Sant Byennèt AHF Hyde Park òganize Manm Kongrè Robin Kelly pou Jounen Nasyonal Tès VIH

In Nouvèl pa AHF

CHICAGO (27 jen 2016) SIDA Swen Sante Fondasyon an (AHF) Hyde Park Wellness Center akeyi Manm Kongrè Robin Kelly (IL-2) lendi 27 jenth pou komemore Jounen Nasyonal Tès VIH, yon obsèvans chak ane pou sansibilize epi ankouraje tès VIH. Depite Kelly, ki se pòtpawòl kongrè a Black Caucus Health Brain Trust ki abòde diferans nan sante atravè peyi a, pral vizite sant byennèt la epi rankontre ak reprezantan AHF pou diskite sou enpak sant byennèt Hyde Park ak afilye AHF. Sant Èd Sid Sid nan fè pwomosyon prevansyon, tès VIH ak satisfè bezwen moun k ap viv ak VIH/SIDA nan kominote South Side nan Chicago.

"Nou te tèlman eksite pou rankontre ak madanm Kongrè Kelly Kelly te vizite lokal Hyde Park nou an nan Jounen Nasyonal Tès VIH pou aprann plis sou angajman AHF te pran anvè kominote South Side la epi sansibilize sou enpòtans pou yo fè tès la," te di. Tracy Jones, Direktè Kanpay Nasyonal Advocacy AHF. "Kote Hyde Park la te etabli pou ede satisfè bezwen k ap grandi pou sèvis prevansyon ak tretman VIH nan kominote lokal la epi nou espere bati yon relasyon travay pwodiktif ak madanm kongrè Kelly alavni."

AHF te òganize yon gwo ouvèti ak seremoni koupe riban nan dat 11 meth pou nouvo li yo Sant Swen Sante AHF ak AHF Remote Consultation Pharmacy nan Hyde Park ki sitiye nan 1515 E. 52nd Place, Suite 206, Chicago IL 60615. Anba lidèchip Doktè Kaleo Staszkow, ni AHF Healthcare Center ak AHF Remote Consultation Pharmacy pral fonksyone madi soti 9:00 am jiska 6:00 pm.

Nan mwa fevriye 2015, AHF te anonse afilyasyon li ak la Sant Èd Sid Sid, yon òganizasyon kominotè ki bay sèvis enpòtan pou moun ki gen VIH depi 1987. Sant Swen Sante AHF ki chita nan 2600 South Michigan Ave., Suite LL-D te louvri tou nan mwa fevriye pase a.

Kounye a, AHF opere 46 Sant Swen Sante atravè Etazini – nan Florid, Kalifòni, Georgia, Ohio, Texas, Louisiana, Illinois, South Carolina, Maryland, Mississippi, New York, Nevada Washington, DC ak eta Washington – ak anpil lòt ankò nan peyi kote AHF travay nan tout pwovens Lazi, Lafrik, Ewòp, ak Amerik Latin nan. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sèvis ak kote Sant Swen Sante nan www.hivcare.org.

Cleveland pou akeyi konsè gratis 'Keep the Promise' ak mas dimanch 17 jiyè
AHF: Nouvo epidemi menenjit frape gason masisi nan Los Angeles ak OC