AHF kesyone reklamasyon ONUSIDA sou 17 milyon dola sou tretman SIDA

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

Nan yon lèt bay Direktè Egzekitif UNAIDS Michel Sidibé, AIDS Healthcare Foundation eksprime enkyetid konsènan validite reklamasyon ONUSIDA sou "17 milyon moun sou tretman antiretwoviral" nan fen ane 2015, li mande si wi ou non. nimewo tretman yo ki baze sou aktyèl pasyan dosye oswa sou estimasyon ak modèl.

LOS ANGELES (23 jen 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, te mande klarifikasyon nan men ONUSIDA Direktè Egzekitif Michel Sidibé sou yon dènye anons òganizasyon li a te deklare ke 17 milyon moun atravè lemond te sou tretman antiretwoviral nan fen ane 2015. ONUSIDA anons—ki reflete yon lòt de milyon moun sou tretman pase nan ane anvan an—te vini jis anvan Reyinyon wo nivo Nasyonzini an sou SIDA, ki te fèt nan New York premye semèn mwa Jen an.

An repons a anons la, AHF te voye yon lèt Mesye Sidibé eksprime enkyetid konsènan presizyon nimewo tretman yo. Nan yon 21 jenst lèt, Prezidan AHF Michael Weinstein ekri, "Pandan ke nimewo yo se byen enpresyonan, nou te konsène ak validite rapò a."

AHF te mande Mesye Sidibé tou si wi ou non nimewo tretman yo rapòte yo baze sou dosye pasyan aktyèl yo oswa sou estimasyon, modèl ak ekstrapolasyon—nimewo ki ta mwens fyab.

Li lèt konplè AHF anba a:

Chè Mesye Sidibé,

Dapre Fèy Enfòmasyon 2016 ou a, 17 milyon moun ap jwenn aksè nan tretman antiretwoviral depi Desanm 2015. Pandan ke nimewo yo se byen enpresyonan, nou te konsène ak validite nan rapò a.

AIDS Healthcare Foundation kounye a bay ak sipòte dirèkteman sèvis swen sante ak tretman antiretwoviral pou moun ki gen VIH nan 335 sit swen nan 36 peyi. Nou te premye òganizasyon VIH ki pa gouvènman an ki te kòmanse bay sèvis ART nan Lafrik di sid an 2001.

Lè sa a, nou konnen ki jan li difisil pou sit ak klinik yo garanti ke yon moun ki te kòmanse tretman pa sèlman kòmanse tretman, men li rete nan tretman an. Nou konnen tou ki jan li difisil pou yon sit kontwole sitiyasyon aktyèl pasyan ki te depoze rada a akòz lanmò, migrasyon oswa mank angajman pou yo rete nan tretman an.

Pou rezon sa a ak paske nou te envesti nan resous imen ak ekipman pou kontwole sit swen SIDA nou yo sou yon baz chak semèn, osi byen ke kontwole kwasans li yo ak rabè sa yo ki pèdi nan swiv-up, anons ONUSIDA sou 17 milyon dola sou ART, ogmante. enkyetid.

Avèk nimewo a rapòte, nou ta renmen klarifye sa ki annapre yo ...

1) Èske 17 milyon moun ki sou tretman antiretwoviral yo baze sou dosye pasyan yo oswa ki baze sou estimasyon ak modèl?

2) Si 17 milyon sou ART yo baze sou rapò peyi yo, èske ONUSIDA te verifye si rapò peyi sa yo pa nimero kimilatif?

3) Ki mekanis ki egziste nan nivo peyi a pou asire ke pa gen okenn konte doub pasyan sou terapi antiretwoviral? (sa vle di pasyan ki te anrejistre orijinèlman sou ART sou yon sit epi kounye a ale nan yon lòt sit)

4) Èske kantite moun ki pran ART pa peyi pa peyi yo konpare ak akizisyon antiretwoviral?

Anplis repons kesyon ki anwo yo, èske ONUSIDA ta ka pataje enfòmasyon ak done moun sou ART peyi pa peyi avèk nou?

Nou apresye nenpòt enfòmasyon ou ta ka bay.

Michael Weinstein

Prezidan, Fondasyon Swen Sante SIDA

AHF: Prensipal Medikaman Sifilis Nan Pwovizyon Kout Malgre Ogmantasyon Nan Enfeksyon
AHF Europe òganize rapid konsiltasyon tès VIH nan Tallinn