AHF pote tretman pou sove lavi nan de lòt sit nan Nijerya

In Mondyal, Nijerya pa AHF

De nouvo enstalasyon tretman medikal yo te ofisyèlman revele nan Nijerya nan fen mwa fevriye. AHF Nijerya, an patenarya ak Ministè Sante Eta Benue ak Ajans Kontwòl SIDA Benue, kolabore sou pwojè a.

Inisyativ la se yon kontribisyon nan repons VIH/SIDA Nijerya ak yon pati nan kanpay "20 × 20" AHF a, ki fè efò pou gen 20 milyon moun atravè lemond sou tretman pa 2020. Benue se eta bato AHF a pou operasyon nan Nijerya e li gen yon prévalence VIH. nan apeprè 15 pousan, ki fè li youn nan pi wo nan peyi a.

AHF te kòmanse bay sèvis gratis VIH/SIDA nan Lopital Jeneral Gbajimba Benue an 2011. Depi lè sa a, operasyon yon sèl klinik la te elaji nan 26 etablisman atravè eta a. Anplis Benue, senk eta nan tout peyi a kounye a gen enstalasyon tretman, ki bay medikaman pou sove lavi plis pase 11,000 pasyan.

"Lè AHF Nijerya te kòmanse senk ane de sa, lopital la pa t 'operasyon, e malgre li te yon zòn trè difisil pou rive jwenn, AHF te kòmanse sèvis, pote lopital la tounen nan lavi," te di Dr Greg Abiaziem, AHF Nigeria Rejyonal Medikal. Manadjè ak Benue State dirije. "Jodi a, Gbajimba te pwodwi kat sit konplè ki sove pasyan yo difikilte pou vwayaje long distans pou jwenn ARV yo [medikaman antiretwoviral]."

De nouvo estrikti yo te bati pou akomode kantite pasyan k ap grandi nan enstalasyon gouvènman ki egziste deja yo. AHF te renove tou sant tretman ki egziste deja yo nan twa zòn epi li te konstwi yon nouvo bilding klinik nan Kogi State pou bay plis swen.

“Avèk travay ekselan konstriksyon ak renovasyon sa a, AHF te montre yon lòt fwa ankò detèminasyon yo pou respekte pwomès li yo ak pi lwen,” te di Doktè Cecilia Ojabo, Komisyonè Onorab Sante Eta Benue. "Mwen byen kontan sa vin yon reyalite, epi se sètènman yon ogmantasyon nan rezolisyon administrasyon aktyèl la pou amelyore lavi moun nan eta a."

Doktè Penninah Iutung, AHF Afrik Biwo Chèf te di ke kòm yon estanda mondyal, AHF travay nan patenarya sere ak gouvènman atravè mond lan. "Demann mwen bay eta a se sipò kontinye pou ekip yo - pou pèmèt yo akonpli misyon nou an," Dr Iutung te di. “Pou lidè kominote yo, tanpri ankouraje manm ou yo pou yo itilize enstalasyon sa yo epi pou yo pwofite sèvis gratis nou bay yo. N ap kontinye travay kole kole ak gouvènman an, jiskaske lagè kont VIH/SIDA a genyen.”

 

AHF Rwanda selebre 10 ane tretman VIH/SIDA
AHF depoze yon pwosè kont Depatman Sante King County pou Pwosesis Sibvansyon Finansman defo SIDA