AHF Kritike Konte Dallas poutèt li pa depanse Ryan White Grant, li anpeche Swen ak Sèvis pou VIH/SIDA esansyèl.

In Nouvèl pa AHF

Apati 29 fevriye, Konte Dallas pa t depanse ase lajan li yo te atribye nan Pwogram Ryan White VIH/SIDA. Ryan White se pi gwo founisè swen ak sèvis pou moun k ap viv ak VIH/SIDA nan peyi Etazini.

LOS ANGELES (14 mas 2016) Fondasyon Swen Sante SIDA, pi gwo òganizasyon mondyal VIH/SIDA a, jodi a te kritike ofisyèl Dallas County, Texas paske yo te byen depanse lajan federal yo te apwopriye pou Ryan White CARE Lwa Pwogram VIH/SIDA nan Konte a.

Premye otorizasyon an 1990, lejislasyon Ryan White sou VIH/SIDA te kreye plizyè pwogram pou adrese bezwen divès popilasyon ki afekte pa VIH/SIDA atravè peyi Etazini. yo pi afekte pa VIH/SIDA, epi Inisyativ Minorite SIDA (MAI), ki bay finansman pou evalye ak adrese enpak disproporsyone VIH/SIDA sou Afriken Ameriken yo ak lòt minorite yo. Kòm sibvansyon Pati A ak MAI 2015 yo kounye a nan 11th mwa nan sik la bòdwo pou Konte Dallas, tou de chif depans yo te espere rive nan 91.67% yo dwe sou sib. Atravè sik bòdwo onzyèm mwa a, Konte Dallas te depanse jis 78.51% nan finansman Pati A li yo ak sèlman 88.71% nan finansman MAI.

"Sibvansyon Pati A finanse yon kontinyèl swen enpòtan pou pasyan VIH/SIDA, bay sèvis tankou swen sante nan kay, jesyon ka medikal, ak swen medikal pou pasyan ekstèn ak anbilatwa," te di. Bret Camp, Direktè Rejyonal Texas pou AHF. “Gen klèman yon bezwen fòmidab pou swen medikal VIH/SIDA ak sèvis nan rejyon Dallas. Sepandan, ofisyèl Konte Dallas te depanse jis 65.13% nan finansman Pati A 2015 li te deziyen pou swen ak sèvis medikal pou pasyan ekstèn, yon chif ki ta dwe pre 100% nan fen mwa fevriye a. Ofisyèl Konte yo tou senpleman dwe fè pi byen jere pwogram kritik sa yo.”

"Konte Dallas absoliman pa ka kontinye kenbe lajan esansyèl yo atribye ba pwogram Ryan White sa yo pou sove lavi yo pandan y ap bezwen sèvis VIH/SIDA nan Dallas—patikilyèman nan kominote minorite ak lòt kominote ki pa gen desèvi—pa satisfè," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

AHF te eksprime enkyetid menm jan an konsènan finansman VIH/SIDA nan Konte Dallas ane pase a, lè ofisyèl yo te echwe pou apwouve pwòp rekòmandasyon komite revizyon pa yo nan $1.1 milyon dola nan sibvansyon pou AHF anba Lwa Ryan White CARE. 7,500 moun ki afekte VIH/SIDA te kite san swen medikal ak tretman kòm rezilta. Konte Dallas jesyon apwopriye nan fon ap ede diminye kantite sa a.

Zanbi: Sosyete Sivil la kondane mank de twous tès VIH nan tout peyi a
AHF fè lwanj Komisyon Ewopeyen an pou yon ogmantasyon de 100 M€ nan kontribisyon Fon Global li a rive nan 470 M€