CDC konfime yon aktè pònografi ki enfekte ak VIH sou seri a an 2014

In Nouvèl pa AHF

AHF PRESS TELECON: JODI A, Jedi 11 Fevriyeth 1:30pm Lè Pasifik la

 Rapò chak semèn CDC sou mòbidite ak mòtalite (MMWR) jodi a konfime detay sou yon ankèt Depatman Sante Piblik Kalifòni an 2014 ki te dokimante transmisyon VIH nan endistri fim granmoun yo.

LOS ANGELES (11 fevriye 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pral òganize yon Telekonferans pou laprès JODI A, Jedi, Fevriye 11th nan 1:30pm tan Pasifik pou diskite sou dènye nouvèl jodi a ke la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) te konfime yon transmisyon sou-seri nan VIH nan endistri a fim granmoun soti nan pèfòmè nan pèfòmè nan fen ane 2014. analiz konplè pibliye pi bonè jodi a nan Rapò Semenn Mòbite & Mòtalite (MMWR) li a, CDC konfime detay sou yon ankèt Depatman Sante Piblik Kalifòni (CDPH) 2014 ki konfime yon transmisyon VIH nan endistri fim granmoun ki te fèt nan fen ane 2014 la.

Nan dat 29 desanm 2014, Depatman Sante Piblik Kalifòni (CDPH) te pibliye yon Avètisman Sante Okipasyonèl ki gen tit, “Transmisyon VIH Okipasyonèl nan endistri Film Divètisman pou Adilt yo.” Dapre CDPH Occupational Health Alert, “Yon aktè amizman granmoun gason te jwenn yon tès pou VIH ki te negatif. Pandan peryòd de semèn sa a, aktè a te fè sèks san pwoteksyon ak plizyè lòt aktè gason pandan de fim separe. Pandan dezyèm fim nan, li te gen sentòm yon enfeksyon viral. Aktè a te ale nan yon klinik epi li te fè yon lòt tès san ki montre li te fèk vin enfekte ak VIH. Depatman sante piblik lokal la inisye swivi ak kontak seksyèl aktè sa a. Jiskaprezan, youn nan aktè gason ki soti nan dezyèm fim nan te fè tès pozitif pou VIH. Ankèt sante piblik ak rezilta laboratwa yo bay prèv trè solid ke aktè a te transmèt VIH bay lòt aktè a kòm rezilta sèks san pwoteksyon pandan fim nan.” (Sous: https://www.cdph.ca.gov/programs/ohb/Documents/OccHIVinAFI.pdf)

 

Dapre nouvo enfòmasyon detaye ki te pibliye vandredi 5 fevriye 2016 nan Rapò chak semèn sou mòbite ak mòtalite (MMWR)(http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6505a3.htm?s_cid=mm6505a3e), premye pèfòmè ki mansyone nan CDPH Occupational Health Alert te gen yon tès anplifikasyon asid nukleik (NAAT) negatif APTIMA HIV-1 RNA nan 14 jou anvan yo te filme pou de estidyo fim granmoun. NAAT sa a te fèt nan yon etablisman tès endistri fim pou adilt apwouve. Premye pèfòmè a te jwe nan de pwodiksyon fim granmoun nèf ak 11 jou apre li te resevwa NAAT negatif la. Premye sèn nan te fè sèks san pwoteksyon ak sis pèfòmè gason pou chak pwodiksyon fim granmoun. Youn nan pèfòmè yo ki te fè sèks san pwoteksyon ak premye sèn nan te fè eksperyans sentòm ki konsistan avèk enfeksyon VIH egi kat jou apre li te fè ak premye pèfòmè a epi yo te dyagnostike ak enfeksyon VIH egi 18 jou apre tire a. Yon patnè seksyèl ki pa gen rapò ak travay nan premye sèn nan te fè eksperyans sentòm enfeksyon VIH egi 15 jou apre kontak seksyèl epi yo te dyagnostike ak enfeksyon VIH egi.

Dapre MMWR la:

  • "Pasyan A te fè tès ak NAAT <14 jou anvan yo te filme, jan yon gwoup komès dirijan endistri rekòmande a, ak rezilta negatif. Sepandan, pasyan A a kòmanse sendwòm retroviral egi 10 jou apre NAAT li a epi li te angaje nan fè sèks oral san kapòt ak reseptif, ak sèks nan twou dèyè pasyan B jan konpayi pwodiksyon an te mande l.”
  • "Paske tès swivi yo pa te rapòte pou kèk patnè seksyèl nan pasyan A, ak pasyan A pa t 'revele non yo nan tout kontak seksyèl li yo, rapò sa a ta ka souzèstime nan nivo transmisyon VIH nan gwoup sa a."
  • "Sepandan, jan yo demontre la a ak deja pami pèfòmè fim adilt etewoseksyèl yo (2), tès pou kont li pa ase pou anpeche transmisyon VIH nan travay."

Nouvo enfòmasyon ki pibliye jodi a nan rapò MMWR a demontre ke Kowalisyon pou lapawòl pou libète (FSC), gwoup komès pwodiktè endistri adilt yo, bay manti sou pwogram tès sèvis pèfòmans yo (PASS) ak sou transmisyon VIH nan endistri fim granmoun yo:

  1. FSC la reklamasyon, "Lans yo nan kesyon an pa t respekte pwotokòl tès PASS yo..." Sepandan, dapre rapò MMWR, premye pèfòmè a te gen yon tès VIH negatif nan 14 jou anvan yo te filme, ki konfòme yo ak pwòp pwotokòl tès PASS yo.
  1. FSC di ke tès VIH premye pèfòmè a pa t "...utilize baz done PASS la." Sepandan, dapre rapò MMWR a, premye tès VIH premye pèfòmè a te fèt nan yon etablisman tès PASS apwouve, ki itilize baz done PASS la.
  1. FSC reklame tès VIH premye pèfòmè a "...tonbe pi ba pase estanda ki tabli pa pwotokòl PASS, ki gen ladan itilizasyon yon tès VIH ELISA, olye ke tès RNA trè sansib endistri a mande." Sepandan, dapre rapò MMWR a, premye pèfòmè a te teste lè l sèvi avèk APTIMA HIV-1 RNA kalitatif tès anplifikasyon asid nukleik (NAAT), ki se tès estanda VIH etabli pa pwotokòl tès PASS.

"PASS echwe," te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), refere li a pwotokòl pou tès VIH ak STD endistri a. "Epi malerezman kòm yon rezilta, yon lòt moun k ap travay nan endistri adilt la kounye a enfekte. Pandan plizyè ane pwodiktè fim granmoun yo te deklare ke pwogram tès yo a mache e ke pèfòmè ki te teste VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri a pa t 'kontra VIH nan travay la, men yo te vin enfekte nan ekspoze nan lavi pèsonèl yo lwen seri fim granmoun. Rapò jodi a ki soti nan CDC mete verite nan manti endistri sa a. Ofisyèl sante Kalifòni yo te verifye echantiyon san pèfòmè sa yo ak CDC a epi CDC te detèmine yon fason konklizyon apre sekans jenetik ki gen ladan jenotip ak fenotip ke enfeksyon VIH sa a te rive, an reyalite, sou seri."

Précédemment, endistri fim granmoun yo te sèlman admèt ke li te konfime twa transmisyon sou seri: An 2004, apre yon gason ki te travay nan fim pou granmoun nan Amerik di Sid te retounen Ozetazini e li te rekòmanse filme fim pou granmoun nan Los Angeles—answit te enfekte twa. patnè fi sou seri.

Sepandan, depi 2004 te gen anpil lòt ka nan pèfòmè tès VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri pònografi Kalifòni an, ki gen ladan ka nan 2010 (Derrick Burts) ak 2013 (Cameron Bay, Rod Daily & Sofia Delgado). Sepandan, malgre pi gwo amann OSHA ki te janm rann kont endistri fim granmoun nan ka Cameron Bay, pwodiktè pònografi yo te kontinye vire ke moun sa yo pa t kontra VIH sou seri a nan endistri a, men nan lavi pèsonèl yo pandan endistri a te kontinye konte. sou pwotokòl tès defo li yo.

Konsènan MMWR la: "Seri Rapò Semenn sou Mòbite ak Mòtalite (MMWR) se Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ki prepare. Souvan yo rele 'vwa CDC,' seri MMWR se prensipal machin ajans lan pou piblikasyon syantifik

enfòmasyon ak rekòmandasyon sou sante piblik alè, fyab, otorite, egzat, objektif ak itil. Lektè MMWR yo se sitou doktè, enfimyè, pratikan sante piblik, epidemyolojis ak lòt syantis, chèchè, edikatè, ak laboratwa. Done ki nan MMWR chak semèn yo se pwovizwa, dapre rapò depatman sante eta a bay CDC chak semèn.” (Sous: http://www.cdc.gov/mmwr/about.html)

Konsènan CDPH la: "Depatman Sante Piblik Kalifòni dedye a optimize sante ak byennèt moun nan Kalifòni." (Sous: https://www.cdph.ca.gov/Pages/AboutUs.aspx)

AHF Mexico: Yon apèl kominote bay Pap Franswa pou moun k ap viv ak VIH
Husted Transmèt Inisyativ Pri Pri Medikaman Ohio bay Asanble Jeneral; Pa te gen okenn kanpe legal pou yon mwa reta