Anndan & Deyò: AHF & FLUX POU SELEBRE FETE ENTERNASYONAL TRANS 31 Mas

FOTO: AHF lanse FLUX pou sipòte kominote transganr ak sèks ki pa konfòme yo

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (13 mas) AIDS Healthcare Foundation te lanse ofisyèlman FLUX, yon rezo nasyonal afinite ki dedye a ogmante konsyantizasyon, ogmante vizibilite, bay sipò ak bay yon vwa pou moun trans ak sèks ki pa konfòme yo, nan NeueHouse Hollywood nan Samdi 11 mas 2017.

“Kounye a plis pase tout tan kominote trans la bezwen èd nou epi FLUX ap la nan prete sipò ak resous li pou defans,” te di Stephanie Hernandez, Prezidan FLUX. "Nou pral ogmante divèsite ak dinamik kominote nou yo atravè peyi Etazini an pou kreye yon rezo solid ki se pou ak pou moun trans."

FLUX ka kategori pa li yo eleman debaz:

  • Advocacy - FLUX pral reponn a pwoblèm kap parèt ki gen enpak sou kominote trans yo epi aktive rezo li a pou objektif sa a.
  • Evènman – Evènman FLUX pral sèvi pou ogmante pwofil moun trans ak sèks ki pa konfòme yo lè yo kreye espas ki selebre talan yo epi afime egzistans yo.
  • Maketing– FLUX pral kreye kontni medya ki prezante imaj divès moun trans ak sèks ki pa konfòme yo ansanm ak sante piblik ak pwoblèm sosyal yo pou pwodui yon foto natif natal nan lavi yo.
  • Konstwiksyon Relasyon – FLUX pral yon katalis pou kreye relasyon ak manm kominote a, ofisyèl eli lokal yo ak alye yo pou pwofite vwa a epi kreye opòtinite pou benefisye moun trans ak sèks ki pa konfòme yo.

Moun trans yo souvan rapòte pi wo nivo move tretman, arasman, ak vyolans nan tout aspè nan lavi yo. An reyalite, youn sou dis (10%) nan moun ki te soti nan fanmi imedya yo rapòte ke yon manm nan fanmi an te vyolan anvè yo paske yo te transganr, epi 8% yo te mete deyò lakay yo. Nasyon nou an ap sibi chanjman san parèy epi bezwen yon òganizasyon ki vize ogmante pwofil kominote trans ak sèks ki pa konfòme yo. Pou plis enfòmasyon vizite www.Fluxidentity.org

KLIKE SOU IMAJ ANBA A POU W WÈ LÒT FOTO KI SOTI NAN LANSE FLUX

Lansman FLUX - 11 mas 2017

Inisyativ Sante Piblik nan Lesotho ede kenbe tifi nan lekòl
FOTO: R&B Stars Goapele, Raheem DeVaughn Titul Evènman Lansman Kanpay "Rise Above HIV" nan Oakland, CA