Knockout VIH, Nijerya! Fè tès la

In Mondyal, Nijerya pa AHF

Nan mwa avril 2016, AHF Nijerya te lanse kanpay "Knock out HIV" pou ankouraje tès VIH nan kominote nan Abuja, Anambra, Benue, Cross River, ak Nasarawa.

Pou ankouraje plis moun fè tès, kanpay AHF te ofri yon kantite lòt sèvis medikal enpòtan, tankou siveyans tansyon, tès glikoz nan san, tès malarya, ak tretman pou lòt maladi minè ki afekte timoun ak jèn adilt.

AHF Nijerya teste yon total de 11,575 moun ak idantifye 40 Kliyan ki gen VIH pozitif. 39,312 Yo te distribye kapòt LOVE ak Icon lò ki gen mak AHF sou sit yo.

Pou ogmante vizibilite AHF Nijerya nan kominote lokal yo ak eta yo, yo te aplike kanpay "Knock Out HIV" an kolaborasyon ak gouvènman eta ak lokal yo, anplwaye nan etablisman gouvènman yo sipòte, ak òganizasyon patnè.

AHF Vyetnam se kounye a nan pwovens Hai Duong
Nouvo Sant Tès Kominotè Ouvè nan Myanma