka akonpli lè yo senpleman chanje non peyi devlope yo an MIC; pwoblèm ki kache ki asosye ak povrete mondyal la ap rete an plas jiskaske nou fè fas ak reyalite epi nou kòmanse rele bagay yo pou sa yo ye," te di. Jan Hassell, Direktè Nasyonal defans pou AHF. “Echèl klasifikasyon revni Bank Mondyal ki egziste deja voye yon mesaj mondyal ki defòme reyalite a epi ki pa reflete avèk presizyon nivo revni majorite moun k ap viv nan peyi sa yo. N ap mande Bank Mondyal pou revize ak mete ajou sistèm klasifikasyon peyi li imedyatman.”

Venezyela blese pa Defekte Deziyasyon MIC

Yon premye egzanp nan negatif efè nan klasifikasyon defo nan revni Bank Mondyal ka wè jodi a nan Venezyela, ki Bank Mondyal ineksplikab klasifye kòm Upper Middle-revni, malgre boulvèsman ekonomik la ak kriz imanitè an boulvèsan peyi sa a.

Nan dat 18 janvye 2017, Rezo Venezyelyen Moun Pozitif (RGV+), ak gwoup asistans VIH/SIDA nan Venezyela yo te refize èd finansyè pou sove lavi nan Fon Global la, ki—itilize klasifikasyon revni Bank Mondyal la—te di gwoup Venezyelyen an te. "...pa elijib akòz klasifikasyon nivo revni li (peyi a).

Nan dat 13 mas 2017, prezidan AHF Michael Weinstein te voye yon lèt bay lidè Fon Global yo denonse itilizasyon klasifikasyon revni Bank Mondyal yo epi, “... pou klarifye pozisyon Bank Mondyal sou itilizasyon metodoloji klasifikasyon revni li pa Global Fund. Nan dat 18 fevriye 2016, mwen (M. Weinstein) te rankontre ak Mesye Matthew T. McGuire, Direktè Egzekitif Etazini nan Gwoup Bank Mondyal, ki te asire m ke Bank Mondyal klase peyi yo selon nivo revni pou rezon analyse sèlman, epi ke metodoloji sa a se pa fèt pou itilize pa lòt antite tankou Fon Global.”

AHF lanse yon nouvo "Raise the MIC" Transit Shelter ak kanpay piblisite mobil nan DC

AHF ap devwale tou yon nouvo kanpay piblisite pou defans nan Washington pou sansibilize pwoblèm Peyi Mwayen Revni an. Kòmanse nan kòmansman mwa avril. Kanpay la gen ladan 25 anons abri transpò piblik nan zòn DC ansanm ak yon tablo afichaj mobil ki te kondwi lari Washington toupre sit reyinyon Bank Mondyal la pandan tout semèn sa a. Anons yo tout kondwi nan 'RaiseTheMIC.org' sit entènèt kanpay.

2015 Manifestasyon Bank Mondyal nan DC ak Leve Kanpay MIC a

Nan mwa septanm 2015, an konjonksyon avèk yon reyinyon Bank Mondyal tou nan Washington, yon kowalisyon ki gen plis pase 310 òganizasyon ak defansè ki soti nan 30 peyi te lanse kanpay mondyal "Ogmante MIC a" ak demann petisyon sou entènèt. Doktè Jim Yong Kim, Prezidan Bank Mondyal pou rekonsidere fason Bank la defini ak klase Peyi Mwayen Revni (MIC). Lè sa a, defansè yo te, epi yo rete jodi a de pli zan pli konsène sou deziyasyon defo MIC sa yo pa Bank la, paske yo afekte yon fason negatif pri ak pri nan yon gran varyete machandiz ak sèvis, ki gen ladan deklanche pri byen lwen pi wo pou sove lavi VIH/SIDA ak lòt medikaman nan peyi yo. . Yon panno afichaj ak kanpay reklamasyon pou defann ebèjman transpò piblik te akonpaye premye lansman kanpay Raise the MIC an 2015. Anplis de sa, plizyè manifestasyon 'Raise the MIC', aksyon defans ak kanpay medya te fèt atravè lemond depi lè sa a, ki gen ladann nan Pewou, Lachin, Kanbòdj, Kenya ak Meksik.

KLIKE SOU IMAJ ANBA A POU W WÈ LÒT FOTO PWOTESTASYON AN: 

Raise the MIC Protest, Washington DC - 21 avril 2017

AHF montre Doc Matthew pou sekou Siklòn nan Festival Film Silicon Beach
AHF apiye yon fon $300 milyon dola pou kenbe epidemi Maladi Enfektye nan lavni