AHF Speak Out: "Konvèsasyon ak pwòp tèt mwen 12 zan" - Sèks, Lanmou & VIH

In Mondyal, Lafrik di sid pa AHF

AHF Lafrik di sid te òganize premye evènman Speak Out li te genyen nan Durban Creative Arts College, vandredi 16 oktòb. Evènman Speak Out yo te pyonye Ozetazini kòm yon fason pou fè moun enfekte ak afekte pa VIH pou kraze silans ki genyen nan maladi a. epi konbat stigma nan kominote yo.

Patisipan yo nan evènman Lafrik di sid la se te etidyan atizay pèfòmans yo ki te kreye chante orijinal, pwezi, pyès teyat fizik ak pèfòmans hip-hop eksprime eksperyans yo nan sèks, lanmou ak VIH nan peyi a ki gen pi gwo kantite moun ki gen VIH + nan mond lan, 6.4 milyon dola. .

VIH afekte jèn fanm nan Lafrik di sid yon fason disproporsyonèl, ak tifi ki gen laj 16-24 gen twa fwa plis chans pou yo trape viris la pase jèn gason ki gen menm laj.

Evènman an te bati sou tèm ki te devlope pandan Jounen Entènasyonal Timoun Tifi a epi yo te mande pèfòmè yo pou yo imajine yo gen yon konvèsasyon ak pwòp tèt yo pitit yo sou pwoblèm enfeksyon, prevansyon ak tretman.

Evènman an te prezante 12 pèfòmans e li te atire plis pase 150 espektatè ki te patisipe avèk antouzyasm, pou asire pèfòmè yo te konnen si travay yo te sou sijè ak angaje nan aplodi ak danse.

Pèfòmans genyen yo te adrese pwoblèm entèseksyon VIH, vyolans ki baze sou sèks ak opresyon patriyakal fanm yo. Evènman an te yon siksè rete konsa ke yo te envite AHF pou òganize li ankò nan 2016.

Oze epi pa kite anyen sispann ou!
AHF rele endistri pònografi sou reklamasyon pou linèt, lòt taktik pou fè pè sou règleman OSHA sou kapòt ki ajou