"Kisa yon vrè pwogram prevansyon STD sanble?" Nouvo Anons pou Defans Nasyonal AHF la ofri plan 10 pwen

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

AHF devwale yon nouvo kanpay defans ki rezime ajanda prevansyon STD li yo, ki parèt nan piblikasyon atravè nasyon an apati semèn sa a. Plan 10 pwen AHF dekri objektif politik yo sigjere konsènan aksè a enfòmasyon STD, edikasyon, ak metòd prevansyon.

LOS ANGELES (25 mas 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, te lanse yon nouvo kanpay piblisite nasyonal ki esplike plan 10-Pwen gwoup la pwopoze pou anpeche VIH ak lòt maladi transmisib seksyèlman. Estrateji prevansyon AHF gen ladann edikasyon seksyèl, aksè inivèsèl nan kapòt, tès depistaj VIH ak STD ak lòt politik responsab sante seksyèl.

"To VIH ak lòt STD nan peyi sa a te rive nan nivo ki totalman akseptab," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Yon gwo chanjman politik bezwen fèt si nou vle pwoteje ak ankouraje sante seksyèl moun Ozetazini. Plan 10 pwen ke AHF ap ofri atravè kanpay piblisite nasyonal sa a bay yon kad pratik pou abòde epi kenbe epidemi k ap grandi sa a.”

Apati semèn sa a, piblisite pou defans AHF ap parèt nan piblikasyon atravè nasyon an, enkli South Florida Gay News (23 mas), Agenda Florida (24 mas), Metro Weekly (24 mas), Bay Area Reporter (24 mas), Gay City News (NYC, 24 mas), Washington Blade (25 mas), Outword Magazine (Sakramento, 31 mas) ak Frontiers LA (Mas314).

Agenda 10 pwen AHF pou prevansyon STD se jan sa a:

1. Edikasyon seksyèl inivèsèl nan lekòl yo - Timoun yo bezwen enfòmasyon egzat ki pa jije nan nivo ki apwopriye pou laj yo pou yo fè pi bon chwa.

2. Kanpay piblisite pou sante seksyèl ki byen finanse, ki gen bon jan kalite, ak yon anfaz espesyal sou kominote ki gen plis risk yo.

3. Disponibilite toupatou nan kapòt abòdab – fè kapòt fasil disponib nan lekòl, ba ak bwat, otèl, twalèt, ak lòt kote ki kwaze moun ki aktif seksyèlman.

4. Retire baryè ki genyen pou fè piblisite pou kapòt nan medya endikap ak elektwonik pandan tout èdtan lajounen kou lannwit.

5. Finanse moun ki nan òganizasyon koulè yo pou devlope ak aplike pwogram prevansyon ki apwopriye pou kiltirèl ki pale ak kominote yo.

6. Fè tès depistaj pou VIH ak STD yon pati woutin nan swen medikal prensipal ak sejou lopital.

7. Ogmantasyon finansman pou sèvis espesifik STD.

8. Entegre enfòmasyon sèks ki pi an sekirite nan tout aplikasyon mobil yo.

9. Aplike lwa ki egzije kapòt nan pònografi.

10. Mobilize lidè/enfliyantè opinyon yo nan tout nivo sosyete a (kamarad, klèje, animatè, atlèt, elatriye) pou ankouraje chwa seksyèl ki pi an sante.

Estrateji prevansyon STD AHF a vini an repons a ogmantasyon alarmant nan pousantaj STD, espesyalman pami jèn yo ak manm kominote LGBT la. Dapre yon resan etidye pa chèchè nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), mwatye nan gason masisi ak biseksyèl nwa ak yon ka nan gason masisi ak biseksyèl Latino yo pral dyagnostike ak VIH nan lavi yo. Jèn moun ki gen laj 15-24 nan US kont pou mwatye nan nouvo enfeksyon seksyèlman transmisib chak ane. AHF fè konnen ke plan 10 pwen li a, si li aplike efektivman, ta siyifikativman kwape epidemi STD nan peyi Etazini.

Pou plis enfòmasyon oswa pou kite fidbak sou Plan 10-Pwen STD Prevansyon Agenda, tanpri vizite http://www.ahf.org/10pts/.

AHF ansanm ak aktivis atravè lemond nan kritike Syèd pou rediksyon nan kontribisyon Global Fund 2016.
AHF: Gilead di ke li "pa te gen okenn devwa pou devlope" dwòg SIDA mwens danjere nan mouvman legal sou pwosè patant