Lesotho: Jounen Mondyal TB

In Lezoto pa AHF

Tibèkiloz nan Lesotho se yon maladi ki ka touye moun pou anpil moun ki abite nan kominote riral yo. Men, li pa oblije, jan yon sivivan TB lokal te eksplike yon foul moun 400 moun ki te rasanble nan kominote Mokhalinyane pandan komemorasyon Jounen Mondyal TB a te òganize pa AHF Lesotho le 24 mas.

Evènman an te kòmanse ak yon mach ki te dirije pa bann polis la. Li te swiv pa enfimyè AHF a Sr Thamae, ki te bay yon prezantasyon detaye konsyantizasyon TB ki vize ankouraje moun yo fè tès ak kòmanse tretman. Pandan tout evènman an, konseye AHF te teste moun pou VIH ak TB, pandan Sèvis Nasyonal Transfizyon San yo te kolekte don san.

Moun kle nan evènman an enkli chèf zòn Mesye Ramakau, konseye zòn Mme Mphou, Komisè Lapolis Mokhalinyane Commender Ins Lebajoa, Komisyonè Polis Distrik Riral MASERU SSP Ntlaba ak Manadjè Pwogram Peyi AHF Lesotho Mme Mapaballo Mile. Lidèchip kominotè a pran angajman pou konbat TB nan zòn yo. Yon gwoup popilè klap ak tap mizik Balopolloa Ba Morena te fè mizik nan evènman an.

Lesotho: Moshoeshoe Kiltirèl Mache
Manifestasyon NYC AIDS: “Finance Fund”! Koupe Bidjè ke Gwo Peyi yo mete Pasyan VIH yo an danje atravè lemond