"Mwen Trans" kòmanse nan Brezil

In Brezil, Mondyal pa AHF

Plis pase 250 patisipan, anpil ladan yo moun ki gen eksperyans transganr, te ranpli yon gwo sal nan São Paulo, Brezil nan dat 17 mas pou selebre lansman "I'm Trans," nouvo kanpay sansibilizasyon AIDS Healthcare Foundation ki te òganize ansanm. AHF).

Akòz trans-fobi ak stigma, Brezil gen yon epidemi VIH konsantre ki afekte kominote transganr nan peyi a yon fason disproporsyonèl. Okazyonèlman, atitid negatif anvè moun transganr yo vin tounen vyolans. Kòm rezilta, laperèz ak izolasyon sosyal anpeche anpil moun transganr chèche tretman ak sèvis prevansyon VIH. Avèk kanpay "Mwen Trans", AHF Brezil ak patnè li yo espere chanje sa.

Anplis manm kominote transganr yo, patisipan lansman kanpay yo enkli Sekretè Eta São Paulo pou Dwa Moun, reprezantan pwogram minisipal ak pwogram leta SIDA, ak reprezantan Ministè Sante a. Se Manadjè Pwogram Peyi AHF Brezil la ki te òganize evènman an ansanm ak Cristina Raposo.

Gade foto nan evènman lansman an anba a:

Dosye Louisiana: Tou de bò pwosè Baton Rouge AIDS Healthcare Foundation di pwotestasyon pa t gen okenn efè sou règleman an
AHF kenbe Pop-Up Rad Drive nan Austin, Indiana