AHF felisite Prezidan Trump pou kenbe finansman kritik pou batay SIDA nan plan bidjè

AHF felisite Prezidan Trump pou kenbe finansman kritik pou batay SIDA nan plan bidjè

In Nouvèl pa AHF

Bidjè Trump kenbe finansman kle pou PEPFAR ak The Global Fund epi li endike founisè Ryan White Act SIDA yo pral youn nan pi gwo priyorite li yo tou; sepandan, AHF gen enkyetid kontinyèl ak pwopozisyon pou konvèti Medicaid pou bloke sibvansyon bay eta yo ak chanjman nan Lwa sou Swen Abòdab ki pral kite moun k ap viv ak VIH nan peyi Etazini san asirans sante.

WASHINGTON (16 mas 2017) An repons a lage bidjè Prezidan Donald J. Trump nan kòmansman semèn sa a pa Lamezon Blanch lan, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, te pibliye deklarasyon sa a:

“AIDS Healthcare Foundation akeyi nouvèl jodi a ke 'plan' bidjè Administrasyon Trump pou ane fiskal 2018 la kenbe finansman enpòtan pou Plan Ijans Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA (PEPFAR) ak kontribisyon gouvènman ameriken an nan Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya (Fon an Global).

Pandan ke bidjè a toujou bezwen apwobasyon nan men Kongrè Ameriken an, anons jodi a ke Prezidan an sipòte finansman kontinye pou PEPFAR ak Fon Global la vle di dè milyon de lavi pral sove atravè mond lan. Avèk apwobasyon Kongrè Ameriken an, etabli anba Prezidan George W. Bush, kontinye anba Prezidan Barack Obama—e kounye a ak sipò Prezidan Donald Trump—pwogram sa yo se yon modèl inite inite toulede bò nan batay kont twa maladi enfektye ki ka touye moun. An 2015, Etazini te bay plis pase 66 pousan finansman total pa gouvènman donatè yo pou repons VIH nan peyi devlope yo, dapre Fondasyon Fanmi Kaiser.

AHF akeyi tou lang nan anons bidjè Prezidan an ki rele finansman pou Ryan Blan Founisè SIDA kòm youn nan pi gwo priyorite li yo. Anplis de sa, bidjè a gen ladan 500 milyon dola pou repons domestik ameriken an nan epidemi opioid pou prevansyon ak tretman ak yon nouvo fon federal repons pou ijans pou fè fas ak sitiyasyon tankou epidemi viris Zika a. Sepandan, AHF gen enkyetid kontinyèl ak pwopozisyon pou konvèti Medicaid pou bloke sibvansyon bay eta yo ak chanjman nan Abòdab Swen Lwa sa pral kite moun k ap viv ak VIH san asirans sante."

AIDS Healthcare Foundation, pi gwo founisè sèvis VIH nan mond lan ak plis pase 700,000 pasyan nan swen li, resevwa anpil ti finansman dirèk nan men PEPFAR ak Fon Global. Sepandan, pasyan li yo resevwa medikaman pou sove lavi yo akeri atravè de enstitisyon entènasyonal sante piblik sa yo.

"AHF espere travay ak Administrasyon Trump ak Kongrè Ameriken an pou asire ke angajman bidjè sa yo vin lwa," te ajoute. Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

Yon dosye 3,500 Walker Ranmase $1.4M nan Florida AIDS Walk!
Espektak "Art Hearts Fashion" AHF Prezante Ogmante Konsyantizasyon VIH/SIDA pandan Semèn Fashion LA