Jill Stewart nan LA Weekly te nonmen Direktè Kanpay pa 'Coalition to Preserve LA' pou Mezi Bilten Devlopman 'Neighborhood Entegrity Initiative'

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Jounalis, editè ak analis politik ki gen anpil rekonpans ki respekte depi lontan pral demisyone kòm Managing Editè LA Weekly apre prèske yon deseni nan jounal la.

LOS ANGELES (6 janvye 2016) Jill Stewart, Managing Editè nan la LA chak semèn depi 2012 ak yon jounalis enprime, dijital ak difize ki genyen yon prim ki gen yon eksperyans vaste nan zafè iben ak rapò gouvènman an, kòmantè politik ak analiz, enprime ak koreksyon dijital ak medya sosyal, yo te nonmen Direktè Kanpay la. Kowalisyon pou Prezève LA (CPLA) pou 'Inisyativ Entegrite Katye.' Inisyativ la se yon mezi bilten vòt vil Los Angeles premye entwodwi nan mitan mwa novanm ane pase a ki gen entansyon anpeche pratik abizif itilizasyon tè ak favoritism Depatman Planifikasyon Vil Los Angeles ak City Hall montre bay devlopè yo. Inisyativ la pral ede prezève karaktè katye Los Angeles yo lè li sispann amannman ilegal Depatman Planifikasyon Vil la epi lè li mande devlopè yo swiv Plan Jeneral Vil la ak lòt lwa ki aplikab yo nan yon Los Angeles ki pi plis devlope.

Nan nouvo wòl li kòm Direktè Kanpay, Stewart pral sipèvize ak jere Kowalisyon pou Prezève LA, yon gwoup de baz rezidan vil yo, gwoup kominote ak katye yo ak votè LA ki konsène sou 'mega-devlopman' ki sove nan Los Angeles. Li pral jere tou planifikasyon estratejik alontèm ansanm ak operasyon chak jou nan kanpay mezi vòt Inisyativ Entegrite Katye a, ki, lè li kalifye, yo espere parèt sou bilten vòt eleksyon prezidansyèl vil Los Angeles Novanm 2016 la.

Jounalis, editè ak analis politik ki gen anpil rekonpans ki respekte depi lontan an pral demisyone kòm Managing Editè LA Weekly nan kòmansman mwa fevriye apre prèske yon deseni nan jounal la. Depiw rantre LA chak semèn nan sezon otòn 2006, Jill te sipèvize plis pase 60 anplwaye ak ekriven ak editè endependan ansanm ak yon gwo bidjè endependan. Nan 2012, li te eksplwate pou vin jere editè.

Pandan de deseni ki sot pase yo, Stewart (foto) te parèt tou sou plizyè santèn èdtan nan televizyon ak radyo ap viv, tou de kòm animatè a emisyon ak kòm envite a, jeneralman konsantre sou analize ras politik, mezi bilten vòt ak politik gouvènman an ak konfli. Li te yon analis politik pou kouvèti KNX News Radio nan kous gouvènè Kalifòni 2014 la; pou kouvèti FOX-11 nan kous gouvènè Kalifòni 2010 la, epi li te fè yon kontra ak KCAL-9 pou bay analiz televizyon an dirèk pandan tout kouvèti kous majistra Los Angeles 2005 la. Li te analize pwoblèm Kalifòni pou yon odyans televizyon nasyonal sou MSNBC, FOX, CSNBC ak CNN, e li te parèt anpil sou BBC, KPCC, KCRW, KFI ak radyo KABC. Soti nan 1996 a 2002, Jill te ekri yon kolòn prim-genyen pou New Times-Los Angeles ki te analize enstitisyon sivik yo ak jwè pouvwa ki te fòme Kalifòni.

"Nou kontan pou gen yon pisans tankou Jill Stewart rantre nan Kowalisyon pou Prezève LA kòm Direktè Kanpay pou jere ak dirije sa anpil sipòtè vrèman wè kòm yon inisyativ bilten vòt kalite lavi isit la nan Vil Los Angeles," te di. Michael Weinstein, yon manm Kowalisyon, youn nan senk sitwayen mezi bilten vòt la ak Prezidan AHF. “Antanke yon Angeleno depi lontan ak yon moun ki te kouvri, rapòte oswa bay ak koreksyon istwa sou anpil nan jwè yo ak pwoblèm ki enplike isit la pou plis pase yon deseni, Stewart pote anpil ekspètiz ak konesans enstitisyonèl ansanm ak yon gwo kouraj politik sou tab la. . Nou pa ta ka pi kontan akeyi Jill nan Kowalisyon pou Prezève LA"

Pandan l te reflechi sou tranzisyon li soti nan Weekly pou ale nan Coalition to Preserve LA, Stewart te di, “Mwen pral kite. LA chak semèn, yon enstitisyon Los Angeles ki te ranpli avèk talan fòmidab ak bon zanmi, sèlman apre yo fin anpil reflechi, sou plizyè mwa, sou nati a nan yon lavi ki gen sans. Mwen ekstrèmman fyè dèske m rantre nan yon gwoup k ap goumen pou kominote a ak yon sans kote, san sa vil vas ak bèl bagay sa a pa t ap viv.”

Nan yon biwo vòt ki te pibliye 15 desanmth Koalisyon pou Prezève LA, 72% rezidan Los Angeles yo te fè sondaj yo te eksprime sipò pou mezi bilten vòt la ki mande devlopè yo ak ofisyèl eli yo pou yo respekte Plan Jeneral vil la—ki bay yon apèsi sou itilizasyon tè ak règleman trafik yo—pou detèmine apwobasyon vil yo pwopoze yo. pwojè devlopman byen imobilye. Baze sou yon sondaj sou entènèt ki te fèt 3-7 desanm, final la biwo vòt nan 557 votè ki anrejistre nan vil Los Angeles te jwenn ke 2 sou 3 rezidan vil yo sipòte Inisyativ Entegrite Katye a, yon mezi bilten vòt patwone pa Koalisyon pou Prezève LA ki ta:

  • Sispann amannman endividyèl pasèl pa pasèl oswa 'zon plas' ak/oswa egzanpsyon bilding;
  • Adopte yon moratoryom tanporè dezan sou pèmi konstriksyon oswa demolisyon pou pwojè ki pa respekte règleman planifikasyon vil ki egziste deja e/oswa pou vil la te akòde yon amannman Plan Jeneral, oswa chanjman zòn oswa wotè;
  • Devlopè yo retire preparasyon Rapò Enpak Anviwònman (EIR) obligatwa pou yon pwojè; epi
  • Limite kapasite yon pwomotè pou redwi pakin obligatwa pou devlopman bilding yo.
Editè jere LA Weekly te eksplwate pou dirije kanpay kont 'mega pwojè' byen imobilye.
Ogmantasyon gonore ki reziste dwòg nan UK souliye bezwen pou respekte rejim tretman STD ki pwouve