AHF depoze plent FDA kont Gilead pou reklam Truvada PrEP ki ankouraje itilizasyon ki pa sou etikèt.

In Nouvèl pa AHF

Nan kontravansyon ak lwa ak règleman, Gilead sanble ap ankouraje itilizasyon sitiyasyon tretman SIDA li a, Truvada, pou PrEP, twonpe telespektatè yo fè yo kwè ke Truvada an sekirite epi efikas pou itilize sou yon baz sitiyasyon, malgre li konnen ke dwòg la pa FDA-. apwouve pou itilizasyon sa yo.

Gilead te peye pou anons ki vyole direktiv FDA pou PrEP lè li ankouraje itilizasyon dwòg la ki pa sou etikèt la lè li ankouraje itilizasyon PrEP sitiyasyon-olye ke chak jou pou moun ki, "... renmen fè pati."

LOS ANGELES (19 janvye 2016) Advocates from Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te ogmante efò pou asire sa Syans Gilead, Inc. dwe responsab pou fè pwomosyon itilizasyon ki pa sou etikèt Tanpèt loraj pou itilize kòm pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou anpeche enfeksyon VIH. AHF vle tou pou Gilead oblije ankouraje ak mache itilizasyon tretman SIDA li an akò ak lwa ak règleman FDA yo ansanm ak lòt lwa ki aplikab yo.

Jedi, AHF voye yon lèt bay Doktè Stephen Ostroff, MD, Komisyonè enterimè nan US Food and Drug Administration (FDA), avèti l sou lefèt ke Gilead te finanse yon kanpay anons videyo ki ankouraje itilizasyon sitiyasyon tretman SIDA li a, Truvada, pou PrEP, twonpe telespektatè yo pou yo kwè ke Truvada an sekirite epi efikas pou itilize sou yon baz sitiyasyon, malgre li konnen ke dwòg pa FDA apwouve pou itilizasyon sa yo ki pa sou etikèt la.

Lèt AHF bay FDA a te vini apre piblikasyon yon atik nouvèl sou 'Gay News Network' Ostrali ki gen tit, "Nouvo piblisite US PrEP ki vize gason ki renmen fè pati," ki konsantre sou yon anons videyo ki sanble ankouraje sitiyasyon-olye ke chak jou-itilizasyon Truvada pou PrEP pou "... gason ki renmen fè sèks lwazi ak itilizasyon dwòg men ki pa fè tès pou VIH regilyèman." Atik la te note, "Kanpay la sipòte pa Gilead Sciences, manifakti Truvada." Anons televizyon an, ki gen tit, "Mwen renmen fè pati," gen ladan tou yon adwaz nan fen lekti plas la: "Sipòte pa finansman Gilead Sciences." Anons la tou kredi Solisyon Sante Piblik, yon vil Nouyòk ki pa gen pwofi ak Solisyon Sante Konekte, yon "konsiltasyon devlopman òganizasyon" ki baze nan Brooklyn sou adwaz la nan fen anons la.

"Gilead, ke nou kwè ki te fè espre monte yon anba-rada FDA, geriya-style maketing ak medya kanpay pou PrEP pou twa ane ki sot pase yo nan finansman nòt nan gwoup kominote ak SIDA atravè nasyon an pou ankouraje PrEP, te kouri. FDA a pa finanse anons sa a ki ankouraje itilizasyon PrEP ki pa sou etikèt la,” te di Michael Weinstein, Prezidan AIDS Healthcare Foundation, ki te kritike ak avèti kont deplwaman PrEP toupatou kòm yon estrateji sante piblik nan tout kominote a, tankou rekòmandasyon CDC a pou 1.2 milyon moun ale sou PrEP, men sipòte itilizasyon li nan yon ka-pa- baz ka deside ant yon founisè medikal ak pasyan li.

PrEP se yon estrateji prevansyon ki enkli itilizasyon Truvada pou anpeche enfeksyon VIH nan moun ki pa enfekte. Etikèt Truvada ki apwouve pa FDA pou yon endikasyon PrEP endike klèman dwòg la dwe pran chak jou e ke "TRUVADA endike an konbinezon ak pratik sèks ki pi an sekirite pou pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou diminye risk pou VIH-1 akeri seksyèl nan granmoun ki gen gwo risk.”

"FDA etikèt pou Truvada kòm PrEP trè klè: dwòg la dwe pran chak jou epi itilize ansanm ak lòt pratik sèks ki pi an sekirite, tankou kapòt, epi yo pa sou yon baz tanzantan jan anons Gilead la finanse sijere," te ajoute Weinstein.

Truvada Gilead la te premye apwouve pou tretman pasyan VIH/SIDA nan mwa Out 2004. FDA a fòmèlman apwouve itilizasyon Truvada kòm PrEP nan dat 16 jiyè 2012. Gid FDA pibliye pou PrEP pou moun yo enkli 1) yon premye tès VIH negatif debaz; 2) aderans chak jou ak medikaman Truvada; 3) tès VIH peryodik kontinyèl pou asire moun ki sou PrEP a rete VIH-negatif; epi 4) kontinye sèvi ak lòt metòd prevansyon, tankou kapòt.

Lèt AHF bay FDA konsènan pwomosyon Gilead pou itilizasyon sitiyasyon PrEP nòt yo, "An kontravansyon ak lwa ak règleman, Gilead te lanse yon kanpay piblisite pou twonpe telespektatè yo pou yo kwè ke Truvada an sekirite epi efikas pou itilize sou yon baz sitiyasyon malgre li konnen ke dwòg la pa apwouve pou itilizasyon sa a. An konsekans, kanpay piblisite a konstitye pwomosyon ki pa gen dwa sou etikèt, epi nou ankouraje FDA pou pran aksyon imedya pou (1) mande Gilead sispann ak sispann tout pwomosyon sa yo ki pa sou etikèt; (2) mande Gilead pou l korije piblikman move enfòmasyon yo gaye nan kanpay piblisite a; epi (3) enpoze nenpòt sanksyon lalwa pèmèt.”

Yo te voye yon kopi lèt la tou bay Biwo Enspektè Jeneral Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini.

AHF Depoze Pwosè Federal kont Gilead pou Anile Patant sou Dwòg Kle SIDA
AHF akeyi Chris Holt, MD nan Sant Sante ak Byennèt San Diego