Hanoi City ak yon nouvo pwogram "tès VIH ki baze sou kominote a".

In Mondyal, Vyetnam pa AHF

AHF Vyetnam ak Enstiti Vyetnam pou Etid Devlopman Sosyal (ISDS) te kòmanse yon pwogram "Tès Kominote pou VIH" nan vil Hanoi.

 

Sou septanm NANrd, tou de òganizasyon yo te kapab selebre seremoni an ouvèti nan pwogram sa a, ki moun ki gen yon gwo risk pou kontra VIH nan kominote a Hanoi. ISDS se yon òganizasyon non-gouvènmantal ki bay sèvis sante seksyèl, defans sosyal, ak edikasyon ak fòmasyon nan kominote a. Nan patenarya sa a, AHF Vyetnam pral bay sipò teknik ak finansman pou tès VIH ak konsèy pou anpil moun ki nan risk, ranfòse yon patenarya pwodiktif ant òganizasyon lokal yo ak SIDA Swen Sante Fondasyon.

 

AHF Vyetnam te angaje nan rive nan zòn nan peyi a ki gen yon bezwen pou tès VIH ak tretman, men li gen ti aksè nan sant sante ak klinik. Depi 2007, AHF fè patenarya ak administrasyon sante Vyetnam pou pote tès, edikasyon, fòmasyon, tretman, èd finansye, ak sipò nan klinik ak pwogram sante seksyèl atravè Vyetnam. Tès VIH ki baze sou kominote sa a se yon lòt egzanp siksè patenarya sa yo te pote.

AHF Reponn Bezwen Medikal Ayisyen Apre Siklòn Matthew
99% nan AHF Gwatemala Pasyan respekte Plan Tretman