AHF, Baton Rouge rive jwenn akò sou diskisyon finansman SIDA

In Nouvèl pa AHF

Règleman legal kenbe finansman pou lòt òganizasyon VIH/SIDA san chanjman epi etabli ke AHF—ki pran swen plis pase 1,500 pasyan VIH/SIDA nan de klinik zòn Baton Rouge li yo—ka e ta dwe resevwa finansman pou swen pou pasyan ekstèn.

Baton Rouge klase premye nan nasyon an pou pousantaj ka VIH ak SIDA estime pou chak 100,000 moun, dapre CDC. 

BATON ROUGE (19 avril 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te rive jwenn yon akò ak Vil-Pawas Baton Rouge, Lwizyana pou rezoud yon pwosè kote AHF te reklame Baton Rouge te fè diskriminasyon ilegalman ak abitrèman nan akòde kontra pou kèk sèvis SIDA. Apre AHF inisye pwosè a sou 23 masrd, Vil-pawas Baton Rouge sispann distribisyon TOUT federal Ryan White CARE Lwa finansman bay òganizasyon nan zòn Baton Rouge, yon aksyon ki te lakòz fache nan kominote VIH/SIDA. Pati ki enplike yo kounye a te dakò ak yon rezolisyon mityèlman benefisye nan pwosè a.

Akò règleman ki te rive jwenn pi bonè jodi a etabli ke AHF—ki pran swen plis pase 1,500 pasyan VIH/SIDA nan de sant swen sante Baton Rouge li yo—se yon founisè medikal kalifye ki kapab e ki ta dwe resevwa finansman Ryan White pou swen pou pasyan ekstèn li yo. Kantite lajan lòt òganizasyon VIH/SIDA te resevwa yo tou rete san chanjman.

“Mwen kontan anonse ke nou te rive jwenn yon akò ak Baton Rouge. Antanke òganizasyon ki pran swen pi gwo kantite pasyan VIH/SIDA nan vil la, objektif nou nan aksyon sa a se te pou yo rekonèt kòm yon founisè swen prensipal e sa te akonpli—nou pa t janm gen entansyon kenbe finansman nan men lòt gwoup VIH/SIDA. ," te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Règleman sa a bay yon rezolisyon ki benefisye mityèlman, youn ki sanble ak sa nou te chèche okòmansman lè nou te premye pwoche bò kote ofisyèl Baton Rouge yo. Pou yon vil relativman ti, Baton Rouge kontinye gen yon gwo bezwen pou swen ak sèvis VIH/SIDA. Kounye a nou anvi retounen nan sa nou fè pi byen: bay moun k ap viv ak VIH oswa SIDA swen medikal ak sèvis kèlkeswa kapasite yo pou peye.”

Dapre CDC yo Rapò Siveyans VIH 2014, Baton Rouge klase premye nan nasyon an pou estime pousantaj ka VIH ak SIDA pou chak 100,000 moun.

Klinik Mountaintop k ap sèvi travayè bwa yo louvri nan Eswatini
AHF Chèche Patnè pou distribye vèsyon otonòm Tenofovir (TAF); Depoze Plent Federal Amannman kont Gilead sou Patant Medikaman SIDA ki te diskite