Husted Transmèt Inisyativ Pri Pri Medikaman Ohio bay Asanble Jeneral; Pa te gen okenn kanpe legal pou yon mwa reta

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Mwa-long reta pa Sekretè Deta Ohio Jon Husted se te yon mouvman politik ilegal pa Husted nan òf nan yon kabinè avoka pharma ki kontribye plis pase $ 44,000 nan eleksyon li yo pandan ane yo.

COLUMBUS, OH (4 fevriye 2016) Defansè soti nan Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak manm Ohioans pou Pri Ekitab Medikaman yo te akeyi nouvèl ke Sekretè Deta Ohio Jon Husted finalman voye lang inisyativ bilten vòt pou Lwa soulajman pri dwòg Ohio bay Asanble Jeneral Ohio a pou konsiderasyon li. Husted te obligatwa legalman dapre Konstitisyon Ohio a pou transmèt lwa pwopoze a bay lejislati a nan dat 4 janvyeth, men li pito te defye obligasyon legal li konsènan sètifikasyon siyati elektè yo ak transmisyon langaj inisyativ la epi olye li te retounen siyati yo bay konsèy elektoral lokal yo pou resètifikasyon. Inisyativ bilten vòt la pral amande lwa Ohio pou mande pwogram eta yo peye menm bagay la oswa mwens pou medikaman sou preskripsyon kòm Depatman Afè Veteran Etazini.[1]. Moun k ap sipòte yo planifye pou yo fè inisyativ la parèt sou bilten vòt eleksyon prezidansyèl Ohio an Novanm 2016 la.

“Nou kontan dèske Sekretè Husted te finalman transmèt inisyativ bilten pou pri dwòg la bay Asanble Jeneral Ohio; sepandan, li te gen absoliman pa gen pozisyon legal anba lwa Ohio pou anile siyati nou yo yon fwa ke komite eleksyon lokal yo te valide ak revalide yo—ni pou diskalifye siyati nan Konte Cuyahoga,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

“Jon Husted—sou òf pharma a—te vòlè nou tan kritik ki nesesè pou asire inisyativ pri medikaman sa a antre nan bilten vòt Novanm nan. N ap kontinye pouswiv aksyon legal nou gen annatant nan Tribinal Siprèm Ohio ak nan tribinal federal pou nou ka jwenn tan nou bezwen pou nou jwenn mezi enpòtan sa a devan elektè Ohio yo an Novanm.”

 

DISPONIBITE MEDIA—Tout Jounen Jedi 4 Fevriyeth

KONTAK: Ged Kenslea AHF, 323.791.5526 mobil [imèl pwoteje]

[1] Prix ​​VA jeneralman kwè ke yo dwe 20% a 24% pi ba pase pou prèske nenpòt lòt pwogram gouvènman an.

 

CDC konfime yon aktè pònografi ki enfekte ak VIH sou seri a an 2014
AHF felisite OMS pou Deklarasyon rapid sou Zika, mande plis repons mondyal pase sou Ebola