AHF Vyetnam ko-organize yon Atelye sou Tès Rasyonalize pou VIH

In Vyetnam pa AHF

Gen kèk kote yo toujou itilize san ki soti nan yon venn pou fè tès VIH, menmsi dènye rekòmandasyon Òganizasyon Mondyal Lasante yo di tès rapid pike dwèt yo pi pratik e yo pa fè mal pou kliyan yo.

 

Pou ankouraje yon pi laj adopsyon nan tès pike dwèt pa etablisman sante yo, AHF Vyetnam te fè yon atelye 18 Novanm ki te rele "Ogmante Kalite Tès VIH lè l sèvi avèk Tès San Finger Prick" nan kapital vil Hanoi.

 

Pami patisipan yo te gen travayè sante ki an chaj pwogram tès VIH nan uit Sant Kontwòl VIH/SIDA pwovensyal (PAC) ak teknisyen VIH nan sit pwojè ki sipòte pa AHF.

 

Patisipan yo te gen yon opòtinite pou pratike tès VIH lè l sèvi avèk echantiyon san dwèt yo apre yo fin resevwa fòmasyon ak enstriksyon nan men yon ekspè nan Depatman Tès ki soti nan PAC Hanoi.

 

AHF te itilize ak fè pwomosyon modèl tès rapid tès VIH la depi 2008. An 2015, AHF te teste prèske 4 milyon moun atravè mond lan lè l sèvi avèk tès rapid.

 

"Tès rapid yo pi pratik epi yo bay rezilta byen vit, sa ki trè enpòtan pou atire plis moun pou yo fè tès yo epi asire yo ke yo jwenn rezilta yo, epi konekte ak swen si rezilta yo pozitif," te di Dr Nguyen Thi Thu Hang, Manadjè Pwogram Peyi AHF Vyetnam. “Genyen toujou anpil moun ki pa konnen sitiyasyon yo. Nou vle fè pwosesis la pi fasil epi san doulè ke posib pou tout moun ka konnen sitiyasyon yo epi pran mezi pou pwoteje tèt yo ak moun yo renmen yo.”

Tifi Etyopyen Otorize ak Enfòme pa Sesyon Prevansyon VIH AHF a
Flot Parad Rose 2017 AHF pou Onore Viktim, Sivivan ak Fanmi Atak Nayklib Orlando.