Koòdonatè AHF Nepal ART Dharma Raj Bhattarai: Eksperyans mwen sou pwofilaktik apre ekspoze kòm yon pwofesyonèl swen sante

In Mondyal, Nepal pa AHF

Mwen te alèz lè yon teknisyen laboratwa a plizyè fwa pike venn yon ti gason k ap viv ak VIH/SIDA (CLWHA) pou eseye kolekte yon echantiyon san pou yon konte CD4. Avèk pèmisyon teknisyen an, mwen avèk siksè trase san ti gason an epi mete l nan yon flakon. Pandan m te refè ti flakon an, mwen te pike gwo pous gòch mwen an. Malgre ke recapping pa rekòmande, mwen bliye nan moman sa a ...

(Li plis sou eksperyans PEP Dharma a lè w klike isit la)

Se te premye fwa sa te rive m nan karyè mwen. Mwen te sezi ak pè. Mwen wete gan mwen epi lave men mwen ak dlo ak savon. Mwen rele Doktè Nandu Pathak, yon klinisyen ART ki renome nan Lopital Gouvènman Zonal Lumbini, kote AIDS Healthcare Foundation (AHF) ede bay bon jan kalite sèvis ART an kolaborasyon ak eta a. Li te konseye m imedyatman pran yon rejim prophylaxis apre ekspoze (PEP) ki baze sou tenofovir/lamivudine/ritonavir ki baze sou lopinavir (TDF/3TC/L/r). Paske Doktè Pathak te an konje, mwen te kòmanse envestigasyon PEP ak debaz nan demen.

Mwen te fè eksperyans laperèz, doulè, angajman ak pèseverans pou respekte ART. Mwen te gen pwoblèm pou respekte distribisyon 12 èdtan nan entèval 8 am/pm epi mwen te kòmanse sèvi ak yon revèy alam kòm yon rapèl. Mwen te irite ke mwen te oblije pran grenn sou yon baz chak jou. Mwen te gen kè plen ak tèt vire. Mwen pa t 'kapab tolere grenn yo apre yon semèn epi fè rechèch sou efè segondè dwòg la ak entèraksyon ak lòt dwòg.

Mwen te konsilte via Skype ak Konseye Medikal Dr Men Pagnoroat nan Biwo AHF Azi nan Kanbòdj, ki te enfòme m ke lopinavir/ritonavir (L/r) lakòz entolerans glikoz, epi paske mwen se dyabetik kò mwen pa t 'kapab okipe L/r. Avanse pi devan mwen te pran sèlman TDF/3TC. Jiskaprezan, mwen fè 28 jou PEP men mwen toujou pè tès mwen ka oblije sibi pandan mwa kap vini yo.

Mwen te gen yon konvèsasyon ak papa pitit VIH pozitif la lè li te mennen l tounen pou evalyasyon jou apre a. Papa a te trè kontan ak sèvis yo te bay li ak pitit gason l 'nan Sant ART Lopital Butal la. Twa zan de sa ti gason an te admèt nan lopital la; li te peze sèlman 25 kg ak konte CD4 li te nan 250. Depi lè sa a, li te yon kliyan regilye ak aktif. Menmsi li te soufri kandidoz oral ak lòt enfeksyon opòtinis (OI) nan moman admisyon an, kounye a li peze 65 kg ak dènye konte CD4 li te retounen nan 680.

Li te refize alokasyon edikasyon pou Timoun ki afekte pa SIDA (CABA) pwogram Global Fund "Save the Children" te bay nan Nepal paske li te pè stigma sa t ap pote, si kominote li a oswa Komite Devlopman Vilaj la (VDC) dekouvri ke li menm ak li. pitit gason se VIH-pozitif. Li te ezite mande VDC pou yon lèt rekòmandasyon, ki se obligatwa yo nan lòd yo resevwa alokasyon pou edikasyon an. Li rekonesan ke li gen opsyon tretman ak AHF, paske diskriminasyon nan kominote a ase pou anpeche l aplike pou CABA.

 

 

AHF ak EHPV koupe riban sou nouvo klinik nan Narva, Estoni
AHF komemore Jounen Entènasyonal Timoun Tifi a