AHF mande Kongrè a pou l finanse prevansyon ak rechèch Zika

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

An repons a pwobabilite k ap grandi pou yon epidemi Zika nan peyi Etazini, AIDS Healthcare Foundation peze Kongrè a pou finanse prevansyon yon kriz sante piblik.

LOS ANGELES (16 me 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, rantre nan ekspè sante piblik ak pi gwo ofisyèl sante federal k ap mande pou Kongrè a otorize finansman pou abòde menas viris Zika a. Lejislatè yo te ranvwaye pou yon rekreyasyon 10 jou nan fen mwa pase a apre yo te echwe pou apwouve demann administrasyon Obama a pou $1.9 milya dola nan finansman ijans nan mwa fevriye.

Inaksyon Kongrè a sou pwoblèm nan reflete yon mank de enkyetid sou la ki bay moustik ak transmèt seksyèlman maladi ki te afekte prensipalman fanm ansent ki pa gen anpil revni ak tibebe ki fèk fèt yo atravè Amerik Latin nan. Enfeksyon viris Zika pandan gwosès ka lakòz mikrosefali nan tibebe ki fenk fèt, yon domaj grav nan nesans ki lye ak reta nan devlopman, kriz ak andikap entelektyèl. Li te tou lye ak Guillain–Barré sendwòm, yon maladi paralizi ki ra.

Repibliken yo diskite ke resous yo mande yo pi gwo pase sa nesesè pou konbat viris la, malgre sa konsansis pami ofisyèl sante federal yo ke fon yo bezwen ijan pou rechèch bonè ak mezi prevansyon.

"Kongrè a pa ka kontinye fè tèt di inyore menas ki pwouve viris Zika a," te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Si w pa aji yon fason desizif sou Zika, sa ka fasilman lakòz yon katastwòf ekonomik ak sante piblik ki pi laj."

Zika reprezante yon menas byen mèb pou Etazini ki ka vin tounen yon ijans sante piblik nan mwa kap vini yo. Gen deja 472 konfime ka yo nan kontinantal Etazini an, ak 84 nouvo ka ki rive jis nan semèn ki sot pase a. Nan yon kòmantè pou la Revizyon Sante Piblik Harvard, ekspè sante popilasyon Amir Attaran avèti ke Je Olenpik 2016 yo nan Rio ta ka pwovoke yon "dezas sante mondyal konplè" apre yon estime 500,000 touris etranje vwayaje antre epi soti nan episant epidemi an. Pwobabilite pou Zika pwopaje ogmante tou pandan mwa ete cho ki zanmitay moustik yo.

Anplis enplikasyon dezas sou sante piblik yon viris Zika pwopaje, epidemi an ta ka koute Ameriken yo dè milya si nasyon an pa byen prepare. Ekonomis Sante Donald Shepherd te konpare Zika ak epidemi deng moustik ki te bay menm jan an, ki te koute ekonomi mondyal la 8.9 milya dola.

LA Times: Depans endistri yo pou bat yon inisyativ pharmaceutique ta ka tabli yon nouvo estanda pou 'lajan dwòg'
"Amerik, Grandi: Sèvi ak Kapòt" di AHF nan New Ad