Premye Prens Ouvètman Gay End nan te dirije Parad LA Fyète AHF nan Mas 10-12 jen

In Mondyal, peyi Zend, Nouvèl pa AHF

Pasyan, anplwaye ak volontè Fondasyon SIDA SIDA yo te mache ansanm ak kominote LGBTQ nan parad Los Angeles Pride ak otobis Pride ki fèk mete ajou wikenn pase a. Otobis la te dirije pa Crown Prince Manvendra Singh Gohil, premye manm ouvètman masisi fanmi wayal peyi Zend la. 

AHF te ofri tou tès VIH gratis nan inite tès mobil li yo ak Out of the Closet Thrift Store li nan West Hollywood pandan wikenn Pride. 

LOS ANGELES (9 jen 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, te fyè pou l patisipe nan 2016 LA Fyète nan West Hollywood wikenn 10 jen anth. Ane sa a, Crown Prince Manvendra Singh Gohil, Premye chèf ouvètman masisi peyi Zend a, te dirije kliyan AHF, volontè, anplwaye ak manm nan Gwoup enpilsyon pandan parad la. Evènman wikenn sa a se te premye fyète masisi Prince la nan peyi Etazini—li te deja louvri fyète masisi nan Stockholm an 2008 ak nan São Paulo an 2009.

Yon gwo defansè pou dwa LGBT ansanm ak edikasyon ak prevansyon VIH/SIDA, Prince Manvendra te fè fas a outraj lè li te soti nan yon peyi kote "akt omoseksyèl" yo. pini jiska 10 ane nan prizon. Kounye a li sipòte moun LGBT nan peyi Zend atravè òganizasyon kominotè li a, Lakshya Trust la. Manvendra ap kontinye travay ansanm ak AHF kòm Anbasadè AHF nan peyi Zend ak Gwoup enpilsyon Anbasadè.

"AHF te onore pou l mache ansanm ak Prince Manvendra ak kominote LGBTQ nan vil natif natal Los Angeles wikenn sa a," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "AHF kontinye kanpe ak moun LGBTQ atravè mond lan nan defann dwa egalite, goumen kont diskriminasyon ak asire aksè a swen sante."

Manvendra te dirije otobis Pride AHF ki fèk mete ajou (#73) nan parad la. Otobis la vlope ak yon lakansyèl figi souri, ki reprezante divèsite nan kominote LGBTQ la. Eslogan “One Comm(unity), One Love” kominike sans fòs ak inite pami moun LGBTQ yo, sitou an fas viris VIH/SIDA ki afekte kominote yo a yon fason disproporsyonel. Parad la te kòmanse a 11 am nan Dimanch epi li te kouri nan direksyon lwès sou Santa Monica Blvd soti nan Crescent Heights Blvd rive nan Robertson Blvd.

Pandan wikenn Pride, AHF te ofri tès VIH gratis nan inite tès mobil li a ki sitiye nan kwen nòdès Santa Monica Blvd ak San Vicente Blvd. AHF soti nan magazen klozèt la sou Santa Monica Blvd. tou bay tès VIH gratis pandan lè travay.

AHF fyè pou l sipòte kominote LGBTQ la atravè rezo nasyonal famasi li yo, Out of the Closet Thrift Stores ki ofri tès VIH gratis, ak sant swen sante espesyalize ki ofri swen medikal ak tretman pou moun k ap viv ak VIH/SIDA. Pou jwenn plis enfòmasyon sou kote Sant Swen Sante AHF, Famasi AHF, ak Magazen Thrift Out of the Closet, vizite www.hivcare.org, www.AHFpharmacy.org, epi www.outofthecloset.org.

Gade foto evènman an anba a:

AHF lapenn ak kominote Orlando; Sipòte Fon Sant lan pou ede Viktim yo
AHF vize Gilead ak pwotestasyon pou pri dwòg SIDA nan Goldman Sachs Global Healthcare Conference