AHF rele endistri pònografi sou reklamasyon pou linèt, lòt taktik pou fè pè sou règleman OSHA sou kapòt ki ajou

In Nouvèl pa AHF

Gwoup komès pwodiktè pònografi yo, Kowalisyon pou Lapawòl Libète a, kontinye defòme depi lontan ak ekspre sou sa ki mete ajou Cal/OSHA Bloodborne Pathogens Standard aktyèlman enplike.

AHF di reklamasyon endistri yo sou gwo linèt yo osi ridikil ak enposib tankou konplo fim endistri kote moun k ap livre pitza a oswa operatè remorquage fè sèks ak bèl fanm kliyan.

LOS ANGELES (4 Novanm 2015) As Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay Kalifòni (Cal/OSHA) ap vin pi pre finalize yon efò ki dire plizyè ane pou amande ak klarifye Estanda Cal/OSHA sou Patojèn Transmèt San (Seksyon 5193.1) pou pi byen pwoteje travayè fim adilt yo konsènan itilizasyon kapòt nan fim adilt ki te tire nan Kalifòni, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF)—yon defansè feròs pou amelyore sekirite travayè fim adilt yo—ap rele endistri fim adilt yo ak gwoup komès pwodiktè li yo, Free Speech Coalition (FSC) sou reklamasyon k ap twonpe ak pè moun k ap fè moun pè sou sa ki mete ajou Cal/OSHA. règleman yo aktyèlman enplike.

Taktik laperèz FSC a resurface ankò nan Lendi nan kòmantè Diane Duke, CEO nan FSC, te fè bay repòtè Los Angeles Daily News Susan Abram. 2 Novanm nannd atik te note, "Estanda sekirite yo te mete ajou apre senk ane nan odyans piblik ak deba, men pèfòmè fim adilt yo te di nouvo seri règleman yo ta fè sèn sèks sanble ak dram medikal." Duke te di Abram, "Mande pèfòmè adilt yo mete gwo linèt se la avèk mande balerin yo mete bòt. Li pa sèlman pa matche ak menas la, li efektivman entèdi pwodiksyon nan California.

Reyalite kont fiksyon: Estanda patojèn nan san ki pwopoze Cal/OSHA yo

Swivan se yon lis fo reklamasyon sou règleman Cal/OSHA pwopoze yo te fè pa endistri fim granmoun yo ak gwoup komès pwodiktè li yo, Kowalisyon pou lapawòl pou libète pandan kèk ane ki sot pase yo pandan OSHA te travay pou mete ajou estanda Bloodborne Pathogens li yo. Ak chak manti mete deyò pa endistri a, gen tou yon kontrepwent reyalite, ki gen ladan deskripsyon sou sa règleman yo pral aktyèlman enplike.

Reklamasyon: Estanda Bloodborne Pathogens ki te pwopoze Cal/OSHA a pral mande gwo linèt pou fim pou granmoun.

Reyalite: Dapre Doktè Jeffrey Klausner, Pwofesè Medsin ak Sante Piblik nan UCLA David Geffen School of Medicine, “Langaj yo pwopoze a pa genyen mo 'lunèt' okenn kote. Se sèlman estanda aktyèl la, Seksyon 5193, ki site linèt kòm yon kalite ekipman pwoteksyon pèsonèl paske lang lan kouvri tout kalite travayè endistri yo nan Kalifòni. Si yon bagay, Seksyon 5193.1 pwopoze a demontre volonte Cal/OSHA pou mete ajou règleman ki egziste deja pou adrese espesyalman sekirite ak sante nan yon endistri ki inik tankou fim pou granmoun.” (Ou ka gade nòt pou laprès 2 jen 2015 la isit la.)

Reklamasyon: Travayè fim granmoun yo se kontraktè endepandan, pa anplwaye.

Reyalite: Travayè fim adilt yo se anplwaye yo e se poutèt sa pwoteje anba Kòd Règleman Kalifòni, ki mande kapòt nan fim pou granmoun. California Occupational Safety and Health Administration (Cal/OSHA) gen responsablite pou pwoteje travayè yo nan tout Kalifòni. Pandan ke anpil travayè fim granmoun yo peye kòm kontraktè endepandan, yon Komisyon Konsèy Dapèl Sekirite ak Sante nan Kalifòni te deside an 2015 ke travayè fim granmoun satisfè kondisyon legal yo pou yo konsidere kòm anplwaye.

Reklamasyon: Endistri fim granmoun a mande pou tès STD solid.

Reyalite: Tès STD nan endistri fim granmoun yo se volontè epi li pa satisfè rekòmandasyon medikal yo. Gen kèk estidyo mande pou travayè fim granmoun yo fè tès pou STD chak de semèn, kèk estidyo mande pou travayè fim adilt yo fè tès chak mwa, ak kèk estidyo pa mande pou travayè fim granmoun yo fè tès ditou. Anplis de sa, plan tès STD Coalition Free Speech la pa teste pou tout enfeksyon epi li pa teste tout sit anatomik yo.

Reklamasyon: Pa gen okenn transmisyon VIH nan endistri fim granmoun depi 2004.

Reyalite: Yon travayè fim adilt te kontrakte VIH sou yon seri fim adilt depi 2014. Dapre Depatman Sante Piblik Kalifòni, yon travayè fim adilt ki te fè tès nan yon etablisman tès Free Speech Coalition apwouve nan 14 jou ki sot pase yo te enfekte yon lòt fim granmoun. travayè sou seri paske yo pa t bay kapòt. Depatman Sante Piblik Kalifòni te prezante ankèt sou transmisyon sa a nan Konferans Anyèl Konsèy Eta ak Teritwa epidemyolojis yo nan dat 17 jen 2015. (Ou ka wè abstrè a ak prezantasyon an isit la.)

Reklamasyon: Travayè fim adilt yo se adilt ki dakò epi yo ta dwe deside si yo sèvi ak kapòt oswa ou pa.

Reyalite: Pwodiktè fim adilt yo dwe mande kapòt sou seri lè travayè fim granmoun yo peye pou travay. Dapre desizyon Cal/OSHA ki egziste deja, pwodiktè fim adilt yo ofisyèlman anplwayè epi travayè fim adilt yo se anplwaye ofisyèlman. Antanke anplwayè, pwodiktè fim granmoun yo dwe konfòme yo ak règleman sante ak sekirite nan espas travay ki egziste deja pou pwoteje anplwaye yo menm jan ak nenpòt lòt endistri nan Kalifòni.

Reklamasyon: Endistri fim granmoun yo te inyore pandan diskisyon ki te antoure Seksyon 5193.1 pwopoze a.

Reyalite: Endistri fim granmoun yo te byen reprezante e li te pale nan tout reyinyon Cal/OSHA te fè ant 2009 ak 2015. Cal/OSHA te reponn tout kòmantè Free Speech Coalition te soumèt nan dat 21 me 2015 ba Cal/OSHA Standards Board. .

AHF Speak Out: "Konvèsasyon ak pwòp tèt mwen 12 zan" - Sèks, Lanmou & VIH
Inisyativ bilten vòt 'Kapòt nan pònografi' Otorize pou eleksyon Novanm 2016