Jounen Entènasyonal Fanm 2016

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

Ane sa a, aktivite AHF ki te komemore Jounen Entènasyonal Fanm yo (IWD) te diferan menm jan ak defi anpil fanm rankontre pou jwenn aksè nan swen sante ak sèvis VIH atravè mond lan. Jou ki te 8 mas, ekip nou yo atravè 12 peyi nan Lafrik, Azi, Ewòp ak Amerik yo te òganize evènman pou pèmèt fanm yo leve kanpe epi mande pou yo rekonèt vwa yo ak bezwen yo epi adrese yo.

Atitid la nan evènman yo te ale nan gam la soti nan kè kontan nan grav. Nan Nijerya, pa egzanp, yon gwoup anviwon 20 fanm te rasanble nan yon pak pou yon jounen konvèsasyon, jwèt ak danse, kòm yon distraksyon plezi nan orè okipe yo ak yon fason yo pale sou byennèt ak dwa fanm yo. Nan Nepal ak Perou, ekip AHF yo te vizite prizon fanm epi yo te ofri tès VIH ak sèvis edikatif pou yon popilasyon fanm ki vilnerab espesyalman pou VIH ak TB.

Nan Lachin, plizyè ti fi VIH pozitif ki soti nan Shanxi Linfen Red Ribbon School te pale sou eksperyans yo ak etidyan kolèj nan Inivèsite Tsinghua. Nan Uganda, aktivite yo te konsantre sou fanm barman ak sèvez nan bidonvil yo. Nan Lafrik di sid, AHF te angaje elèv nan kolèj Creative Arts pou eksprime eksperyans yo ak inegalite sèks atravè dans ak hip-hop.

Te gen anpil plis, aktivite remakab ak enspirasyon dedye a komemorasyon IWD la, ki montre nesesite pou kominote entènasyonal la dirije plis resous, atansyon ak volonte politik nan pwogram ak politik ki pèmèt fanm ak tifi yo pwoteje tèt yo epi pran responsablite yo. sante yo. Nou envite w gade tout aktivite IWD nou yo isit la.

AHF pral ouvri nouvo famasi East LA AHF ak koupe riban ak resepsyon Mèkredi 23 mas
AHF: Cal/OSHA pou konsidere nouvo petisyon pou amande Règleman sekirite travayè fim granmoun yo nan Kalifòni