AHF felisite manm Kongrè a Hal Rogers poutèt li sipòte konsèvasyon pwogram rabè dwòg 340B.

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Prezidan House Appropriations Hal Rogers (R-KY) te denonse ankò tantativ administrasyon Obama a pou chanje pwogram pri dwòg 340B la lè li entwodwi frè itilizatè sou acha dwòg.

Pwogram nan, ki bay rabè pri dwòg pou founisè filè sekirite yo tankou lopital nan zòn riral yo ak sant tretman espesyalize yo, te toujou tonbe anba dife pa endistri pharmaceutique la.

LOS ANGELES (1 mas 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA Adopte deklarasyon Prezidan Komite Afektasyon Chanm Hal Rogers (R-KY) te fè pou kondane pwopozisyon administrasyon Obama a pou finanse pwogram 340B a ak frè itilizatè. Dapre Administrasyon Resous Sante ak Sèvis (HRSA) Biwo Afè Famasi (OPA), la pwogram pri dwòg “...egzije manifakti medikaman yo pou yo bay òganizasyon swen sante/antite ki kouvri yo elijib medikaman pou pasyan ekstèn yo a yon pri siyifikativman redwi. Pwogram 340B la pèmèt antite ki garanti yo detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè.”

Pwopozisyon frè a, premye parèt nan demann bidjè fiskal Obama 2012 la, sipòte yon frè itilizatè 0.1 pousan sou doktè, lopital, ak klinik ki achte medikaman anba 340B. Sa a ta jenere yon prevwa $7.5 milyon dola pou kouri pwogram rabè a, pou ajoute $17.23 milyon dola nan fon ki deja afektye. Pandan ke frè a parèt minè, li ta san nesesite fado founisè filè sekirite ki deja defavorize yo ak kominote yo sèvi yo. Depite Rogers mete aksan sou souch finansye a sou founisè yo, li di ke yon frè itilizatè ta "aggrave pwoblèm finansyè yo," ak "chips nan dirab nan lopital riral sa yo."

"Pwogram 340B a se san lavi pou founisè swen sante ki pa gen pwofi ki baze sou kominote a tankou AHF," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Non sèlman li pèmèt nou sèvi ak kominote lokal nou an avèk efikasite, men tou li bay yon mekanis pou AHF pou dirije klinik ki sove lavi atravè mond lan. Pwogram nan te toujou atake pa endistri pharmaceutique la epi li ta vin pi febli ak entwodiksyon frè itilizatè yo.

Depite Rogers te fè deklarasyon anvan yo te kritike tantativ pou finanse jesyon pwogram 340B la ak frè itilizatè yo nan yon odyans. Mas 2015.

AHF lage "Wrap Up Your Love," videyo parodi Justin Bieber, fè pwomosyon kapòt ak sèks pi an sekirite.
PhRMA, nan "Lwa dezespwa," lajistis pou bloke inisyativ pri dwòg Ohio apati bilten vòt novanm 2016.