AHF Rwanda selebre 10 ane tretman VIH/SIDA

In Rwanda pa AHF

Ofisyèl Rwanda yo, pasyan yo, moun ki gen enterè nan kominote a ak medya yo te rasanble 17 mas nan Kigali pou selebre anivèsè 10 ane Fondasyon SIDA SIDA (AHF) Rwanda nan bay swen ak tretman VIH/SIDA ki sove lavi yo nan peyi a.

Etap enpòtan an te komemore ak yon dine espesyal ak tès depistaj yon dokimantè ki mete aksan sou pwogrè AHF te fè nan redui nouvo enfeksyon ak minimize transmisyon VIH manman-pitit nan deseni anvan an.

Aktyèlman 95 pousan nan pasyan AHF Rwanda yo, plis pase 22,500, ap resevwa tretman antiretwoviral, ki se dezyèm pi gwo pousantaj nan tout peyi nan AHF Afrik Biwo.

“Dis ane pou rete fidèl ak misyon nou ak travay an kolaborasyon sere ak gouvènman an se yon temwayaj angajman AHF nan batay kont VIH/SIDA,” te di AHF Rwanda Manadjè Pwogram Peyi Dr Brenda Kateera. "Pasyan nou yo sèvi kòm yon rapèl ke nou te pran bon desizyon an de sa dizan."

 

 

Anndan & Deyò: AHF & FLUX POU SELEBRE FETE ENTERNASYONAL TRANS 31 Mas
AHF pote tretman pou sove lavi nan de lòt sit nan Nijerya