Klinik Mountaintop k ap sèvi travayè bwa yo louvri nan Eswatini

In swaziland pa AHF

Sitiye sou tèt yon ti mòn vèt ak pèspektiv woule ak mòn nan orizon byen lwen, klinik la ki fèk louvri nan Piggs Peak, Eswatini gen youn nan opinyon ki pi pitorèsk nan tout klinik AHF. Etablisman an te louvri pòt li le 20 avril.

Katriyèm klinik AHF nan Eswatini se pwodwi yon patenarya ant Ministè Sante peyi a ak yon konpayi bwa prive, Peak Timbers. Li te kreye espesyalman pou travayè bwa yo, fanmi yo ak kominote ki antoure yo. Anvan klinik la louvri, aksè a sèvis sante seksyèl ak repwodiktif nan zòn nan te limite akòz kote ak orè travay anplwaye yo.

Klinik la pral aji kòm pwen santral pou aktivite sansibilizasyon nan diferan fèm bwa ak kominote ki toupre yo. Li ofri yon meni konplè nan sèvis entegre, ki gen ladan tès depistaj ak tretman pou VIH, TB, STD ak maladi ki pa kontajye. Sèvis nan klinik la bay gratis.

“Li ankourajan pou wè patenarya prive-piblik sa yo, kote òganizasyon k ap fè pwofi tankou Peak Timbers gen enkyetid sou byennèt travayè yo ak kominote ki antoure yo, epi tou fè efò pou yo wè sèvis sante yo disponib pou yo. Sa a ta dwe repwodui pa tout konpayi sektè prive pou benefis pèp la ak kominote yo, "te di Dr Penninah Iutung, AHF Afrik Biwo Chèf.

Nan patenarya sa a, Peak Timbers – atravè Global Environmental Fund – te bay enstalasyon bilding lan ak machin; Ministè Sante bay medikaman ARV, sèvis laboratwa ak konsèy an jeneral; ak AHF-Eswatini kouvri depans operasyon yo.

Gade foto ki soti nan ouvèti klinik la nan Piggs Peak anba a:

 

AHF kenbe Pop-Up Rad Drive nan Austin, Indiana
AHF, Baton Rouge rive jwenn akò sou diskisyon finansman SIDA