AHF felisite Lejislati CA poutèt li te pase Pwojè lwa pou fè tès VIH ak Pwojè lwa pou sansibilize STD; Li mande Gouvènè Brown pou l siyen tou de

In Nouvèl pa AHF

STD Outreach Bill (SB 1090) ak lwa sou tès VIH nan lopital (AB 2439) pral amelyore lavi Kalifòni yo.

LOS ANGELES (30 out 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te felisite Lejislati Kalifòni an paske li te apwouve de bòdwo enpòtan sante piblik ki gen entansyon amelyore lavi ak sante Kalifòni yo. Kounye a, bòdwo yo ale nan biwo Gouvènè Edmund G. Brown pou l konsidere l ak siyati l. AHF ap mande fòtman Gouvènè a pou l siyen tou de bòdwo yo, ki gen ladan yo:

  • AB 2439 (Adrian Nazarian, D, 46th Distri a, Van Nuys), ki te pase Asanble Asanble a ak yon vòt fò toulede parti yè swa (59 a 21), kreye yon pwogram pilòt pou tès VIH woutin nan depatman ijans yo nan otan ke kat lopital nan tout Kalifòni (yon politik ki CDC premye rekòmande osi lwen ke 2006), epi
  • AK-1090-SB (Senatè Holly Mitchell, D, 30th Distri, Los Angeles), ki te pase—inanimman—soti nan lejislati a Vandredi, mande pou Depatman Sante Depatman Kontwòl STD pou dirije lajan pou kontak ak tès depistaj STD nan tout eta a ki baze sou popilasyon ak ensidans STD yo pandan y ap balanse tou bezwen an pou gaye finansman nan plis konte ke posib pou yo ka bay chak konte finansman yon sèvis enpòtan. Pandan ke bòdwo sa a fè PA apwopriye nenpòt lajan poukont li; li pral enfòme kijan eta a dirije finansman sante piblik ki egziste deja. Nan kòmansman ane sa a, Kalifòni te apwouve plis finansman bidjè pou prevansyon, kontak ak tretman STD a plis pase $5 milyon—yon demann ogmantasyon bidjè AHF te fè.

“Nou bat bravo pou Lejislati Kalifòni an paske li apwouve de lwa pragmatik sante piblik sa yo epi nou remèsye Senatè Holly Mitchell ak Manm Asanble Adrin Nazarian paske yo te ekri ak pote pwojè lwa sa yo. Nou ankouraje Gouvènè Brown tou pou l siyen de lwa sa yo rapidman,” te di Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior pou SIDA Swen Sante Fondasyon an (AHF) Divizyon Sante Piblik. “Kòm pou bòdwo pou sansibilizasyon STD, eta a avèk sajès ogmante finansman STD a senk milyon dola pi bonè ane sa a. SB 1090 pral ede dirije resous ak sèvis nan sa yo rele 'hotspots' nan ensidan STD yo pi byen jere ak kontwole enfeksyon sa yo ki kapab feblès ak koute chè. Konsènan AB 2439, nan lane 2006, CDC te bay premye rekòmandasyon pou tout moun ki gen laj ant 13 ak 65 an yo dwe ofri tès VIH woutin omwen yon fwa nan anviwònman medikal tankou klinik, lopital ak biwo doktè. Malerezman, gen toujou apeprè 5,000 nouvo enfeksyon VIH ki fèt chak ane nan Kalifòni, ak kontak ak edikasyon pa te travay pou jwenn nouvo enfeksyon sa yo. Pwogram pilòt sa a pou ofri tès VIH woutin bay tout moun k ap vizite yon depatman ijans nan yon lopital ka ede w rezoud pwoblèm sa a.”

Enfòmasyon sou Bezwen pou fè tès VIH Bill (AB 2439)

Kounye a 70% nan 1.2 milyon moun k ap viv ak VIH Ozetazini pa gen viris yo siprime, sa vle di, pou kèk, yo pa janm te fè tès pou VIH; pandan ke pou lòt moun, yo ka konnen sitiyasyon VIH yo men pou kèlkeswa rezon, yo pa nan swen ak sou tretman antiretwoviral VIH ki sove lavi. Gen apeprè 5,000 nouvo enfeksyon VIH chak ane nan Kalifòni. Fè tès VIH woutin ak fasil aksesib kòm yon pati nan yon sejou lopital ta ede idantifye ak konekte lòt moun ki gen VIH pozitif nan swen, konsa ede nou kraze chèn nan nan nouvo enfeksyon.

Avoka defann mezi kapòt pwopozisyon 60 Kalifòni an kont fo atak nan jounal chak jou.
2PreserveLA Soumèt 100K Siyati Elektè yo sou Mezi Bilten Devlopman nan LA