AHF lapenn ak kominote Orlando; Sipòte Fon Sant lan pou ede Viktim yo

In Nouvèl pa AHF

FT. LAUDERDALE (12 jen 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a lapenn atak san sans, brital, touye moun sou kominote LGBTQ nan Orlando, yon vil kote AHF bay swen ak sèvis VIH/SIDA tankou tès VIH gratis. AHF-sipòte Gwoup enpilsyon gen youn nan pi gwo chapit li yo nan Orlando, ak nayklib Pulse se youn nan pi gwo patnè kominotè li yo.

"Kè nou lou pandan n ap kriye jodi a, kanpe an solidarite ak kominote Orlando ak tout kominote LGBTQ atravè lemond, paske yon atak sou nenpòt nan nou se yon atak sou nou tout," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Jan nou konnen nan moman sa a, tout moun AHF ak Impulse nou yo an sekirite. Anplwaye nou an ap bay san, fè sèvis kòm volontè epi n ap voye yon van pou fè tès mobil Orlando nou an pou ede nan kondui san an nan Sant Orlando. AHF te fè yon gwo kontribisyon tou nan yon fon Sant lan te kreye pou ede viktim yo ak sivivan yo.”

Impulse United se yon gwoup volontè masisi aktif an kolaborasyon AHF ki gen objektif pou ankouraje yon vi ki pi an sante lè l sèvi avèk apwòch sosyal modèn. Federasyon gwoup sa a reyalize vizyon sa a nan kraze baryè sosyal nan kominote ki gen bezwen sa yo.

Wikenn nan make obsèvasyon Fyète LGBTQ nan anpil vil atravè peyi a, tankou Los Angeles ak Parad Fyète li k ap pase jodi a. Tèm AHF ane sa a se "One Comm(inity), One Love," yon eslogan ki kominike sans fòs ak inite pami moun LGBTQ yo, espesyalman an fas viris VIH/SIDA a ki afekte kominote yo a yon fason disproporsyonel, ki kounye a amèr men. Malerezman yon jan kanmenm pi apwopriye tèm nan limyè nan trajedi nan Orlando.

NÒT: Akòz gwo kantite sipò apre trajedi fiziyad nan Orlando, olye pou yo kreye yon fon endepandan, AHF te fè yon kontribisyon finansye $100,000 nan Sant Kominotè GLBT nan Santral Florida (Sant lan) pou yo ka administre jan yo wè. anfòm pou ede viktim ak fanmi ki afekte nan trajedi a. Pou moun ki ap konsidere sipòte yon fon AHF pou viktim yo ak fanmi yo, tanpri konsidere fè yon kontribisyon nan fon Sant lan isit la.

Aktivis yo mande aktyalizasyon Lwa Ajantin sou SIDA
Premye Prens Ouvètman Gay End nan te dirije Parad LA Fyète AHF nan Mas 10-12 jen