"PrEP: Revolisyon an ki pa t rive" deklare yon nouvo piblisite AHF

In Nouvèl pa AHF

Plis pase twa ane apre FDA te apwouve premye itilizasyon Truvada pou pre-ekspozisyon pwofilaktik pou anpeche transmisyon VIH, CDC rapòte jis 21,000 moun nan peyi Etazini sou PrEP jodi a.

Nan mwa me 2014, CDC te premye rekòmande 500,000 moun ki gen gwo risk pou yo ale sou PrEP. Kounye a CDC rekòmande pou 1.2 milyon moun ale sou PrEP—ki gen ladan 1 gason sou 4 masisi. CDC sanble ap double desann sou yon estrateji prevansyon ki koute chè ki pa gen akseptasyon toupatou nan depans lan nan lòt metòd pwouve prevansyon VIH ki gen ladan 'tretman kòm prevansyon' ak itilizasyon kapòt.

LOS ANGELES (17 desanm 2015) Yon nouvo Defans Dwa anons pa la Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) vize nan echèk nan pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP), itilize nan Gilead Sciences' Tretman SIDA Tanpèt loraj pou anpeche transmisyon VIH nan moun ki pa enfekte, pou trape sou malgre lefèt ke medikaman an pwisan tretman SIDA te apwouve pa la. Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) pou nou kòm PrEP depi jiyè 2012 e Gilead te depanse dè milyon pou pwomouvwa dwòg la dirèkteman nan gwoup kominotè yo ak doktè yo.

Nan 2014, la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) okòmansman rekòmande ke 500,000 gason masisi ak lòt moun ki gen gwo risk ale sou PrEP pou anpeche enfeksyon VIH. Nan fen mwa novanm ane sa a, CDC la leve soti vivan nimewo sa a rive 1.2 milyon nan Novanm nan pou enkli tou lòt moun ki gen "gwo risk" tankou moun kap itilize dwòg nan venn ak adilt etewoseksyèl ki pa gen VIH ki gen yon patnè ki gen VIH oswa ki gen plizyè patnè seksyèl. Jodi a, sèlman 21,000 moun ki kounye a sou PrEP nan peyi Etazini, dapre Doktè Jonathan Mermin, Direktè CDC Sant Nasyonal pou VIH/SIDA, Epatit Viral, STD, ak Prevansyon TB (NCHHSTP).

Anons "PrEP: Revolisyon ki pa t rive" AHF la rele tou CDC pou dirije finansman lwen metòd prevansyon ak tretman STD/VIH ki pwouve: "Echèk PrEP kenbe se pa pi gwo pwoblèm nan. Gwo pwoblèm lan se ke CDC te abandone pwomouvwa lòt metòd prevansyon tankou kapòt. Pousantaj STD yo, ki endike nivo segondè nan sèks san pwoteksyon, ap monte nan tout tablo a e poutan bidjè pou dyagnostik ak tretman STD yo ap koupe. Finansman pou tès VIH, kontak ak lyen ak swen yo plat oswa ap diminye.”

Ou ka wè anons la isit la ak tèks konplè a anba a:

PrEP: Revolisyon an ki pa t rive

An jiyè 2012, FDA te apwouve Truvada pou prevansyon VIH (PrEP). CDC ak anpil aktivis te konsidere li kòm yon revolisyon prevansyon. CDC rekòmande ke 500,000 gason masisi pran dwòg la ke li fèk ogmante a 1.2 milyon dola. Gilead Sciences, kreyatè Truvada a, te depanse dè milyon pou finanse gwoup kominotè yo pou ankouraje dwòg la ak plis lajan pou doktè yo preskri li. Dè milye de atik yo te pibliye sou PrEP. Dezan edmi pita dapre CDC sèlman 21,000 moun ki pran dwòg la nan Etazini. Nenpòt obsèvatè objektif dwe konkli ke pifò pasyan yo pa vle pran Truvada epi doktè yo pa rekòmande li.

 Echèk nan PrEP trape sou se pa pi gwo pwoblèm nan. Gwo pwoblèm lan se ke CDC te abandone pwomouvwa lòt metòd prevansyon tankou kapòt. Pousantaj STD ki endike nivo segondè nan sèks san pwoteksyon yo ap monte nan tout tablo a e poutan bidjè pou dyagnostik ak tretman STD yo ap koupe. Finansman pou tès VIH, kontak ak lyen ak swen yo plat oswa dekline.

Nou konnen lè moun ki gen VIH yo trete epi yo desann viris yo nan nivo ki pa ka detekte yo vin pa enfektye lòt moun. Poutan, Ozetazini sèlman anviwon 30% popilasyon ki enfekte ak VIH gen viris yo anba kontwòl - yon sitiyasyon trè move.

AHF te fè klè ke nou kwè ke PrEP se yon bon solisyon pou moun ki gen plizyè patnè epi ki pa janm sèvi ak kapòt. Sepandan, nou pa kwè ke li se yon solisyon pwouve sante piblik. Konbyen tan li pral pran pou CDC trape sou echèk nan estrateji sa a? Antretan, peyi nou an san pwoteksyon kont pwopagasyon VIH ak lòt STD. 

Piblisite editoryal la pwograme pou parèt nan la Ajanda Florid ak Washington DC a Metro chak semèn ak Washington lam semèn sa a, ki te swiv pa plasman nan la South Florida Gay News, Fontyè (Los Angeles), Bay Zòn Reporter, Nouvèl Gay City (New York City), Dallas Vwa, epi Vwa Georgia semèn 20 desanm nanth-26th.

"PrEP: Revolisyon an ki pa t rive" swiv yon mwa Out 2015 kanpay piblisite nasyonal editoryal ki gen tit "Reaching Common Ground on PrEP" sa dekri onz prensip sijere sou PrEP ak kouri nan menm piblikasyon yo.

PrEP-revolisyon-Fwontyè-FP-FINAL_701x898

Poukisa Plan New York pou Pouse Grenn Prevansyon VIH la Kapab Retounen
AHF òganize gwo ouvèti nouvo klinik, famasi nan Austin, Indiana