AHF Pote Sèvis nan Kominote a nan yon Township Zambian

In Mondyal, Zanbi pa AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) te ouvri ofisyèlman klinik Makhululu AHF nan Kabwe, Zanbi nan dat 21 oktòb 2016.

Konpoze Makhululu se youn nan pi gwo vil nan Lafrik ak yon popilasyon plis pase 60,000. Anpil nan moun ki abite li yo ap lite pou yo ka jwenn yon bout bout akòz nivo povrete ki wo ak youn nan pi gwo pousantaj VIH nan Zanbi.

Pandan ouvèti ofisyèl sant sante a, Direktè Medikal AHF, Brigadyè Jeneral Dr Lawson Simapuka te di ke ouvèti sant sante a pral bay aksè a tès VIH, tretman ak enstalasyon swen pou moun nan konpoze Makhululu.

Li te fè remake ke klinik la ta kontribye nan ogmante aksè nan livrezon sèvis sante VIH. Doktè Simapuka te di tou ke se dezi AHF pou elaji portée li atravè peyi a.

Envite onè nan seremoni an se Majistra Egzekitif Kabwe a, Mesye Prince Chileshe. Nan yon diskou li sou non l pa konseye Makhululu Victor Kolala, li felisite AHF pou bon travay li ap fè nan ede kwape ak bese enpak VIH nan Zanbi. Li te di ouvèti klinik AHF se yon kado alè e pafè pou moun Makhululu ak Kabwe an jeneral.

Mesye Chileshe te ankouraje moun Makhululu tou pou yo sèvi ak etablisman an, li te di ke yo te mennen l devan pòt yo. Li te mande chak moun pou yo pran yon tès VIH, li di ke pran tès la se premye etap la pou yo kapab jwenn aksè nan tretman ak swen VIH.

Li felisite AHF paske li fè patenarya ak gouvènman Zanbi pou kontribiye nan jesyon VIH nan peyi a.

Moun ki rete nan Makhululu ki te asiste evènman an te eksprime kè kontan nan ouvèti klinik la ak disponiblite sèvis sante toupre yo. Nan non manm kominote lokal yo, Hellen Musonda te di rezidan yo kontan pou yo gen yon kote toupre yo pou jwenn sèvis gratis. Li te di ke li pral ba yo plis tan pou yo travay epi pou yo touche yon vi paske yo pral ekonomize tan ak lajan lè yo pa oblije vwayaje pou jwenn aksè nan sèvis nan zòn byen lwen.

Evènman an te anvan yon mach soti nan Sant vil Kabwe rive nan klinik AHF nan zòn Makhululu. Reprezantan majistra a te deklanche mach la.

AHF Nijerya fè 5 an, frape 1 milyon dola tès VIH
AHF felisite kominote rechèch la sou yon vaksen eksperimantal Ebola ki te montre 100% efikasite nan yon esè klinik.