Flot Parad Rose 2017 AHF pou Onore Viktim, Sivivan ak Fanmi Atak Nayklib Orlando.

In Nouvèl pa AHF

'Pou onore ak sonje Orlando'

Nan kad atak la sou Pulse Nightclub nan Orlando nan mwa jen ki te kite 49 moun mouri ak nòt blese, AHF ap dedye antre li nan 128 la.th Rose Parade® prezante pa Honda pou onore memwa a moun ki pèdi nan vyolans san sans yo ansanm ak sivivan yo, fanmi yo ak moun yo renmen yo. Twa sivivan atak la, pwopriyetè klib la ak manm kominote ki enplike nan efò rekiperasyon ak gerizon nan Orlando pral monte sou flotè a.

Flot AHF a prezante yon gwo pijon floral vole sou yon jaden memorial 49-zetwal blan plane sou yon jaden flè, onore moun ki mouri pandan tire a. Dèyè, yon 'Pyebwa lavi' ak nòt kondoleyans ak espwa yo te pran nan Kominote Orlando Pride Board mare flote a tounen dirèkteman nan Orlando ak kominote LGBTQ. Nan omaj espesyal, 49 pijon blan yo pral lage nan flote a.

LOS ANGELES (20 desanm 2016) Pou sizyèm ane konsekitif, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) an patenarya ak òganizasyon afilye li yo, Gwoup enpilsyon ini, pral patisipe nan la Rose Parad ak yon flote ane sa a ki onore memwa 49 moun ki te pèdi nan vyolans nan atak san sans sou Puls Nightclub ak kominote LGBTQ nan Orlando, Florid ki te kite 49 moun mouri ak nòt blese. AHF deside dedye antre li nan 128 lath Rose Parade® te prezante pa Honda pou onore moun ki te touye yo—ansanm sivivan yo, fanmi yo ak moun yo renmen—apre atak jen an. Twa sivivan atak la, pwopriyetè nayklib la ak plizyè manm kominote ki enplike nan efò rekiperasyon ak gerizon nan Orlando pral monte sou flotè a, ki gen tit, 'Pou Onore ak Sonje Orlando.'

Nan jou ak mwa imedyatman apre atak la sou tè a nan Orlando, manm nan AHF la 'Impulse Group Orlando,' yon chapit nan federasyon AHF nan Gwoup Impulse, te travay san pran souf nan ak kominote a pou onore moun ki mouri yo, bay swen pou blese yo ak travay pou sove lespri blese a ak nanm Orlando. 

Gwoup AHF/Impulse 'Pou onore epi sonje Orlando' Flote

Flotteur AHF a prezante yon pijon floral gwo, ki ap monte—zèl li lonje, ki reprezante yon pijon lapè, ki mennen wout la pou nanm moun ki pèdi yo kontinye vole—vole sou yon jaden 49 zetwal blan sou yon jaden flè, onore moun sa yo. mouri pandan fiziyad la. Nan sant la nan flote a se yon lakansyèl kolore floral, koulè li yo reprezante divèsite nan kominote LGBTQ la vize osi byen ke tout kominote a nan Orlando ak tout kominote nan peyi Etazini, pandan y ap senbolize tou limanite a nan tout viktim ki mouri oswa blese. Nan do flotè a, yon 'Pyebwa lavi' ak nòt kondoleyans ak espwa yo te pran nan Kominotè Orlando Pride Board la pral mare flotè a tounen dirèkteman nan kominote Orlando. Ak nan yon espesyal ak sèten yo dwe deplase omaj bay moun ki pèdi, 49 pijon blan yo pral lage nan flotè a nan de okazyon pandan parad la.

Twa sivivan atak la, Victor Baez Febo, Isaiah Henderson ak Jahqui Sevilla, ki gen konpayon yo te touye nan atak la, pral monte sou flote a. Lòt pasaje yo enkli Barbara Poma, kofondatè ak pwopriyetè klib la ansanm ak kat manm kominote ki enplike nan efò rekiperasyon ak gerizon nan Orlando: Patty Sheehan, yon Komisyonè vil Orlando ouvètman masisi, ki te yon vwa vokal ak pasyone nan kominote a ak alantou trajedi a; Joel Morales, yon konseye pou fè tès VIH ak dirijan travayè pou anpil nan sivivan yo ak fanmi yo; epi Corey Lyons ak Gustavo Marrero, prezidan ak vis prezidan, respektivman, nan Impulse Group Orlando, tou de nan yo te jwe yon wòl enpòtan nan kominote Orlando la apre atak la.

“Se pral yon privilèj pou m patisipe nan flòt parad Rose sa a pou onore moun ki mouri, blese yo, sivivan yo ak manm fanmi yo kite dèyè trajedi Orlando; sepandan, nou pa dwe pèdi nan je lefèt ke bèl flotè sa a sèvi tou kòm yon rapèl solanèl ak sakre pou dè milyon de telespektatè parad atravè mond lan ke stigma ak diskriminasyon ki te mennen nan atak sa a pa fini—batay la kontinye, epi Nou dwe vijilan nan pale ak pale kont fanatik, rayisman ak enjistis sa yo,” te di Impulse Group Orlando. Corey Lyons.

Impulse to Use 'Text to Donate'—ONELOVE (74121) pou benefisye Orlando Survivors & Families.

Nan kad onore ak sonje kominote Orlando la avèk flòt omaj Rose Parade sa a, Impulse Group United ak Impulse Group Orlando ap pwofite opòtinite sa a tou pou rasanble fon ak konsyantizasyon pou òganizasyon charitab ak lajan epi fè moun konnen efò yo ede sivivan yo ak fanmi viktim yo. nan atak Orlando. Sa ki anba la a se fason ki pi fasil pou moun yo kontribye: Donatè yo ka voye tèks nan #74121 epi antre mo kle ONELOVE pou fè yon don.

Nimewo: 74121

Mot: ONELOVE

Enfòmasyon: Tout don yo fè pou Impulse Orlando ak AHF pral sèvi dirèkteman òganizasyon ki anba yo:

  1. Fondasyon onePULSE: Fondasyon onePULSE se fondasyon Barbara Poma ki vize pou bay asistans finansye bay viktim atak yo te afekte nan Pulse Nightclub.
  1. Fon Contigo: Fon Contigo se yon efò pou ranfòse ak rezo ajans ki egziste deja yo epi pou idantifye ak sipòte efò debaz ki fè avanse kòz Latinx ak LGBTQ ak entèseksyon de kominote sa yo nan Santral Florid.
  1. Two Spirit Mental Health Services: Two Spirit se yon òganizasyon lokal Orlando LGBTQ+ sante mantal anvan, pandan, ak apre atak la sou Pulse Nightclub. Two Spirit se kote kominote masisi, madivin, biseksyèl, ak transganr nan Florid Santral ki gen andikap oswa ki pa gen asirans ka ale pou jwenn sante mantal ak lòt sèvis ki gen rapò.

Jounal Gwoup enpilsyon, yon gwoup volontè gason masisi aktif k ap travay an kolaborasyon ak AHF ki gen objektif se ankouraje yon vi ki pi an sante lè l sèvi avèk apwòch sosyal modèn, souvan akonpli vizyon sa a atravè kraze baryè sosyal nan kominote ki gen bezwen sa yo, te vin yon pati nan kominote masisi Orlando. Impulse Orlando bay evènman sosyal enteresan, ankouraje tès regilye VIH/STI ak sèvis pou moun ki gen plis risk yo.

Istorik sou AHF ak Flot Parad Rose 2017 Impulse Group la

Tèm estraòdinè AHF pou antre flotè parad tounwa Roses li yo ane sa a—yon souvni ak omaj pou moun ki te mouri ak blese nan fiziyad nan nayklib 'Pulse' la—sòti nan repons ekstraòdinè ak konpasyon kominote a nan atak la terib ki pa ka di, yon trajedi. ki te touye 49 moun ak blese plizyè douzèn plis, anpil manm nan kominote LGBTQ ki vivan nan Orlando. Pou AHF, atak san sans sou 'Pulse' ak kominote Orlando la te louvri yon nè, li te touche tou de zanmi jodi a ak patnè nan Orlando epi tou li te ankouraje souvni sou stigma ak diskriminasyon nan premye jou AHF nan plis pase trant ane de sa—stigma, diskriminasyon. ak endiferans ki finalman te sèvi kòm katalis pou kreyasyon ak fondasyon AHF.

Lè AHF te kòmanse premye misyon li nan sèvis nan kominote a an 1987, li te bay swen ospis pou pasyan SIDA nan Los Angeles, ofri swen konpasyon nan etap final yo pandan dènye jou yo pou plizyè milye gason ak fanm—ki gen ladan anpil gason masisi—ki, nan premye jou epidemi an, yo te souvan ostrasize pa fanmi yo ak nan gwo segman nan sosyete a yon fwa maladi yo ak seksyalite yo te vin konnen.

“Lè AHF te kòmanse reflechi sou tèm pou antre flotè Rose Parade li a, nou te santi yon tèm souvni ak omaj nan onè moun ki te mouri oswa blese nan 'Pulse'—e nan onè lespri endoptab kominote Orlando ak ekstraòdinè, lavi-. afime repons pou simonte stigma omofob ak diskriminasyon ki te kontribye nan atak sa a—ta ap apwopriye pou kominote Orlando ak pou komemorasyon Tounwa Roz AHF 2017 la,” te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. "An reyalite, non menm nayklib 'Pulse' a se yon omaj bay yon moun ki te pèdi nan SIDA nan premye jou epidemi an: frè ko-pwopriyetè klib Barbara Poma a, John."

Nayklib batman kè

Dapre yon atik Washington Post pibliye jou apre fiziyad yo, 'Pulse' nayklib la dwe, "... non li ak lespri li bay 'frè renmen' ki te mouri ak SIDA.” Nan atik la, Post repòtè Katie Mettler, trè byen kaptire istwa a nan peye lajan taks la renmen ki Barbara Poma, yon ko-fondatè nan nayklib Pulse, te ofri bay gran frè l ', John, ki te mouri ak SIDA an 1991 lè pa te gen okenn tretman antiretwoviral SIDA ki te disponib ak yon dyagnostik VIH montan nan yon santans lanmò.

Puls te louvri yon dekad apre lanmò John epi yo te rele l se onè li, jan Madam Mettler te ekri:

"Barbara te ko-fonde yon nouvo nayklib nan Orlando ak zanmi l ', Ron Legler. Menm jan ak kote John te premye prezante li nan lavi kolore kominote li a, klib li a ta enkòpore enèji sa a. Li ta gen dekorasyon fè John fyè ak 'yon atmosfè ki anbrase fòm nan masisi,' dapre li yo sit entènèt.

Klib li ta pi plis pase 'jis yon lòt klib masisi'.

Se konsa, tout moun ki te vizite yo ta konnen objektif li, Barbara ak patnè biznis li yo te rele pidevan a Puls.   'Pou batman kè John,' sit entènèt la di.

 Yon limyè nan kominote GLBTQ a, 'Pulse' nayklib la louvri pòt li pou Impulse Group Orlando e li te yon sipòtè kle nan kòz la, òganize aktivasyon pou ankouraje tou de angajman kominote a ak tès VIH gratis sou plas nan 'Pulse' pou disproporsyonelman afekte demografik. Mas ki sot pase a, twa mwa anvan fiziyad la, Impulse Group Orlando te fè patenarya ak 'Pulse' pou aktive yon premye sware tès VIH nan kalite li a ki vize pou kominote Latino a. Ou ka gade yon videyo sou evènman kominote a isit la.

Parad Rose AHF® Istwa

Jwèt Fiesta flote nan Irwindale ap anvizaje ak konstwi parad 2017 'Pou onore & sonje Orlando' AHF a, menm jan li te fè pou senk antre anvan AHF yo.

Senk Rose Parad anvan AHF® antre yo enkli:

  • 2012: 'Chapyon nou an,' yon omaj bay Elizabeth Taylor pou defans san pran souf li ak travay li nan batay kont SIDA apre lanmò li an 2011. Te genyen 'Twofe Rèn nan tounwa a.'
  • 2013: 'Vizaj mondyal SIDA a,' yon bonjou mondyal pou pasyan AHF ak anplwaye medikal atravè mond lan. Te genyen 'Trofè Rèn nan tounwa a.'
  • 2014: 'Lanmou se pi bon pwoteksyon,' te prezante maryaj menm sèks—yon tounwa premye—Aubrey Loots ak Danny Leclair. Te genyen 'Isabella Coleman Trophy tounwa a.'
  • 2015: 'Pwoteje Sante Global,' onore Ebola First Responders, ki gen ladan de doktè AHF ann Afrik, Doktè Sheik Hummar Khan ak Doktè John Taban Dada, ki te mouri ak Ebola pandan y ap pran swen pasyan yo.
  • 2016: 'Mond avanti yon ti fi,' selebre epi t'ap chache bay jèn fi yo pouvwa atravè lemond. Pasaje yo gen senk ti fi ki gen 10 ak 11 an—twa nan yo ki gen VIH—ki soti toupatou nan peyi Etazini.

Konsènan tounwa Pasadena Roses®                                                                                                                         Tournament of Roses se yon òganizasyon volontè ki òganize Selebrasyon Nouvèl Ane Amerik la chak ane® ak Rose Parad la® prezante pa Honda, jwèt la Rose Bowl® Northwestern Mutual prezante ak yon varyete evènman ki akonpaye yo. 935 manm volontè nan asosyasyon an pral mennen siksè nan 128th Rose Parad tematik "Eko siksè," lendi 2 janvye 2017, apre 103yèm jwèt Rose Bowl la. Pou plis enfòmasyon, vizite www.tournamentofroses.com. Like nou sou Facebook epi swiv nou sou Twitter, Instagram ak YouTube epi vizite blog nou an nan blog.tournamentofroses.com.

AHF Vyetnam ko-organize yon Atelye sou Tès Rasyonalize pou VIH
AHF Advocacy nan peyi Zend