NYT: Pandan NY ap konbat viris Zika, ofisyèl yo vire konsantre yo sou sèks

In Repiblik Dominikèn, Mondyal, Ayiti, Nouvèl pa AHF

Sous: New York Times
Atik Pa: Marc Santora ak Samantha Schmidt

Youn pa youn, fanm yo te defile nan sant rechèch la nan Midtown Manhattan. Te gen anviwon 40 ladan yo, ki ansent oswa ki gen laj pou repwodiktif, ofisyèl sante Vil Nouyòk te reyini pou sesyon gwoup konsantre yo an Angle ak Panyòl.

Yo te la pou diskite sou viris Zika a. Men, pa moustik yo konnen ki pote li.

Yo te la pou pale de sèks.

Espesyalman, ofisyèl sante piblik yo te eseye elabore fason ki pi efikas pou kominike menas k ap grandi pa transmisyon seksyèl viris la poze - yon menas ki ta ka chanje siyifikativman kou epidemi an.

Apre de jou, yo te gen mesaj yo, ki vize pou gason menm jan ak fanm: "Pa mete pitit ou a an danje."

Pandan ke moustik yo se transpòtè prensipal yo nan viris la, ki gen baleye atravè Amerik yo ak Karayib la, enfekte dè dizèn de milye de moun ak sa ki lakòz devastatè nesans domaj nan plis pase 1,800 tibebe ki fèk fèt, ofisyèl sante yo konsène ke menas transmisyon seksyèl rete ti kras konprann, lajman underpublicized ak mangonmen souzèstime.

Dr Thomas R. Frieden, chèf federal la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, nan yon atik ki te pibliye semèn sa a nan Journal of American Medical Association, te di Zika reprezante "yon ijans san parèy."

Doktè Frieden te ekri: “Pa janm anvan, dapre sa nou konnen, yon viris moustik ki transmèt yo te asosye ak domaj nesans imen oswa ki te kapab transmèt seksyèlman.”

Ak 491 ka jiskaprezan, kat yo kwè ke yo te kontrakte atravè sèks, total Vil Nouyòk la kounye a reprezante apeprè yon ka nan tout ka Zika Ozetazini, dapre ofisyèl swen sante yo te enfòme sou dènye rezilta tès yo. Plis pase 3,000 fanm ansent te fè tès depistaj pou viris la.

Pandan ke moustik yo konsidere transmisyon lokal soutni pa fasil nan vil la, li gen tou de yon gwo popilasyon moun ki vwayaje ale ak tounen nan zòn Zika cho yo ak sistèm sofistike siveyans sante piblik, ki fè li youn nan pi bon kote yo byen etidye altènatif viris la. mwayen transmisyon ak fason pou anpeche Zika pwopaje atravè mwayen sa yo.

Paske anpil bagay sou viris la pa konnen, jis ki jan gwo menas transmisyon seksyèl la poze rete konteste.

Osi lontan ke moustik ki pwospere nan anviwonman cho twopikal yo se pòtè prensipal yo, pwopagasyon Zika a pral yon ti jan limite pa jeyografi ak efò kontwòl moustik yo.

Espè yo dakò, sepandan, si sèks vin tounen yon mwayen komen pou gaye Zika, defi a ki deja difisil pou genyen viris la ap vin eksponansyèlman pi difisil.

Li ta ka tou pi lwen atize yon deba sou planin familyal ak disponiblite a kontwòl nesans, menm lè risk pou fanm ansent ogmante.

Tout gason ak fanm ki vwayaje nan kote Zika ap gaye kounye a yo di swa pou yo pa fè sèks pou omwen uit semèn oswa pou yo sèvi ak pwoteksyon baryè - si yo gen sentòm oswa ou pa. Gason ki gen sentòm yo ta dwe evite fè sèks oswa itilize kapòt pou omwen sis mwa. Fanm ansent ki abite kote maladi a prezan oswa patnè ki te nan yon zòn Zika ta dwe fè patnè yo sèvi ak kapòt oswa evite fè sèks pandan tout tan an. gwosès, ofisyèl sante yo di.

"Rekòmandasyon sa yo vini kòm yon gwo chòk pou pasyan nou yo," te di Dr Gary Mazer, direktè jesyon ijans nan la. CityMDsant swen ijan nan vil Nouyòk. "Anpil moun pa gen okenn lide."

Nan yon sondaj resan pa Annenberg Public Policy Center, moun yo te sanble okouran de risk ki genyen nan vwayaje nan kote Zika ap gaye ak bezwen pou pran prekosyon pou yo pa moustik pike.

Men, lè yo te mande yo ki mezi yo ta ka pran pou anpeche maladi a, sèlman 5 pousan te nonmen sèvi ak kapòt oswa evite fè sèks ak yon moun ki abite oswa ki vwayaje nan yon zòn Zika.

Fè doktè ak pasyan yo pale ouvètman sou yo maladi transmisib seksyèlman se souvan difisil, ak yon pati nan defi a ak Zika se ke li te eksploze konsa toudenkou e ke anpil rete enkoni. Se sèlman sèt mwa de sa, te gen yon deba sou si transmisyon seksyèl te menm yon enkyetid reyèl.

Doktè Anthony S. Fauci, direktè Enstiti Nasyonal pou Alèji ak Maladi Enfektye, te di pandan yon konferans pou laprès Jedi ke konpreyansyon yo genyen sou viris la kontinye ap chanje. Doktè Fauci di lè yo te etabli transmisyon seksyèl an premye, se sitou gason ki te enfekte fanm yo. "Pi bonè nou te di ke te gen yon ka nan fanm ak gason," li te di.

Pandan ke yon sèl ka a li te ye nan transmisyon fi-a-gason ka kounye a se yon outlier, li te di, li pa ka rabè. Liy anba a: "Efikas transmisyon seksyèl toujou enkoni."

Nan de etid pibliye nan Jedi nan yon jounal Ewopeyen anmaladi enfeksyon, syantis yo te dekri de ka kote semen gason ki te kontra Zika an Ayiti byen bonè ane sa a te kontinye teste pozitif pou viris la sis mwa ki sot pase yo, sa ki te poze kesyon sou direktiv aktyèl yo.

Espèm nan yon sèl gason teste pozitif 188 jou apre li te premye fè eksperyans sentòm maladi a, lòt la sou Jou 181 — de fwa pi lontan ke dokimante deja.

William Smith, chèf la Kowalisyon Nasyonal Direktè STD, te di ke li te tande enkyetid nan men depatman sante atravè peyi a. "Te gen yon sous-apresyasyon atravè tablo a ak yon mank de lidèchip nan pale sou ak edike moun - tou de sitwayen ak founisè - ke transmisyon seksyèl se yon menas reyèl," li te di.

Li lonje dwèt sou postè CDC yo te distribye atravè peyi a epi yo te reflete pa depatman sante lokal yo, ak gwo foto moustik men pa t mansyone kapòt.

Anplis de sa, aparisyon viris la ap vini nan yon moman kote depatman sante piblik yo gen difikilte ak twa maladi ki pi souvan transmèt seksyèlman - sifilis, gonore ak klamidya — yo ap monte pou twazyèm ane konsekitif Ozetazini, yon endikasyon ke mesaj sou sèks pwoteje yo tonbe kout.

Vil la ap planifye pou kòmanse nouvo kanpay li a nan de semèn, ap bati sou efò edikasyon aktyèl li ki konsantre lajman sou vwayaj ak moustik. Li pral gen ladann depliyan, afich, ak piblisite radyo ak televizyon ki baze sou sijesyon gwoup konsantre a ak ane nan batay ak lòt maladi transmisib seksyèlman. Travayè sansibilizasyon kominotè yo pral gaye nan kote rasanbleman tankou fwa nan lari ak sant transpò piblik pou kominike risk transmisyon seksyèl.

Doktè Mary T. Bassett, komisyonè sante vil la, te di ke menm lè vil la te adrese enkyetid konsènan transmisyon seksyèl, li pa t vle pèdi atansyon sou sa ki rete prensipal menas pou fanm nan New York: vwayaje nan kote Zika ap gaye. .

"Sa nou konnen kounye a se ke moustik yo se sous transmisyon ki pi enpòtan nan zòn ki afekte nan Zika," Dr Bassett te di. “Nou bezwen chak Nouyòkè konnen Zika kapab transmèt seksyèlman tou, e nou adapte mesaj nou an pou reflete sa.

"Pou Nouyòkè yo, de pi bon fason pou anpeche Zika yo se pou evite vwayaje nan zòn ki afekte Zika yo epi sèvi ak metòd baryè lè yo fè sèks ak yon moun ki te vwayaje nan yon zòn ki afekte Zika."

Pamela Perez, 25, ak Emmanuel Espinal, 35, tou de fèt nan Repiblik Dominikèn, fè pati odyans sib la. Pandan yo t ap mache nan Highbridge Park nan Upper Manhattan dènyèman, yo te di yo te enfekte ak lòt maladi moustik yo tankou chikungunya akdeng, epi yo pa t 'tou sa ki konsène sou Zika. Mesye Espinal di maladi a pap chanje plan li genyen pou l vwayaje ant New York ak Repiblik Dominikèn.

Men, yo te mande misye Espinal si li te konnen maladi a ka transmèt atravè sèks ak moustik. "Mwen pa t 'konnen sa," li te di, yon poz. "Kounye a, mwen dwe fè plis atansyon."


Lòt resous atik:

AHF dewoule panno afichaj pou konsyantizasyon Zika nan sid Florid ki montre wòl kapòt yo nan prevansyon

AHF: Ofisyèl FL ki fòse retire tablo afichaj Zika yo se "eksòd" ak "kontrepwodiktif" pou menas Sante Piblik k ap grandi.
Pano afichaj pou vaksen kont menenjit AHF monte: se "jis yon pike"