Yo jwenn amann pou opozan mezi kapòt paske yo pran don nan men enterè etranje yo

In Nouvèl pa AHF

Los Angeles Times 

Pa Patrick McGreevy

7 Desanm 2015

Opozan yon mezi vòt Los Angeles ki te egzije aktè nan fim granmoun yo mete kapòt pandan y ap travay te dakò pou peye $61,500 nan amann pou vyolasyon finans kanpay ki enkli kache gwo don pa enterè etranje, ajans etik leta a te di Lendi.

Yo pwopoze amann yo kont komite Non sou Mezi B, ki te goumen ak yon mezi votè vil yo te apwouve an 2012, dapre dokiman Komisyon Pratik Politik Ekitab eta a pibliye. Komite kanpay la te dakò ak amann pèsonèl FPPC yo pwopoze, men komisyon an ap rankontre 17 desanm epi deside si l ap apwouve sanksyon yo.

Pami akizasyon komisyon an se ke kanpay la te resevwa $343,000 nan men konpayi pònografi ki gen lyen ak lil Chip ak Liksanbou an vyolasyon yon entèdiksyon leta sou kontribisyon nan men direktè etranje an koneksyon avèk mezi bilten lokal yo.

“Pwosesis mezi bilten vòt Kalifòni an se yon mwayen pwisan pou fòme lwa Kalifòni, epi li fèt pou sèvi enterè moun Kalifòni yo — pa enterè direktè etranje yo,” yon rapò estaf ranfòsman komisyon an te di.

Finansman ane sa a te soti nan Manwin USA Inc., yon konpayi endistri fim granmoun ki baze nan Burbank, ak Froytal Services Ltd., ki te enkòpore anba lwa lil Chip.

Froytal ak Manwin USA se te filiales Manwin Licensing International, yon videyo entènèt ki baze nan Liksanbou ak piblisite sou entènèt, ki espesyalize nan pònografi, ankèt la te jwenn. Se Fabian Thylmann ki te jere konpayi paran sa a, ki pa yon sitwayen ameriken.

Rapò FPPC a te di ke Froytal te kontribye yon fason ki pa kòrèk $75,000 nan komite Non on Measure B an vyolasyon yon entèdiksyon sou kontribisyon pa direktè etranje yo. Lajan an te mal rapòte piblikman kòm li te soti nan Manwin USA.

Envestigatè yo di tou pita Manwin USA te fè senk kontribisyon nan kanpay la totalize $252,000 ki te vyolasyon paske Thylmann, yon etranje, te patisipe nan desizyon an.

Diane Duke, trezorye kanpay la, te di envestigatè yo ke li te konsidere Froytal ak Manwin USA kòm menm konpayi an. "Tout pati yo te kwè ke kontribisyon yo te legal," li te di.

Rapò FPPC a konkli ke pa gen okenn prèv komite a te gen entansyon kache patisipasyon yon direktè etranje.

Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA ki baze nan Los Angeles, ki se yon gwo defansè Pwopozisyon B, akeyi amann yo. Weinstein te di: "Nou gen dwa pou demokrasi kote nou menm, pa pisans etranje yo, pou nou deside pwòp avni nou.

Nan yon ka ki pa gen rapò, FPPC te di ke Senatè eta Jeff Stone (R-Temecula) ak yon sipòtè te dakò pou peye amann $5,500 chak apre kanpay 2014 li a te aksepte lajan ki depase limit kontribisyon an epi ki pa t byen rapòte yon don.

An 2013, sipòtè Dan Stephenson, pwopriyetè yon konpayi byen imobilye, te òganize ranmase lajan nan yon bwat liks nan yon match baskètbòl Los Angeles Lakers ak nan yon match Hockey Los Angeles Kings pou ranmase lajan pou kanpay Sena eta Stone a, rapò komisyon an te di.

Rancon Real Estate Corp. te peye pri $7,808 pou bwat liksye a, manje ak bwason, alòske $8,200 te ranmase te soti nan 17 antite kote Stephenson te gen yon enterè an komen.

Limit sou kontribisyon nan yon sèl sous se te $8,200 ak kontribisyon konbine nan konpayi Stephenson yo te prèske de fwa sa.

Amann lan se rezilta de erè rapò ke trezorye komite a te di, Dave Gilliard, yon pòtpawòl kanpay pou Stone. "FPPC te di ke yo pa jwenn 'pa gen okenn prèv ki montre komite a te gen entansyon vyole lwa a,'" li te di.

'Pa gen plis dlo nan je pou J ak J Evaris!'
FOTO: AHF make Jounen Mondyal SIDA, selebre 500,000 lavi nan swen atravè mond lan.