PhRMA, nan "Lwa dezespwa," lajistis pou bloke inisyativ pri dwòg Ohio apati bilten vòt novanm 2016.

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Gwoup komès endistri dwòg yo pè pou yo gen pou fè fas ak votè yo epi reponn dirèkteman bay konsomatè yo pou pri ekzòbitan ak politik pa youn nan endistri yo ki pi joure nan Amerik jodi a. 

Ohio Drug Price Relief Act ta mande pou pwogram eta yo peye menm bagay la oswa mwens pou medikaman sou preskripsyon kòm Depatman Afè Veteran Etazini. Prix ​​VA jeneralman kwè ke yo dwe 20% a 24% pi ba pase pou prèske nenpòt lòt pwogram gouvènman an.

 COLUMBUS, OH (29 fevriye 2016) Moun k ap sipòte yon inisyativ bilten vòt Ohio ki abòde pri gonfle dwòg jodi a te kritike sevè chèchè famasetik ak manifakti nan Amerik (PhRMA), gwoup komès ki byen fon nan endistri dwòg la, paske yo te depoze yon pwosè pou bloke bilten vòt la. inisyativ soti nan menm parèt sou bilten vòt Novanm 2016 la. Pwosè a te depoze pi bonè jodi a nan Tribinal Siprèm Ohio (Ka # 2016-313) defi Lwa soulajman pri dwòg Ohio, Yon sitwayen-kondwi inisyativ bilten vòt ki pral revize lwa Ohio pou egzije pwogram eta yo pa peye plis pase Depatman Afè Veteran Etazini pou medikaman sou preskripsyon. Prix ​​VA jeneralman kwè ke yo dwe 20% a 24% pi ba pase pou prèske nenpòt lòt pwogram gouvènman an.

"Sa a se yon mouvman dezespere pa endistri pharmaceutique la ak enterè espesyal yo ki sipòte yo pou anpeche moun Ohio yo vote sou yon lwa pwopoze ki ta dramatikman diminye pri medikaman sou preskripsyon pou konsomatè yo," te di. Don McTigue, yon avoka ak McTigue & Colombo LLC nan Columbus ki te travay sou non sipòtè inisyativ bilten vòt la. “Anplis de sa, konsènan reklamasyon yo te fè nan pwosè PhRMA a: PhRMA mal sou lwa ki gouvène petisyon sitwayen yo. Le 4 fevriyeth, Ohio Sekretè Deta Jon Husted te detèmine ke premye petisyon bilten vòt la te valab e ke li te genyen ase siyati valab votè yo te anrejistre Ohio—96,936—ki soti toupatou nan Ohio. Kòm sa yo, epi jan Konstitisyon Ohio a egzije sa, Sekretè Husted te transmèt lwa pwopoze a bay Asanble Jeneral la pou konsiderasyon li. Kounye a, PhRMA te tann 25 jou anvan li depoze aksyon sa a, sa ki lakòz prejije nan komite petisyon an ak reta san rezon. Anplis de sa, li pa klè si yo te menm depoze nan tribinal ki kòrèk la.”

"Lajistis sa a se yon zak dezespwa pa Pharma ak sèrviteur byen peye li yo ak yon endikasyon klè ke endistri pharmaceutique la konnen ke yo tou senpleman pa ka genyen ka yo sou pri dwòg ak piblik la nan biwo vòt yo nan Novanm nan," te di. Michael Weinstein, Prezidan SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF), prensipal sipòtè finansye inisyativ Ohio a ansanm ak yon mezi pri medikaman ki sanble nan Kalifòni. “Pandan pri dwòg la ap vin youn nan pwoblèm kanpay prezidansyèl ki pi pisan ane sa a, nou ankouraje lejislati Ohio a pou l byen vit pote langaj inisyativ bilten vòt la atè pou yon vòt monte oswa desann yon fason pou nou ka kolekte pwochen tou. siyati ki nesesè pou mete inisyativ sa a devan elektè yo an Novanm.”

Moun k ap sipòte inisyativ pri dwòg la te soumèt 116,015 siyati elektè yo, pi plis pase 91,677 siyati ki nesesè pou kalifye inisyativ la. Asanble Jeneral Ohio a gen kat mwa pou konsidere ak aji sou mezi a—jiska 3 jen 2016. Si yo pa pran okenn aksyon oswa vote l, moun k ap sipòte mezi a dwe kolekte menm kantite siyati (91,677) pou mete mezi a anvan. votè yo nan mwa novanm.

AHF felisite manm Kongrè a Hal Rogers poutèt li sipòte konsèvasyon pwogram rabè dwòg 340B.
CDC pibliye yon plan pou anpeche 185,000 enfeksyon VIH pa 2020, li pa mansyone kapòt.