LOUD òganize Gala SOMOS nan onè Mwa Nasyonal Eritaj Panyòl

In Nouvèl pa AHF

Divizyon Konpreyansyon ak Konpreyansyon Latino AHF (LOUD) pou onore moun ak òganizasyon ki te kontribye nan avansman ak byennèt kominote Latino yo nan nivo nasyonal.

VIL NOUYÒK (22 septanm 2016) SIDA Swen Sante Fondasyon an Latino Outreach and Understanding Division (LOUD) pral òganize dezyèm ane li a SE Gala pou komemore Mwa Nasyonal Eritaj Panyòl nan Jedi, septanm 22nd at 7 PM at Evènman Cedar Lake espas, ki chita nan 547W 26th lari nan Vil Nouyòk, adjasan High Line la. Dine gala ak seremoni fòmèl la pral onore kontribisyon tou de moun ak òganizasyon ki te kontribye nan avansman ak byennèt kominote Latino yo nan nivo nasyonal. Evènman an pral gen ladann prezantasyon prim ansanm ak mizik an dirèk ak devwale kanpay videyo LOUD 2016 la, ki se yon kolaborasyon ak twoup komedyen ki baze nan vil Nouyòk la, CHANM 28.

“LOUD kontan anpil pou l òganize dezyèm gala anyèl SOMOS nou an epi lanse nouvo kanpay dijital nou an pandan Mwa Nasyonal Eritaj Panyòl la pou pote lakay yon mesaj sou sante seksyèl atravè komedyen ak yon touche nuans kiltirèl pou kòmanse konvèsasyon difisil sa yo.” te di Hector Torres, Prezidan LOUD “Ak Latino ki reprezante 21% nan tout nouvo enfeksyon VIH Ozetazini, nou vle rekonèt tou moun ki genyen, epi ki kontinye travay san pran souf pou elimine diferans sosyal ak sante ki rete yon menas pou kominote Latino yo.”

KI SA: 2yèm Gala Prim SOMOS anyèl pou onore Mwa Nasyonal Eritaj Panyòl Dine gala fòmèl ak seremoni pou onore kontribisyon moun ak òganizasyon ki te kontribye nan avansman ak byennèt kominote Latino yo nan peyi a.

: Jedi, 22 septanm 2016 7:00pm

  • **TAPI WOUJ: 6:30 pm – 8 pm
  • **RESEPSYON VIP: 7pm – 8pm
  • **PROGRAM DINE: 8PM

KI KOTE: Espas evènman Cedar Lake 547 W. 26th Street New York, NY 10001

KI MOUN KI:

  • Divizyon Konpreyansyon ak Konpreyansyon Latino AHF (LOUD)
  • Cesar Ramirez - Selèb Hair Stylist (Kim Kardashian, Ciara, Jennifer Hudson)
  • Michael Diaz – Dominiken Flama kont Pòtoriken, Komedi Sal 28
  • Rachel Strauss-Muñiz – HBO Latino a “Habla Ya!”, Komedi Sal 28
  • Oskar Rodriguez – HULU a, East Los High & LOUD Anbasadè

Pou wè plis foto nan evènman an, klike isit la.

U of Miami Public Health Sciences ak AHF pou lanse Inisyativ Rechèch Politik Sante
AHF, Defansè Pri Medikaman yo Manifestasyon kont Dwayen Famasi USC k ap rekòlte $6M pou sèvi nan Konsèy EpiPen.