Batay sou pri dwòg frape tribinal olye pou yo bilten vòt

In Nouvèl pa AHF

Ohio.com Post
6 Janvye 2016
Pa Amanda Garrett
Ekriven anplwaye Beacon Journal

Manm nan yon gwoup ki vle moun Ohio yo vote sou kontwòl pri medikaman sou preskripsyon yo te lajistis Sekretè Deta Ohio a, Jon Husted, Mèkredi, epi yo te mande yon jij pou netwaye wout li nan direksyon vòt Novanm nan. 

"Ohians for Fair Drug Prices" kwè ke Husted, sou demann gwo konpayi pharmaceutique, ap eseye anpeche inisyativ bilten vòt li a, te di Michael Weinstein, prezidan Fondasyon SIDA SIDA ki baze nan Kalifòni, gwoup ki ap dirije efò a.

Biwo Husted te di ke li jis ap eseye suiv lalwa.

Nan limbo se Lwa soulajman pri dwòg Ohio yo pwopoze a.

Ohioans for Fair Drug Prices vle votè yo limite sa eta a peye pou medikaman sou preskripsyon. Yon mezi ki idantik, ki te sipòte tou pa gwoup Weinstein a, te deja garanti yon plas nan bilten vòt Novanm Kalifòni an. 

Si yo te pase, lwa yo t ap anpeche Ohio ak Kalifòni achte oswa vann dwòg nan pri ki pi wo pase pousantaj rabè Depatman Afè Veteran Etazini yo te negosye ak peye, pri ki ka 20 a 40 pousan pi ba pase sa lòt gwoup yo peye.

Siveyan swen sante yo te di ke lwa yo, si yo te pase, ta ka gen efè rid atravè nasyon an, pètèt bese pri a nan dwòg pou tout konsomatè yo. 

Men, endistri pharmaceutique a, ki sanble ap angrenaj kont mezi Ohio ak Kalifòni, te avèti ke ta ka gen konsekans negatif. Pi ba pri, pou egzanp, vle di konpayi yo pral gen mwens lajan yo vide nan rechèch ak devlopman nan nouvo dwòg konsomatè bezwen.

Pwoblèm nan pwosè a se petisyon Ohioans pou Pri Dwòg Ekitab sikile pou jwenn mezi a sou bilten vòt la. Gwoup la bezwen 91,677 siyati votè yo ki anrejistre Ohio epi se biwo Husted la ki pou verifye siyati yo.

Nan dat 22 desanm, Ohioans for Fair Drug Prices te di ke li te soumèt 171,205 siyati nan biwo Husted a pou revizyon. 

Biwo Husted a, apre pwotokòl la, te di ke li te voye petisyon yo bay konsèy eleksyon yo nan chak nan 88 konte Ohio yo kote ofisyèl lokal yo te kapab tcheke siyati yo ak lis elektè yo. 

Nan fen ane a, Ohioans pou Pri Ekitab Medikaman te deklare viktwa. Nan pwosè a, li te di ke konsèy eleksyon yo te jwenn 119,031 siyati valab sou petisyon yo, 27,354 plis pase sa nesesè pou fè bilten vòt la.

Husted, sepandan, pa janm sètifye siyati sa yo, pòtpawòl li a, Joshua Eck, te di Mèkredi. E anvan li te kapab, Husted te resevwa yon lèt kat paj 30 desanm nan men yon kabinè avoka Columbus ki reprezante Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. 

Nan lèt la, avoka Bricker & Eckler te fè remake pwoblèm potansyèl ak petisyon yo.

Siyati moun yo te kwaze pa sa ki te parèt menm makè nwa a, pou egzanp. Dapre lwa Ohio, se sèlman elektè ki siyen yon petisyon oswa moun k ap sikile petisyon an ki gen dwa raye yon non. 

Menm makè a te parèt pou yo itilize sou petisyon ki soti nan tout eta a, avoka yo fè remake.

Nan dat 4 janvye, olye pou yo voye Lwa sou Sekou sou Medikaman Ohio a bay Asanble Jeneral Ohio, pwochen etap li sou wout bilten vòt la, Husted te voye petisyon yo tounen bay konsèy eleksyon yo pou yon dezyèm revizyon.

"Nou ap fè dilijans kounye a," Eck te di Mèkredi. Pa gen okenn desizyon ki te pran ankò sou si yo sètifye siyati yo oswa ou pa. "Nenpòt moun ki kont dilijans... ou dwe kesyone motif yo."

Weinstein te di dezyèm revizyon an pa gen sans paske pèsonn pa t ap eseye jwe sistèm nan lè l ajoute siyati. Moun Ohio pou Pri Medikaman Ekitab yo t ap retire siyati ki te parèt envalid.

Gwoup li a te avanse ak litij ak Tribinal Siprèm Ohio, li te di, paske li pè pwosesis revizyon Husted a ta ka trennen lontan, li ta ka anpeche yo fè bilten vòt la si plis siyati yo bezwen. 

"Mwen pa konnen ki lòt ke trik nouvèl sal yo pral jwe," Weinstein te di. "Men, nou pare."

Ou ka jwenn Amanda Garrett nan 330-996-3725 oswa [imèl pwoteje].

Gilead Premye Anons Dwòg Pati VIH PrEP
Aktivis yo Lajistis Ohio pou jwenn mezi pri dwòg sou bilten vòt la