AHF akeyi Doktè Leleka Doonquah nan Sant Swen Sante DC ak Maryland li yo

AHF akeyi Doktè Leleka Doonquah nan Sant Swen Sante DC ak Maryland li yo

In Nouvèl pa AHF

Espesyalis VIH nan zòn Washington respekte depi lontan pou wè pasyan nan Temple Hills AHF, Maryland Healthcare Center ak Benning Road li, NE, Healthcare Center..

WASHINGTON, DC (19 janvye 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a anonse sa Leleka Doonquah, MD te rejwenn ekip li a nan zòn Greater Washington DC. Li pral sèvi pasyan nan Sant Swen Sante AHF nan Benning Rd nan Nòdès Washington DC (1647 Benning Road, NE, Suite #303, Washington, DC 20002) ak nan Sant Swen Sante Temple Hills AHF nan Konte Prince George, Maryland (4302 Saint Barnabas Road, Suite B, Temple Hills, MD 20748).  

 Doktè Doonquah gradye nan Mount Saint Mary's College nan Los Angeles e li te resevwa diplòm medikal li nan Howard University School of Medicine nan Washington DC. Li te sèvi kòm yon doktè nan Howard University Hospital, Family and Medical Counseling Services, Inc. nan Washington ak Maryland, Greater Baden Medical Services, Inc. nan Konte Prince George ak Depatman Sante Konte Prince George.

 “Doktè. Doonquah pote plis pase 20 ane sèvis devwe nan repons VIH nan yon kominote ki gen youn nan pi gwo fado VIH. AHF kontan anpil pou gen yon moun ki gen kalib li ak konpetans li rantre nan ekip nou an.” te di Doktè Robert Heglar, chèf medikaman pou Southern Bureau AHF.

"Mwen kontan anpil pou mwen vin isit la epi rantre nan yon òganizasyon kalib tankou AHF pou kontinye travay nan VIH nan zòn ki trè afekte nan Washington, DC ak Maryland," te di. Dr Doonquah.

 Doktè Doonquah te kòmanse wè pasyan nan Temple Hills, Maryland Health Care Center ak Benning Rd. Sant Swen Sante NE an vigè 9 janvye.

 "Pandan AHF ap kontinye elaji operasyon nou yo Ozetazini ak entènasyonalman, nou onore lè nou ka gen espesyalis VIH ki gen eksperyans ak trè konsidere tankou Dr Doonquah rantre nan fanmi nou pou bay pasyan nou yo swen eksepsyonèl," te di. Michael Kahane, AHF Southern Bureau chèf. “Doktè. Randevou Doonquah a enpòtan tou pou AHF paske li pèmèt nou kontinye ogmante prezans lokal nou an epi elaji sèvis nou yo nan zòn ki gen plis bezwen nan zòn Greater Washington DC.”

Defansè AHF "Fund Fund" yo fè demonstrasyon pou ankouraje Chinwa Aksyon
AHF ansanm ak MSF pou l mande Fon Global pou sispann tranzisyon soti nan peyi ki gen revni mwayen.