AHF ansanm ak MSF pou l mande Fon Global pou sispann tranzisyon soti nan peyi ki gen revni mwayen.

In Pledwaye, Mondyal, Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (18 janvye 2017) AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande Fon Global pou revize fòmil elijiblite li an ijan epi bloke tranzisyon soti nan Peyi Mwayen Revni (MIC) jiskaske sistèm alokasyon an ka revize pou pi byen satisfè bezwen yo. peyi ki afekte pa SIDA, TB ak malarya.

AHF rantre nan Médecins Sans Frontières (MSF), ki te pibliye yon apèl menm jan an nan yon lèt ouvè bay Konsèy Fon Global la ak Sekretarya Nov 16, 2016. Apèl la te pouse pa rapò ki fè konnen nan kèk MIC epidemi SIDA a te eklate apre sibvansyon Fon Global yo te sispann.

Kounye a, pou resevwa sipò Global Fund peyi yo dwe pi ba pase yon sèten nivo revni, anplis satisfè plizyè lòt kondisyon. An reyalite, politik sa a ekskli anpil MIC ki gen epidemi konsantre men ki manke resous pou adrese yo konplètman, tankou Woumani ak Sèbi, pami lòt moun.1

Dènyèman lage la Inisyativ Aksè Ekitab (EAI) rapò konkli ke lè l sèvi avèk Revni Nasyonal Brit per capita kòm youn nan kritè kalifikasyon yo pa efikas paske li neglije inegalite distribisyon revni ak nivo fado maladi nan diferan peyi. Li te pwopoze yon metodoloji alokasyon plis nuans pou Fon Global ki pa sèvi ak GNI per capita.

"AHF akeyi lansman rapò EAI a epi li mande Fon Global pou eskli GNI nan desizyon alokasyon yo nan lavni. Nou te wè fwa e ankò ke alokasyon èd ki baze sou kategori revni abitrè souvan pa aliman ak kote bezwen an pi gwo, "te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Nou ankouraje Fon Global la tou pou ogmante efò mobilizasyon resous li yo. Ofisyèl la 5th Renouvèlman te fini, men gen toujou opòtinite pou angaje donatè ki swa pa kontribye, oswa kontribisyon byen lwen anba pati jis yo; Lachin se youn nan donatè sa yo.

“Bò kote pa li, AHF kòm yon sipòtè depi lontan nan misyon Fon Global la pral kontinye efò defans pou ankouraje gouvènman donatè yo kontribye plis resous nan batay mondyal kont SIDA, TB ak malarya nan kad li. "Finansman Fon an" kanpay, "te di Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF. "Pa gen tan pou satisfaksyon, epidemi trip la toujou ap reklame dè milyon de lavi chak ane epi nou bezwen ijan ogmante resous pou tretman atravè mond lan."

AHF te pyonye "Ogmante MIC a" defans depi 2015 pou asire MIC yo gen aksè a asistans miltilateral ak medikaman abòdab; gen plis enfòmasyon ki disponib sou sit entènèt kanpay la http://raisethemic.org/.

1 Sipò Sosyete Sivil Entènasyonal (ICSS), Open Society Foundations (OSF), The Fremont Center, Janvye 2017. "Plan aksyon pou ranvèse tandans destriktif finansman VIH nan peyi mwayen revni"

AHF akeyi Doktè Leleka Doonquah nan Sant Swen Sante DC ak Maryland li yo
VIDEYO: Mobilizatè AHF sou sèn nan selebrasyon jounen Columbia, SC MLK