AHF kesyone estimasyon ONUSIDA sou 18.2 milyon moun ki sou tretman, li di "Estimasyon san Validasyon" fè mal repons SIDA.

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (22 Novanm 2016) – AHF te mete an kesyon validite dènye estimasyon ONUSIDA te pibliye 21 Novanm, ki mete kantite moun ki pran terapi antiretwoviral (ART) globalman nan 18.2 milyon nan mwa jen 2016.[1] Nouvo revelasyon an vini sèlman sis mwa apre piblikasyon estimasyon anvan an nan 17 milyon moun sou ART apati fen 2015.[2]

 

Dout AHF sou presizyon done yo te eksite pa kantite moun ki te resevwa tretman ki te rapòte rapidman ogmante nan yon moman kote pa gen okenn mekanis an plas pou verifye estimasyon UNAIDS poukont yo.

 

“Anba kad aktyèl objektif '90-90-90' gen yon konfli enterè nannan pou ONUSIDA. Apre ke UNAIDS te pwomouvwa anpil ak popilarize '90-90-90', anpil gouvènman ak òganizasyon sosyete sivil la te adopte estrateji a,” te di. Michael Weinstein, AHF Prezidan. “Kounye a, ONUSIDA anba presyon politik pou asire ke '90-90-90' se yon siksè. Sa vle di gen 30 milyon moun sou tretman pa 2020 kòm yon pati nan dezyèm '90' nan '90-90-90 la.'[3] Nan limyè de eta aktyèl finansman mondyal SIDA a, ki te bese pa yon milya dola pou premye fwa depi 2010,[4] sa se yon objektif louable men pa reyalistik. Olye pou yo rekonèt reyalite sa a, ONUSIDA ap ogmante estimasyon yo pou yo adapte pwòp objektif pa yo.”

 

Enkyetid yo vin pi plis ak rezilta Gwoup la sou chay maladi (GDB) ki te pibliye nan jounal The Lancet pi bonè ane sa a.[5] Rapò GDB a te deklare ke, parapò ak pousantaj kouvèti tretman UNAIDS te rasanble, gen bezwen pou gen plis sevè aderans a Gid yo pou rapò ki egzak ak transparan Estimasyon Sante (GATHER), ki te devlope pa OMS la. Gen kèk estimasyon ki fèt pa GDB ki diferan ak yon gwo maj ak sa yo fè pa UNAIDS. GDB te fè remake tou ke verifikasyon done ONUSIDA kolekte nan men peyi ki byen veye estatistik epidemyolojik yo, tankou Lachin, Larisi ak Lend, se yon defi.

 

Kòm youn nan pi gwo founisè non-gouvènmantal nan swen dirèk VIH pou 645,000 kliyan nan 36 peyi, AHF gen anpil eksperyans nan odit woulo pasyan yo pou presizyon. Lè yo envite AHF pou asime operasyon pou yon pwogram gouvènman ki gen difikilte, li pa nòmal pou w jwenn kantite moun ki rapòte ke yo te sou ART ap gonfle jiska 30 pousan.

 

Nan anpil ka, pwogram gouvènman yo tou senpleman pa gen resous imen yo regilyèman mete ajou done yo pou pasyan ki te pèdi nan swivi oswa ki te mouri, kidonk kantite moun ki sou tretman rapòte bay ONUSIDA nan yon ane bay pi souvan apwoksimatif kantite moun ki te janm kòmanse tretman, kèlkeswa si yo toujou nan swen.

 

AHF te kominike enkyetid li sou validite estimasyon tretman UNAIDS depi 2015

an korespondans ak Doktè Peter Ghys, Direktè Enfòmasyon Estratejik ak Depatman Evalyasyon nan ONUSIDA. Malgre anpil lèt, jiska dat katye jeneral UNAIDS pa te rekonèt ke estimasyon yo ta ka gonfle. Korespondans lan ap pibliye an antye kòm yon pati nan deklarasyon sa a, li ka wè isit la: https://goo.gl/5H1r4I.

 

“ Estimasyon tretman ONUSIDA yo kontinye ap vanse nan yon vitès epè. Nimewo a te ogmante de 4.6 milyon depi fen ane 2014 la, men sa nou tande sou teren an pa gen rapò ak reyalite altènatif ONUSIDA ap kreye ak apwòch 'politik pa piblikasyon laprès' li yo,” te di. Doktè Penny Iutung Amor, AHF Afrik Biwo Chèf. "Distribitè pharmaceutique ap grate tèt yo nan kèk nan peyi kote nou travay, yo di 'nou wè nimewo tretman yo ap grandi, men nou pa wè volim akizisyon korespondan yo."

 

"Se menm bagay la tou pou tès la. Ki kote gwo echèl tès la nesesè pou idantifye dè milyon de moun ki pozitif? Ponpe nimewo ki pa ka verifye se prejidis nan lagè kont SIDA a epi li se imoral, "te ajoute. Doktè Iutung Amor. “Sa yo se pa nimewo sèlman, sa yo se lavi moun. Nou mande pou UNAIDS ijan antreprann yon odit konplè sou nimewo tretman yo epi fè done dezagregasyon ak metodoloji estimasyon disponib piblikman pou revizyon endepandan."

 

 

# # #

[1] https://goo.gl/k4dchW

[2] https://goo.gl/1BnjpG

[3] https://goo.gl/yVwLcC

[4] https://goo.gl/4xtQua

[5] https://goo.gl/RMyWJ8

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay plis pase 645,000 kliyan swen medikal ak/oswa sèvis nan 36 peyi atravè lemond nan Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare ak Instagram: @aidshealthcare

Mach ak konsè Keep The Promise AHF fè soti selebrite yo, plizyè milye defansè VIH/SIDA pou Jounen Mondyal SIDA.
'Righteous Rebels' ofri istwa AHF, pi gwo òganizasyon mondyal sida a