Aktivis yo Lajistis Ohio pou jwenn mezi pri dwòg sou bilten vòt la

In Nouvèl pa AHF

STAT News Post
6 Janvye 2016
Pa Ed Silverman

Nan dènye akrochaj sou pri medikaman sou preskripsyon, aktivis konsomatè yo te ranpli yon pwosè kont ofisyèl Ohio pou kòmande yon revizyon nan siyati kolekte pou yon mezi bilten vòt ki fèt pou diminye pri medikaman yo.

Mezi pwopoze a, ke yo rekonèt kòm Ohio Drug Price Relief Act, ta egzije eta a pa peye plis pou medikaman pase Depatman Afè Veteran Ameriken an. Kounye a, VA a jwenn yon rabè 24 pousan sou pri mwayèn manifakti yo. Yon mezi menm jan an dènyèman kalifye pou bilten vòt laKalifòni, malgre opozisyon nan endistri pharmaceutique la.

Li piplis: Kòm outraj sou pri ap grandi, piblik sours sou endistri dwòg la

Pwosè a te depoze de jou apre Sekretè Deta Ohio John Husted te mande ofisyèl eleksyon yo konduit yon lòt revizyon plis pase 171,000 siyati. Li te pran etap sa a apre avoka pou Rechèch famasetik ak Konpayi fabrikasyon nan Amerik, gwoup komès endistri a, te ekri yon lèt bay Husted pou kesyone validite anpil nan siyati yo te soumèt yo.

Aktivis yo ak sipòtè yo, ki te deklare ke yo te rasanble prèske de fwa kantite siyati ki nesesè yo, gen enkyetid ke revizyon an pral mete an danje kapasite pou yo mete mezi a sou bilten vòt la alè pou eleksyon Novanm nan.

"Sa a se yon desizyon abitrè pou satisfè yon enterè espesyal," te di Gen Kenslea, yon pòtpawòl pou SIDA Swen Sante Fondasyon an, yon gwoup defans ki tou dirije klinik pasyan yo epi ki te travay ak aktivis yo rasanble siyati yo. "Epi kounye a, revèy la ap kouri epi nou ka fini gen mwens tan." Yon fwa ke siyati yo verifye, lejislati eta a gen kat mwa pou aji sou mezi a.

"Mwen sanble ke PhRMA ap fè tout sa li kapab pou kenbe mezi pri dwòg la nan bilten vòt la nan Ohio. Dènye bagay PhRMA vle se atansyon ke yo bay yon mezi bilten konsa nan eta a pandan yon ane eleksyon, espesyalman yon eleksyon prezidansyèl, "li te kontinye. AHF, bò wout la, te dirije inisyativ bilten vòt la nan Kalifòni, kote plizyè mizisyen dwòg kontribye sou $ 34 milyon pou konbat efò a.

Pleyan prensipal nan pwosè a, Tracy Jones, se yon ansyen direktè egzekitif Gwoup Travay SIDA Greater Cleveland, ki se yon afilye AHF. Avoka li te refere nou bay AHF. Nou menm tou nou mande PhRMA pou fè kòmantè epi nou pral mete w ajou kòmsadwa.

Pandan ke pwosè a konsantre sou pwosedi teknik yo itilize pou rasanble siyati pou inisyativ bilten vòt yo, pi gwo diskisyon an se reyèlman sou konfli ki chofe sou pri a nan medikaman. Pandan kèk ane ki sot pase yo, medikaman pou maladi ki difisil pou trete tankou kansè ak epatit C te lakòz yon tanpèt, espesyalman nan mitan moun k ap peye piblik ak prive ki enkyete sou bidjè ki twò pwolonje.

An menm tan an, yo te kritike endistri pharmaceutique la paske yo te pran ogmantasyon pri kontinyèl, alòske gen kèk fabricants dwòg yo te reprimande paske yo te achte medikaman ak rapidman monte pri yo nan yon wotè enprevi - pafwa, pa dè santèn oswa menm dè milye de pwen pousantaj. Turing Pharmaceuticals, ki Martin Shkreli te kouri anvan yo te arete, ak Valeant Pharmaceuticals yo se egzanp notwa.

Sepandan, endistri pharmaceutique a rete fòtman opoze ak nenpòt inisyativ ki ta enpoze limit pri oswa ankouraje negosyasyon sou pri. Malgre ke kandida prezidansyèl Hillary Clinton ak Bernie Sanders favorize pèmèt Medicare negosye pou omwen kèk medikaman, nosyon an pa espere jwenn anpil traction, malgre k ap grandi kòlè konsomatè yo.

Li piplis: Washington gen gwo espwa, men ti pouvwa, pou negosye pri dwòg yo

Pwodiktè dwòg yo pa pran okenn chans. Nan Kalifòni, pou egzanp, yon pòtpawòl pou kanpay endistri a pou defèt inisyativ bilten vòt la dènyèman te rele pwopozisyon an "tronpe ak defo."

Li te diskite tou ke mezi a pral ogmante pri medikaman sou preskripsyon yo vann bay veteran yo ak anpil konsomatè Kalifòni, epi redwi chwa medikaman ki disponib yo. An menm tan, li te kenbe mezi a pral koute kontribyab yo "milyon plis nan biwokrasi eta a ak pwosè paske li pral nòmalman enposib aplike."

Ou ka jwenn Ed Silverman nan [imèl pwoteje] 

Swiv Ed sou Twitter @Farmalot 

Batay sou pri dwòg frape tribinal olye pou yo bilten vòt
AHF eksploze Fon mondyal pou bese sib pou ranmase lajan pou konbat epidemi yo