AHF akeyi Chris Holt, MD nan Sant Sante ak Byennèt San Diego

In Nouvèl pa AHF

Espesyalis VIH depi lontan nan San Diego rantre nan Doktè prensipal Dr Adam Zweig nan ofri bon jan kalite swen medikal bay pasyan VIH yo.

SAN DIEGO (19 janvye 2016) — AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a anonse ke Chris Holt, MD te rantre nan AHF San Diego Healthcare Center li a, ki chita nan 3940 4th Ave., Suite 140 nan katye Hillcrest la. Yon gradye nan University of South Alabama College of Medicine, Holt se Komisyon Konsèy sètifye nan Medsin Entèn epi li gen anpil eksperyans nan trete pasyan k ap viv ak VIH/SIDA. Anvan li te rantre nan AHF, Holt te travay kòm yon doktè espesyalite VIH nan Scripps Coastal Medical Center San Diego ak Scripps Mercy Hospital. Holt pral travay ansanm Adam Zweig, MD kòm yon doktè swen prensipal nan AHF San Diego Healthcare Center, ki ouvri lendi, madi, jedi ak vandredi, 8:30 am – 5:30 pm ak mèkredi, 11:00 am – 8:00 pm.

“Doktè. Holt se youn nan founisè VIH ki pi okipe e ki pi respekte nan zòn San Diego,” te di Doktè Zweig, doktè prensipal nan Sant Swen Sante San Diego AHF. “Anplwaye isit la kontan akeyi li ak pasyan li yo nan biwo nou an. Anplis de sa li temwaye kapasite nou pou nou grandi nan kominote a lè nou bay bon jan kalite swen nan yon anviwònman pèsonèl ak swen.”

"Mwen te viv ak travay nan San Diego kòm yon espesyalis VIH pandan plizyè ane epi mwen konnen premye men ki jan gwo bezwen pou moun k ap viv ak VIH/SIDA gen aksè a swen medikal nan yon anviwònman ou fè konfyans," te di Dr Holt. . “Mwen tann pou m travay avèk Dr Zweig pou m ka elaji portée nou nan kominote San Diego epi pou m ofri pasyan nou yo pi bon swen medikal ak sipò posib.”

"Pandan AHF ap kontinye elaji operasyon nou yo Ozetazini ak entènasyonalman, nou kontan lè nou ka gen espesyalis VIH ki gen eksperyans ak trè konsidere tankou Doktè Holt rantre nan fanmi nou pou bay pasyan nou yo swen eksepsyonèl," te di. Jonatan Petrus, Chèf/Biwo Nasyonal ak Envestisman nan AHF. “Doktè. Randevou Holt a enpòtan pou AHF paske li pèmèt nou pwofite prezans lokal nou an epi elaji sèvis nou yo nan zòn ki gen plis bezwen nan Konte San Diego.”

Sant Sante San Diego AHF te louvri nan mwa septanm 2014 nan menm kote ak Famasi AHF, yon famasi ki gen sèvis konplè ki sèvi zòn San Diego depi 1987. Sant Byennèt AHF San Diego, ki te louvri nan Novanm 2014 nan AHF San Diego. Healthcare Center, bay tès VIH ak tretman gratis pou maladi transmisib seksyèlman nan Mèkredi, 4:00-8:00 pm.

Dapre yon rapò ki soti nan Konte San Diego HIV/AIDS Epidemyology Unit, te gen 1,819 dyagnostik VIH ant 2007 ak 2011, 91% nan ki te fèt nan gason. Menmsi kominote Afriken-Ameriken an pote chay VIH ki pi lou nan konte a, 43% nan 1,819 dyagnostik ki sot pase yo te blan, 36% te Panyòl, ak 15% te nwa.

AHF depoze plent FDA kont Gilead pou reklam Truvada PrEP ki ankouraje itilizasyon ki pa sou etikèt.
AHF Pou Komemorasyon Jou Ferye MLK Nan Parad ak Atravè Evènman Tès VIH Gratis atravè Peyi a